Saksanpolku ja Kestinpolku, katusuunnitelmat

Puhekupla 2
4.11.2020 | Espoon kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

OtaKantaa.fi-sivustolle ja sähköpostiin saatiin yhteensä kolme kommenttia. Kommenttien pohjalta suunniteltiin Saksanpolun ja Hollanninpolun risteykseen nurmikivetty alue hidastamaan alamäen pyöräilynopeuksia. Muokattu suunnitelma oli nähtävillä elo-syyskuussa 2020, muistutuksia ei tullut. Tekninen lautakunta hyväksyi suunnitelman 14.10.2020, ja toteutussuunnitelmat ovat viimeistelyvaiheessa. Rakentamiseen tähdätään 2021, mikäli lautakunta myöntää rahoituksen. Rakennushankkeen sivu espoo.fi-sivustolla: Kestinpolku ja Saksanpolku | Espoon kaupunki

Karttakuva suunnittelualueesta

Esittelyvideon löydät "Kommentit katusuunnitelmista"-kohdasta
Saksanpolku ja Kestinpolku ovat jalankulku- ja pyöräteitä Kauklahdessa lähellä kouluja ja juna-asemaa. Ympärillä on kerrostaloja, viheraluetta sekä Kauklahden elä ja asu -keskus. Nykyään sorapintaisille kulkuyhteyksille suunnitellaan asfaltti, reunakivet, kuivatus, viherkaistat ja valaistus. Saksanpolun eteläosa on rakennettu valmiiksi jo aiemmin, mutta läntinen osuus Hansakallion ja Hollanninpolun välillä kuuluu suunnittelualueeseen.


Vuorovaikutus

Koronarajoitusten vuoksi ei järjestetä perinteistä asukastilaisuutta. Sen sijaan katusuunnitelmaluonnoksia pääsee kommentoimaan täällä OtaKantaa.fi -sivustolla 3.6.-17.6.2020. Sivulle tulee suunnitelmakarttojen lisäksi video, johon on äänitetty suullinen selostus suunnitelmista ja prosessista. Kommentit toivotaan ensisijaisesti OtaKantaa-sivustolle, mutta myös sähköpostitse ja puhelimitse tulevat kommentit ja kysymykset ovat tervetulleita.

Hankkeen edistyminen

Syksyllä 2020 viedään kommenttien pohjalta muokatut katusuunnitelmat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville ja sen jälkeen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa prosessista: Katusuunnitelmat | Espoon kaupunki

Rakentaminen on mahdollista aikaisintaan vuonna 2021, mikäli tekninen lautakunta myöntää rahoituksen.


Perustiedot

Päättynyt: 4.11.2020

Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
Kunnat:
  • Espoo

Liitteet

Ilmianna