Siirry sisältöön

Janakkalan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Kysymysmerkki 2
10.2.2020 | Janakkalan kunta
None

Janakkalan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on asetettu neljä isoa muutostavoitetta, joiden saavuttamista seurataan mm. kouluterveyskyselyn kautta. Toimintatavaksi esitetään aikuisten aktiivista yhteisvastuuta eri rooleissa. Vuosittaiset teot kirjataan erikseen ja niistä raportoidaan hyvinvointikertomuksen yhteydessä.

Muutos parempaan syntyy vain lapsia ja nuoria kuunnellen tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan. Tule mukaan! Aloita kommentoimalla suunnitelmaa.


Neljä tavoitetta:

Lasten ja nuorten

 1. kokema yleinen terveydentila paranee
 2. fyysinen aktiivisuus lisääntyy
 3. osallisuuden kokemus lisääntyy
 4. ahdistuneisuus vähenee

Neljä aikuisen roolia:

 1. Kasvuyhteisöjen aikuisten ja henkilöstön vuorovaikutus ja toiminta lasten, nuorten kanssa. Kasvuyhteisöjä ovat koti, päiväkodit, perhepäivähoitoryhmät, koulut, harrastusporukat jne..
 2. Kunnan toimialojen henkilöstön luomat puitteet ja sisällöt hyvinvoivalle elämälle: liikuntapaikat, kulttuuritoiminta, rakennettu ympäristö, varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut, lastensuojelu jne.
 3. Perhekeskusverkoston henkilöstön tarjoama lasten, nuorten, perheiden ja vanhemmuuden tuki (vertaisryhmät, kokoontumispaikat, palveluohjaus, psykologit, neuvola, kuntoutus jne..)
 4. Kunnalliset päättäjät: päätökset lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvista rahoista ja muista voimavaroista; pitkäjänteinen strateginen suunnitelmallisuus, lapsen oikeuksien toteutumisen huolehtiminen KAIKKIEN lasten elämässä, jne..

Muutos parempaan syntyy monen eri asian ja toimijan yhteisvaikutuksena. Suunnitelma on lautakuntakierroksella helmikuun ajan. Samalla mietitään tekoja, joilla muutos parempaan tehdään. Siihen tarvitaan lasten, nuorten ja perheiden näkemykset ja kokemukset mukaan.


Perustiedot

Julkaistu: 10.2.2020

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
 • #sosiaali- ja terveyspalvelut
 • #turvallisuus
 • #opetus ja koulutus
 • #kulttuuri ja vapaa-aika
 • #lainsäädäntö ja oikeudet
Kunnat:
 • Janakkala

Liitteet

Ilmianna