Siirry sisältöön

Kommentoi KMTK:n laatukäsikirjaa

Puhekupla 3
3.10.2019 | Maanmittauslaitos
Kommentoi KMTK:n laatukäsikirjaa

Kansallisen maastotietokannan (KMTK) laatukäsikirja on nyt kommentoitavana. Laatukäsikirja on tarkoitettu avuksi paikkatiedon tuottajille omien paikkatietoaineistojensa laadun varmentamiseksi. Laatukäsikirjassa selvennetään KMTK:n laadunhallintaprosessi sekä Paikkatietoalustan Laatuvahdin toimintaperiaatteet. Laatukäsikirja käy läpi myös KMTK:n asettamat laatuvaatimukset ja -lupaukset paikkatietoaineistoille sekä Laatuvahdin käyttämät laatusäännöt.


KMTK (Kansallinen maastotietokanta) -ohjelman tarkoitus on luoda digitaalinen ja yhtenäinen paikkatietovaranto. Kansallisessa maastotietokannassa yhdistyvät eri lähteistä tulleet paikkatiedot, kuten rakennus-, liikenneverkko-, hydrografia-, maanpeite- ja korkeussuhdetiedot. KMTK-ohjelma on osa Paikkatietoalusta-hanketta. KMTK:ssa siirrytään Maanmittauslaitoksen, kuntien ja muiden paikkatietotuottajien kanssa paperisesta 2D-maailmasta digitaaliseen 3D-maailmaan.

Nyt julkaistava Laatukäsikirja esittelee KMTK:n laaduntarkistusta ja laatuvaatimuksia. Se on tarkoitettu työvälineeksi tiedontuottajille, kunnille ja muille Paikkatietoalustaa käyttäville tahoille. Laadunhallintaa tarvitaan varmistamaan ja ylläpitämään useista eri lähteistä tulevien paikkatietojen laatutaso, jotta paikkatietojen yhteensopivuus on turvattu.

Paikkatietoalustan osana oleva Laatuvahti on työkalu paikkatietoaineiston laadun varmistusta varten. Laatukäsikirja sisältää kuvauksen siitä, miten Laatuvahti toteuttaa laadunvarmistuksen, millaisia laatuvaatimuksia ja -lupauksia aineistoille on sekä kuvauksen Laatuvahdin käyttämistä laatusäännöistä, joihin sen tarkistukset perustuvat. Muiden laatutekijöiden osalta on koottu ja taulukoitu KMTK:n teemojen mukaiset laatuvaatimukset ja -lupaukset.

Kommentoi laatukäsikirjaa 25.10. mennessä

Laatukäsikirjan ensimmäinen versio on nyt kommentoitavana ja löytyy tämän kommentointipyynnön liitteistä. Mitä osioita KMTK:n laadunhallinnasta tulisi täydentää laatukäsikirjassa? Kommentteja kaivataan erityisesti siitä, miten käsikirja tukee Laatuvahdin käyttöä ja paikkatietoaineistojen laadun varmistamista. Lisäksi kommentointia toivotaan myös laatusääntöjen käytön kuvaamisesta ja sisällöstä. Laatukäsikirja on ensisijaisesti suunnattu Paikkatietoalustan Laatuvahdin käyttäjille, joilla on jo pohjatieto palvelun käytöstä.

Kommentoitavaan laatukäsikirjaan kuuluu liitteinä eri KMTK:n teemojen laatusääntöjä. Liitteet ovat mukana tarjoamassa lisäinformaatiota. Kommentointia ei siis nyt tarvitse kohdistaa liitteinä oleviin laatusääntöihin, vaan vain itse laatukäsikäsikirjaan.

Laatuvaatimukset ja -lupaukset ovat yhä selvityksen alla eri teemojen pienryhmillä, joten taulukoidut arvot laatuvaatimuksille ja -lupauksille eivät ole osa tätä kommentoitavaa kokonaisuutta.

Kommentointi päättyy 25.10.2019. Saadut kommentit käsitellään KMTK:n laadunhallintajärjestelmä -ryhmässä ja lopullinen versio Laatukäsikirjasta julkaistaan myöhemmin kuluvana vuonna.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen Laatukäsikirjaan tai sen kommentointiin, olethan yhteydessä KMTK-ohjelman asiantuntijaan Antti Federley, antti.federley(a)maanmittauslaitos.fi.


Perustiedot

Julkaistu: 3.10.2019

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna