Siirry sisältöön

Mitä mukaan Suomen Avoimen hallinnon IV toimintaohjelmaan?

Kysymysmerkki 2
Kysely 3 viikkoa, 4 päivää jäljellä | Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt Suomen Avoimen hallinnon 4. toimintasuunnitelman laadinnan vuosille 2019–2023. Valmistelu käynnistyi 13.3.2019 Helsingissä järjestetyssä Avoimuuden tori –tapahtumassa ja valmistelun tueksi on kerätty ideoita myös muissa tilaisuuksissa ja haastatteluissa. Yhteenveto niistä löytyy liitteenä olevasta Mitä kuulimme -muistiosta. Liitteenä olevaan Taustamuistioon on puolestaan kuvattu toimintaympäristön muutoksia ja lähtökohtia IV toimintaohjelman laadintaan.

Nyt voit esittää omia ideoitasi toimintasuunnitelman sisällöksi 15.5.2019 asti. Ideoista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tässä palvelussa ja jota tullaan hyödyntämään toimintaohjelman jatkovalmistelussa. Uusi toimintasuunnitelma julkaistaan syyskuussa 2019.

Perustiedot

Avoin: 15.4.2019 - 15.5.2019

Päättymispäivä: 15.5.2019

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Valitse mielestäsi kolme tärkeintä teemaa, joita tulisi kehittää seuraavan neljän vuoden aikana. Jos haluat tutustua teemoihin tarkemmin, katso kyselyn liitteenä oleva taustamuistio ja www.avoinhallinto.fi.
Vastaukset
  • Ymmärrettävyys 2 / 2
  • Osallisuus 1 / 2
  • Avoin toiminta 1 / 2
  • Hallinto mahdollistajana 0 / 2
  • Avoin data 1 / 2
  • Viestintä 0 / 2
  • Luottamus 0 / 2
  • Julkisuus 1 / 2
Ajatusten virittäjänä voit myös tutustua tämän kyselyn liitteenä olevaan Mitä kuulimme -muistioon.
Vastaukset
  • Ei vastauksia