Siirry sisältöön

MAKO-hankkeen avoin arviointi

Puhekupla 21
8.9.2020 | Oxford Research
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

MAKO-hankeen avoimen arvioinnin yhteenveto Opasneti-sivustolla osoitteessa http://fi.opasnet.org/fi/Maahanmuuttajien_palvelupolut

Tämä on osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa toteutettavan maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -hankkeen avoimen arvioinnin keskustelusivusto. Avoin arviointi tukee hanketta tunnistamalla maahanmuuttajien palvelupoluilla kohtaamia haasteita ja ratkaisuja.

Arviointiin osallistutaan tutustumalla hankkeen tietosivulla (http://fi.opasnet.org/fi/Maahanmuuttajien_palvelupolut) olevaan materiaaliin ja keskustelmalla sen pohjalta tällä sivulla. Kts. myös lisätiedot.


Tämä on Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -hankkeen avoimen arvioinnin keskustelusivu. Ennen osallistumista keskusteluun tutustu hankkeen tietosivuun Opasnet-palvelussa osoitteessa http://fi.opasnet.org/fi/Maahanmuuttajien_palvelupolut.

Avoimessa arvioinnissa pyritään kartoittamaan olemassa olevia ratkaisuja ja kehittämistarpeita hankkeessa keskeisiin haasteisiin, joita maahanmuuttajat kohtaavat palvelupoluilla pyrkiessään kohti työelämää. Keskustelu on jaoteltu viiden aikaisemmin tunnistetun keskeisen haasteen alle. Lisäksi auki on mahdollisuus kommentoida segementtejä ja valittuja haasteita laajemmin sekä niiden ulkopuolelle jääviä ratkaisuja.

Täällä käydyn keskustelun pohjalta fasilitaattorit tuottavat Opasnet-sivustolle synteesin. Avoin arviointi ja sen tuottama materiaali tulee myös olemaan osa valtioneuvostolle luovutettavaa loppuraporttia, joka julkaistaan syksyllä 2020.

Avoimen arvioinnin tavoitteena on osallistaa laajempi asiantuntijajoukko mukaan hankkeeseen ja kerätä hankkeen kannalta relevanttia tietoa maahanmuuttajien palvelupolkujen haasteista, ratkaisuista ja lähteistä, joista tietoa on saatavilla. Se ei ole mikä tahansa keskustelupalsta, vaan jatkotyöstöön pääsevät vain asiaan liittyvät ja perustellut kommentit. Väitteitä arvioidaan tutkimustiedon valossa, ja siksi parhaiten voit osallistua tuomalla esiin tutkittua tietoa ja viitteitä. Mielipiteiden ja omien kokemusten kohtelias esittäminen on sallittua ja suotavaa, mutta myös niiden hyödyntämistä edistää, mikäli niiden tueksi on tarjota lähteitä ja viitteitä. Myös mikäli kerrot jostain olemassa olevasta ratkaisusta, lisää mielellään sopiva linkki esimerkiksi nettisivustolle, mikäli tällainen on olemassa. 

Parhaiten arvioinnin lopputulokseen voi vaikuttaa, kun noudattaa seuraavia ohjeita:

  • Keskustelussa arvostetaan lyhyitä, selkeitä kommentteja.
  • Kaikki puheenvuorot tulee kytkeä selkeästi johonkin arvioinnin kohtaan.
  • Esitettyihin väitteisiin pyydetään tutkimukseen nojaavia perusteluja, jotka myös linkitetään keskusteluun.
  • Mielipiteiden kohtelias esittäminen on sallittua.
  • Aiheeseen liittymättömät kommentit poistetaan.
  • Henkilöön käyvät kommentit poistetaan.

Perustiedot

Päättynyt: 8.9.2020

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #työelämä
  • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna