Siirry sisältöön

KUNTIEN TILANNEKUVATYÖTÄ TUKEVA KYSELY KUNTIEN ASUKKAILLE

Kysymysmerkki 430
Kysely | Valtiovarainministeriö
Kysely on päättynyt

Suomen kunnat eroavat kooltaan, olosuhteiltaan ja taloudelliselta kantokyvyltään merkittävästi toisistaan. Erityisesti väestönkehitys vaikuttaa kuntien taloudelliseen kantokykyyn, elinvoimaan, palvelutarpeisiin ja mahdollisuuksiin järjestää palveluita.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan kuntien tilanteesta laaditan kokonaisvaltainen, tuoreimpiin tietoihin pohjautuva tilannekuva. Tilannekuvassa kootaan yhteen kuntien palvelujen nykytilaa, väestökehitystä, elinvoimaa ja kuntien taloudellisia ja muita edellytyksiä koskevat tiedot.

Tavoitteena on muodostaa kokonaiskäsitys kuntien tilanteesta ja lähivuosien näkymistä hallituksen päätöksenteon perustaksi sekä tuottaa ajantasainen ja riittävä tietoperusta avoimesti myös kuntien, kunnallisten luottamushenkilöiden sekä kuntalaisten saataville. Onnistuessaan tuotettu tietopohja tukee valtion päätöksenteon lisäksi kunnissa tapahtuvaa päätöksentekoa, mahdollistaa nykyistä paremmin kuntien toiminnan ja talouden vertailun sekä edesauttaa kuntien toimintaa ja taloutta koskevaa yhteiskunnallista keskustelua.

Kuntia tarkastellaan tilannekuvassa niin yksittäisen kunnan tasolla kuin kuntaryhmittäin eri näkökulmista. Tilannekuvatyössä hyödynnetään lähtökohtaisesti valmiita tilastoja, joita päivitetään säännöllisesti.

Tilannekuvan valmistelu etenee vaiheittain ja työn ensimmäisiä tuloksia on tarkoitus julkaista alkuvuodesta 2020. Valmistelutyötä tehdään valtiovarainministeriön johdolla yhteistyössä ministeriöiden, kuntien sekä kunta-alan toimijoiden kanssa. Valtiovarainministeriö on asettanut 1.10.2019 hankkeelle projekti- ja seurantaryhmän.

Tämä kysely on suunnattu kuntien asukkaille. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa asukkaiden näkemyksiä kuntien tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Lisäksi tarkoitus on kerätä tietoa siitä, millainen näkemys kuntalaisilla on omaa kuntaa koskevan tiedon saatavuudesta ja tiedon käytöstä kunnan päätöksenteossa.

Kyselyyn pyydetään vastaamaan 10.12.2019 mennessä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kyselyn tietoja käsitellään luottamuksellisesti tilannekuvan valmistelun yhteydessä.

Lisätietoja kyselystä antavat erityisasiantuntija Jussi Lammassaari (puh. 02955 30060) ja suunnittelija Unna Heimberg (puh. 02955 30280) valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolta.

Kyselyä koskeva taustamateriaali:

Kuntien tilannekuva -hankkeen projekti- ja seurantaryhmän asettamispäätös

Perustiedot

Päättynyt: 10.12.2019

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

TAUSTATIETOJA
KUNTIEN TULEVAISUUDEN MUUTOSTEKIJÄT
6. Miten merkittävänä koette seuraavat muutostekijät oman kuntanne tulevaisuuden kannalta?
TIEDON SAATAVUUS JA KÄYTTÖ PÄÄTÖKSENTEOSSA
7. Arvioi asteikolla 1-5 miten hyvin seuraavat väittämät pitävät paikkansa.
LOPUKSI