Siirry sisältöön

Kommentoi energiaverotuksen uudistamista selvittävän työryhmän kysymyksiä

Kysymysmerkki 27
Kysely | Valtiovarainministeriö
Kysely on päättynyt

Valtiovarainministeriö asetti 18.11.2019 – 1.9.2020 väliselle toimikaudelle työryhmän selvittämään energiaverotuksen uudistamista.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan hallituksen ilmastotavoitetta palvelemaan valmistellaan kestävän verotuksen tiekartta, jonka ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2020 kehysriiheen mennessä. Valmistelussa haetaan ratkaisuja, jotka edistävät hallituksen ilmastotavoitteita taloudellisesti tehokkaimmin, nopeuttavat siirtymää pois fossiilisista polttoaineista ja jotka samalla täyttävät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimukset.

Hallitusohjelman mukaiseen kestävän kehityksen verouudistukseen kuuluu muun muassa energiaverotuksen uudistus. Hallitusohjelman mukaan energiantuotannon päästöohjausta lisätään poistamalla teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä ja alentamalla II veroluokan sähkövero kohti EU:n sallimaa minimitasoa. Uudistus toteutetaan kustannusneutraalisti siirtymäkauden kuluessa. Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukea alennetaan ja lämmityspolttoaineiden verotasoa korotetaan niin, että verotuotot kasvavat yhteensä 100 miljoonaa euroa vaalikauden aikana. Kaivokset siirretään sähköveroluokkaan I ja ne poistetaan energiaveron palautusjärjestelmästä. Lisäksi hallitusohjelman mukaan sähköveroluokkaan II siirretään kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat lämpöpumput ja konesalit.

Työryhmän tehtävänä on valmistella energiaverotuksen uudistus edellä mainittujen hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoksi. Lisäksi työryhmän tulee arvioida mahdollisia nykyisen energiaverojärjestelmän muita kehitystarpeita.

Työryhmän keskeiset linjaukset uudistuksen sisällöstä valmistuvat niin, että ne ovat käytettävissä kevään 2020 kehysriihessä. Tarvittavat hallituksen esitykset pyritään valmistelemaan niin, että ne ovat pääosin annettavissa syksyllä 2020.

Suomen nykyinen energiaverotus perustuu polttoaineen energiasisältöön, elinkaarenaikaiseen keskimääräiseen kasvihuonepäästöön ja huomioi myös terveydelle haitalliset lähipäästöt. Lisäksi verotasot ovat korkeat kansainvälisestikin. Siten energiaverotukseen sisältyy jo nykyisin varsin huomattavaa taloudellista ohjausta päästöjen vähentämiseksi ja energian säästöön kannustamiseksi. Energiaverotukseen sisältyy kuitenkin erilaisia verotukia (mm. yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto, energiaintensiivinen teollisuus, turve), joita ei voida pitää tarkoituksenmukaisina esimerkiksi hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisen kannalta, mutta tuille voi olla muita perusteita.

Tämä kysely on suunnattu kaikille energiaverotuksesta kiinnostuneille. Kyselyyn pyydetään vastauksia 10.3.2020 mennessä.

Vastaaminen edellyttää rekisteröitymistä. (Kyselyn tietoja käsitellään luottamuksellisesti energiaverotuksen valmistelun yhteydessä.)

Lisätietoja kyselystä antavat valtiovarainministeriön vero-osastolta:

neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, puh. 02955 30248, krista.sinisalo(at)vm.fi ja

lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, puh. 02955 30372, leo.parkkonen(at)vm.fi

Lisätietoja työryhmän hankkeesta: https://vm.fi/hanke?tunnus=VM148:00/2019

Ni kan även svara frågor på svenska.

Perustiedot

Päättynyt: 10.3.2020

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Vain kirjautuneet käyttäjät voivat osallistua tähän kyselyyn

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Mitä tahoa edustatte?
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Kommenttikysymykset