Palaute Tekijänoikeuskirjeitä koskevien hyvien käytäntöjen toimivuudesta

Kysymysmerkki 1
8.6.2020 | Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tekijänoikeuskirjetyöryhmä antoi tammikuussa 2018 mietintönsä sisältäen 15 hyvää käytäntöä, joilla mm. lisättiin kirjevalvonnan luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä vastaanottajan kannalta. Vuonna 2019 kerätyn palautteen perusteella tilanne oli parantunut mutta edelleen on tarve seurata tilannetta.

Ministeriö kerää palautetta siitä, ovatko hyvät käytännöt edelleen riittäviä vai onko tarvetta lainsäädännön muutoksille. Ota kantaa kyselyyn 24.7 mennessä.


Tekijänoikeuskirjetyöryhmän tammikuussa 2018 julkaistu mietintö sisälsi yhteensä 15 hyvää käytäntöä, joilla tekijänoikeuden valvontakirjeitä ja –menettelyjä selkeytetään (Hyvät käytännöt yksityishenkilöihin kohdistuvassa kirjevalvonnassa (2018:2).Hyvissä käytännöissä korostetaan mm. kirjevalvonnan luotettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä. https://minedu.fi/kirjevalvonnan-suositukset. Työryhmä ei päässyt yhteisymmärrykseen tarpeesta tehdä lainmuutoksia tekijänoikeuslakiin tekijänoikeuskirjeiden johdosta.

Vuonna 2019 suositusten vaikutuksista kerätyn palautteen perusteella arvioitiin, että hyvien käytäntöjen luominen on osaltaan lisännyt tietoisuutta tekijänoikeusvalvonnan oikeudellisesta perustasta ja prosessista. Yhteydenotot kirjeiden sisällöstä ja kirjeiden määrät ovat vähentyneet. Tiedotusta hyvistä käytännöistä ja niiden pohjalta tehdystä infograafista, joka kuvaa lakiin perustuvaa menettelyä, tarvitaan kuitenkin edelleen. Jatkoharkinnan varaan jätettiin, onko tekijänoikeuslakia tarpeen muuttaa. Keväällä 2020 opetus- ja kulttuuriministeriöön on jälleen tullut yhteydenottoja liittyen tekijänoikeuskirjeisiin. Sen vuoksi päätettiin jälleen kerätä palautetta ja arvioida, toimivatko hyvät käytännöt edelleen vai onko tarvetta lainsäädännön muutoksille.


Perustiedot

Julkaistu: 8.6.2020

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #tietoyhteiskunta ja viestintä
  • #kulttuuri ja vapaa-aika
  • #lainsäädäntö ja oikeudet
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
  • 26.6.2020 klo 15.49 @Admin moderoi sisältöä: Päivämäärään liittyvää tietoa muutettu Näytä lisää (2 kpl)
  • 26.6.2020 klo 15.49 @Admin moderoi sisältöä: Päivämäärään liittyvää tietoa muutettu
  • 26.6.2020 klo 15.47 @Admin moderoi sisältöä: Kieliversion lisäys
Ilmianna