Pitkän aikavälin peruskorjausstrategia 2050 - kysely

Kysymysmerkki 43
Kysely | Motiva Oy
Kysely on päättynyt

Keräämme kyselyn kautta näkemyksiä peruskorjaamisen strategiaa varten. Vastaukset käsitellään anonyymisti.

Voit antaa kyselyn lopussa myös palautetta 16.9.2019 järjestetystä kuulemistilaisuudesta.

Kysely on auki 18.10.2019 asti.

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Voit valita vain yhden vaihtoehdon
Voit valita vain yhden vaihtoehdon
Kerrostalot
Voit valita useita vaihtoehtoja
Pientalot
Voit valita useita vaihtoehtoja
Palvelurakennukset
Voit valita useita vaihtoehtoja
Energiaremontointi
(esim. suunnittelussa, työmaalla, rakennusten käytössä, teknisissä järjestelmissä, sisäilmakysymyksissä, jne.)
Korjausrakentamisen ja energiatehokkuuden neuvonta
Voit valita vain yhden vaihtoehdon
(esim. energiatodistus, kuntoarvio, energiakatselmus, huoltokirjat, laskurit, jne.)
(esim. rakennuksen peruskorjauspassi tai muu vastaava työkalu/menetelmä/toimintatapa)
Kenen tulisi ottaa orkestraattorin rooli?
Rahoitus, tuet ja avustukset
Voit valita vain yhden vaihtoehdon
(EU:n eri rahastot, EIP, ELENA, jne.)
Koulutus ja osaaminen
(esim. suunnittelijat, taloyhtiön/kunnan/pientalon päättäjät, asentajat…)
Palautetta ja kommentteja kuulemistilaisuudesta 16.9.2019
Kuulemistilaisuuden aineistot ovat kyselyn liitteenä.
Kiitos vastauksistasi!