Työllisyyden kuntakokeilut, kommentointi hallituksen esitysluonnokseen

Kysymysmerkki 73
20.12.2019 | Työ- ja elinkeinoministeriö

Työllisyyden kuntakokeiluilla vahvistetaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä. Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilulaissa säädetään määräaikaisesta kokeilusta, jonka aikana kunnat järjestävät julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) tarkoitettuja palveluja.


Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Em. kirjauksen mukaisena ensimmäisenä toimenpiteenä hallitus valmistelee työllisyyden kuntakokeilut, joiden on määrä käynnistyä keväällä 2020 ja kestää 31.12.2022 asti. Kokeiluissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. 

Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa kehitetään työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Keskeisenä keinona on työllisyyspalvelujen, osaamispalvelujen ja sote-palvelujen nykyistä vahvempi yhteensovittaminen kunta-alustalla.

Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta yhteen sovittamalla valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Valtiolta siirtyy kuntien työnjohdon alle henkilöstöresursseja sekä päätösoikeutta työllisyysmäärärahojen käyttöön hankkeiden asiakasvolyymien mukaisesti. Kunnat tuovat omia panoksia palvelutason nostamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi.

Haku työllisyyden kuntakokeiluihin oli auki 8.10.–19.11.2019. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti 5.12. 2019 mukaan jatkovalmisteluun 20 kokeilualuetta (89 kuntaa). Kokeilualueita koskeva päätöksenteko kuuluu lainsäädännön alaan ja tapahtuu siten eduskunnan käsittelyssä. Laissa säädetään määräaikaisesta kokeilusta, jonka aikana kunnat järjestävät julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012)tarkoitettuja palveluja.

Hallituksen esitysluonnosta voivat kommentoida sekä organisaatiot että yksityishenkilöt rekisteröitymällä tähän palveluun. Saatuja vastauksia käytetään hallituksen esityksen työstämisessä ja viimeistelyssä. Organisaatioilta pyydetään kultakin yksi kommentti edustaen organisaation virallista kantaa. Esitysluonnoksen kommentointi päättyy 24.1.2020.

En svensk översättning blir färdig senare och skall tillägga till denna service. Man kan även kommentera på svenska. 

Lisätietoja antavat:

teollisuusneuvos Jarkko Tonttila, puh. 029 506 0069 (paikalla 7.1.2020 alkaen)

neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, puh. 029 506 3719 (paikalla 23.-27.12.2019, sekä 7.1.2020 alkaen)

kehitysjohtaja Elisabet Heinonen, puh. 029 504 9209 (paikalla 31.12.2019 alkaen)


Perustiedot

Julkaistu: 20.12.2019

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #työelämä
  • #hallinto ja kehittäminen
  • #lainsäädäntö ja oikeudet
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna