Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen, loppuraportin kommentointi

Kysymysmerkki 44
4.5.2020 | KEHA-keskus

Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän valtakunnallista kehittämistä on valmisteltu työ- ja opetushallinnon yhteistyönä. Ennakointijärjestelmän tulisi vastata nykyistä paremmin työelämän muutoksiin ja tuottaa relevanttia tietoa osaavan työvoiman tarpeesta. Kokonaistavoitteina on parantaa ennakointitiedon käytettävyyttä ja vaikuttavuutta.

Kyselyn avulla kerätään kommentteja työryhmän laatimaan loppuraporttiluonnokseen ja siinä esitettyihin kehittämisehdotuksiin.


Työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvoston (TKE-neuvosto) toimeksiannosta on käynnistetty kehittämishanke työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Ennakointijärjestelmän kehittämistyötä on tehty työ- ja opetushallinnonalojen asiantuntijoista koostuvassa työryhmässä. Raportti luovutetaan viimeistään 30.5.2020.

4.3. järjestettiin laaja sidosryhmäkuuleminen, jonka viestejä on sisällytetty ja huomioitu työryhmän esityksissä. Työpajan tarkoituksena oli luoda mahdollisimman laaja kuva siitä, mitä kehittämiskohteita ja konkreettisia kehittämistoimia keskeiset ennakointiedon käyttäjät ja tuottajat järjestelmässä näkevät.

Luonnos loppuraportiksi kehittämisehdotuksineen on liitteenä. Kommentit kerätään oheisen kyselyn avulla. Kommentointiaika päättyy 17.5.2020 

Lisätietoja antavat: 

  • työryhmän puheenjohtaja Hanna Hämäläinen, TEM (hanna.hamalainen@tem.fi)
  • työryhmän puheenjohtaja Ville Heinonen, OKM (ville.heinonen@minedu.fi)
  • työryhmän sihteeri Samuli Leveälahti, OPH (samuli.levealahti@oph.fi)
  • työryhmän sihteeri Jouko Nieminen, KEHA-keskus (jouko.nieminen@ely-keskus.fi)

Perustiedot

Julkaistu: 4.5.2020

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #työelämä
  • #opetus ja koulutus
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna