Siirry sisältöön

Kysely toimintaympäristön muutosten vaikutuksesta lainsäädäntöön

Kysymysmerkki 109
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Perustiedot

Päättynyt: 10.5.2020

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Kyselyn vastausten käsittelyä varten toivomme sinun kertovan, mitä tahoa edustat.
Miten rakennekehitys vaikuttaa eri tuotantosuunnilla työvoiman tarpeeseen? Ratkeaako tarve automatisoinnilla, urakoinnilla, työvoiman vuokraamisella vai palkkaamalla työntekijät? Miten muutos vaikuttaa yrittäjien tehtäväosuuteen välttämättömistä kotieläinten hoitotöistä?
Eriytyvätkö maatalousyritysten tuotantotavat? Jos kyllä, niin miten lomittajien monipuolinen osaaminen varmistettaisiin?
Miten muuttaisitte niitä? Jos muutosesityksenne lisää kustannuksia, mitä muuta lomituslainsäädännöstä muuttaisitte, jotta kustannukset voitaisiin kattaa?
Jos näette kehitettävää nykyisessä hallintomallissa, tulisiko hallintomallia muuttaa? Miten?
STM:n virkamiesten suunnitelmien mukaan turkistuottajien lomituspalveluiden ja poronhoitajien sijaisavun järjestäjä olisi tulevaisuudessa Mela. Mitä hyötyjä / haittoja näette tässä ratkaisussa?
Varsinainen lausuntomenettely toteutetaan myöhemmin, kun luonnos hallituksen esitykseksi valmistuu. Voitte kuitenkin halutessanne lähettää lainvalmisteluun liittyviä lausuntoja osoitteella: kirjaamo@stm.fi 10.5.2020 asti.