Niittyportti, Niittytaival ja Taivalportin katusuunnitteluhanke

Puhekupla 5
29.9.2020 | Espoon kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

HANKE ON PÄÄTTYNYT.

Katusuunnitelmat hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 16.9.2020. Hankkeen vuorovaikutusta on käsitelty omana osionaan katusuunnitelmaselostuksissa.

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Hankesivu Espoo.fi-sivustolla: Niittyportti, Niittytaival ja Taivalportti | Espoon kaupunki

Koostekuva hankkeen suunnitelmaluonnoksista

Niittyportin, Niittytaipaleen ja Taivalportin kaduista laaditaan katusuunnitelmia. Työ liittyy Niittyportin kaavamuutoksen aiheuttamiin tarpeisiin ja alueen tiivistymiseen. Katusuunnitelman on määrä valmistua syksyllä 2020.

Katusuunnitelmaluonnokset löydät hankkeen liitetiedostoista painamalla alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia. Tutustu materiaaleihin ja keskustele hankkeesta keskustelualueella.


Maankäytön tarpeet

Katuhanke perustuu Niittyportin kaavamuutokseen. Katualueita järjestellään uudelleen palvelemaan alueelle rakentuvia uusia kiinteistöjä ja palveluita. Kaava-alueelle on suunniteltu asuinkerrostalojen korttelialue, jolle sallitaan liike-, palvelu- ja toimistotilojen rakentaminen. Tavoitteena on tiivistää metrokeskuksen lähiympäristöä ja lisätä asuinrakentamista hyvän saavutettavuuden alueella.

Niittykummun paloasema on siirtymässä uuteen sijaintiin, jotta koko kaupunki olisi pelastuslaitoksen saavutettavissa paremmin. Niittyportti-katua jäsennellään uudelleen palvelemaan muuttuneita liikenteellisiä tarpeita.

Katujen suunnitelmat

Niittytaipaleelle on esitetty 6 m leveä ajorata Niittyportin ja Niittytaipaleen välille. Kadun pohjoispuolelle tulee jalkakäytävä ja eteläpuolelle yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Yhdessä nämä muodostavat katualueen.Lisäksi tälle katualueelle on suunniteltu 10 kadunvarsipysäköintipaikkaa yleiseen käyttöön. Niittytaipaleelle tulee ajoyhteys uuden asuinkerrostalon kansipihan alla olevaan pysäköintihalliin.

Alueellisena kokoojakatuna toimivan Niittyportin katualuetta on hieman levennetty niin, että yhdistetty jalankulku- ja pyörätie on saatu mahtumaan kadun molemmin puolin. Näin jalkakäytävät ja pyörätiet saadaan liittymään ympäröivään seudulliseen reitistöön tehokkaasti. Lisäksi kadun keskisaarekkeisiin on suunniteltu muutoksia.

Korttelin itäpuolella olevalle Taivalportille on suunniteltu pieni pysäköintialue. Pysäköintialueelle on suunniteltu 6 autopaikkaa yleiseen käyttöön.

Voit tutustua tontin suunnitelmiin arkkitehtitoimiston sivuilla: https://www.arkopen.fi/niittyportti-2-espoo/

Hankkeen aikataulu

Kaupunkihallitus hyväksyi Niittyportin asemakaavamuutoksen 11.5. pidetyssä kokouksessa. Mikäli kaavan hyväksymispäätöksestä ei valiteta, kuulutetaan kaava lainvoimaiseksi kaupungin verkkosivuilla valitusajan päätyttyä. Tämän jälkeen laaditaan kaikista asemakaava-alueen kaduista katusuunnitelmat. Katusuunnitelma on virallinen asiakirja, jota koskee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely.

Mikäli kaavan hyväksymispäätöksestä ei valiteta, tulevat katusuunnitelmaehdotukset maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville syksyllä 2020.

Mukaan suunnitteluun Otakantaa.fi -sivuston kautta

Alueen asukkaiden ja aiheesta kiinnostuneiden toivotaan osallistuvan katusuunnitelmien laatimiseen. Kokeilemme Niittyportin katusuunnitteluhankkeessa Otakantaa.fi palvelun käyttöä. Kokeiluun ryhdyttiin, koska kaikille avoimen yleisötilaisuuden järjestäminen ei ole tällä hetkellä mahdollista koronatilanteen vuoksi. Otakantaa.fi palvelussa keskustelusta tulee osa hankkeen vuorovaikutusta, se on avointa kommentoinnille ja valvottu kaupungin toimesta.

Esittelyvideolla kerrotaan hankkeen etenemisestä ja katusuunnitelmista. Keskustelualueella kerätään lisätietoa katusuunnitelmien lopullisten suunnitelmaratkaisujen laatimisen tueksi. Keskustelun kautta pääsee myös esittämään kysymyksiä suunnittelijoille. Keskusteluun toivotaan mukaan kaikkia alueen asukkaita ja alueen suunnittelusta kiinnostuneita.

Katusuunnitelmaehdotukset tulevat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville elokuussa 2020.

Hankkeen sivut espoo.fi sivuilla: Niittyportti, Niittytaival ja Taivalportti | Espoon kaupunki


Perustiedot

Päättynyt: 29.9.2020

Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
Kunnat:
  • Espoo

Liitteet

Ilmianna