Siirry sisältöön

Vaalalaisten hyvinvoinnin vahvuudet ja huolenaiheet

Kysymysmerkki 61
Kysely | Vaalan kunta
Kysely on päättynyt

Vaalan kunta haluaa tällä kyselyllä kartoittaa kuntalaisten kokemuksia hyvinvointiansa vahvistavista ja heikentävistä tekijöistä. Hyvinvointijohtaja analysoi saadut vastaukset ja niitä hyödynnetään kunnan ja kylien kehittämistyössä sekä kunnan hyvinvointisuunnitelman laadinnassa. Mikäli et oikein tiedä, mihin kohtaan vastauksesi kuuluu, kirjaa se mielestäsi parhaiten sopivaan kohtaan.

Vastauksista tehdään yhteenveto. Yksittäiset vastaukset eivät erotu. Hyvinvointijohtajan lisäksi kukaan muu ei vastauksia käsittele. Vastaukset analysoidaan käyttämällä laadullisesta tutkimuksesta tuttua sisällön analyysia.


Vastaa ja vaikuta asuinalueesi/ kunnan kehittämiseen!

Perustiedot

Päättynyt: 12.5.2019

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Taustatiedot
rastita asuinalueesi
Kirjaa tähän syntymävuotesi kokonaisuudessaan esim. 1968Vastauksen on oltava numero.
Hyvinvointivahvuudet ja -huolenaiheet
Mieti vastaustasi kotina toimivan asunnon, turvallisuuden sekä asuin- ja elinympäristön näkökulmasta
Arvioi vastauksessasi lähipalveluiden lisäksi myös muita tarvitsemiasi asuinkunnan palveluita tai niiden puuttumista
perhe-elämään liittyvät ihmissuhteet, suhteet muihin sukulaisiin ja ystäviin, yksinäisyys
Voit vastata tähän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmasta sekä kertoa ylipäänsä yhteiskuntaamme liittyvistä hyvinvointiisi vaikuttavista vahvuuksista ja huolenaiheista
Terveydentila, sairaudet sekä näiden merkitys hyvinvointiisi
Minämyötätunnolla tarkoitetaan kykyä suhtautua omiin virheisiin, epäonnistumisiin ja kärsimyksiin
Ruokatottumukset, uni, liikunta, alkoholin ja muiden päihteiden sekä tupakkatuotteiden käyttö
Jos olet työtön, vastaa työttömyyden vaikutusten näkökulmasta ja mikäli sinulla on työpaikka, vastaa työpaikan ja työhön tyytyväisyyden näkökulmasta - miten näitä hyvinvointihuolia voisi mielestäsi ratkaista?
koulunkäynti, opiskelu, aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö esim. kansanopistotoiminta