Siirry sisältöön

Kysely kansallisesta kaupunkistrategiasta

Kysymysmerkki 56
Kysely | Valtiovarainministeriö
Kysely on päättynyt

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen ilmiö, jonka voimakas eteneminen näyttää Suomessakin tuoreimpien väestöennusteiden valossa jatkuvan. Kaupungistumisen edetessä kaupunkien merkitys asuin- ja elinympäristöinä, kuntakentän suunnannäyttäjinä, kansantalouden vetureina ja kansainvälisinä toimijoina voimistuu. Kaupunkien menestymisen edellytyksenä on, että kaupunkeja koskevia, yhteisesti ratkaistavia asioita käsitellään kumppanuudessa kaupunkien ja valtion kesken.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus kirjasi ohjelmaansa 2019 kansallisen kaupunkistrategian laatimisen. Kansallisen kaupunkistrategian tavoitteena on luoda motivoivan ja avoimen prosessin tuloksena yhteinen näkemys siitä, mitä kaupungeissa tapahtuu ja pitäisi tapahtua vuoteen 2030 mennessä. Yhteisesti luodulla strategialla paitsi terävöitetään kansallista kaupunkipolitiikkaa, myös vastataan kaupungistumisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin YK:n kaupunkikehitysohjelman laaja-alaiset tavoitteet huomioon ottaen. Strategia on valtioneuvoston ja kaupunkien näkemys oikeudenmukaisten, kestävien ja elinvoimaisten kaupunkien merkityksestä. Strategia on tuotettu kaupunkien ja valtion tiiviinä yhteistyönä noin vuoden ajanjaksolla vuosina 2019-2020. Valtioneuvoston asettamaa kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmää on kuultu prosessin aikana. Strategian arvioitu julkaisemisajankohta on syyskuussa 2020.

Perustiedot

Päättynyt: 12.8.2020

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Kiitos kun jaat mielipiteesi!
Meille kaikki vastaukset ovat tärkeitä. Olemme laatineet strategialuonnoksen valtioneuvoston ja kaupunkien yhteistyönä ja kuulleet strategian painopisteistä sidosryhmiä, kuten elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Strategia kohdistuu vuosille 2020-2030. Tällä kyselyllä haluamme kuulla näkemyksiä erityisesti seuraavista asioista: Ovatko kaikki tarvittavat strategiset painopisteet ja tavoitteet mukana? Mitä painotuksia kaupunkipolitiikka erityisesti tarvitsee strategian kymmenvuotiskaudella? Onko jokin näkökulma jäänyt puuttumaan? Tämä on kyselyn ainoa pakollinen kysymys. Muiden kysymysten osalta toivomme, että vastaisit mahdollisimman moneen!
Tämä kenttä vaaditaan.
Kansallisen kaupunkistrategian tunnuslause
Mitkä allaolevista kuvaavat mielestäsi strategian tunnuslausetta? Voit valita niin monta kuin haluat.
Visio
Mitkä allaolevista kuvaavat mielestäsi strategian kolmiosaista visiota (visio kertoo kaupunkistrategian päämäärän)? Voit valita niin monta kuin haluat.
Missio
Mitkä allaolevista kuvaavat mielestäsi strategian missiota (missio kertoo kaupunkistrategian tehtävän ja roolin yhteiskunnassa)? Voit valita niin monta kuin haluat.
Kommentoi vielä halutessasi tunnuslausetta, visiota ja missiota omin sanoin.
Toimintatapamme
Onko kumppanuuden painotus riittävää siihen nähden, mitä kaupunkipolitiikka tarvitsee strategian kymmenvuotiskaudella?
Strategian painopisteet: elinvoimainen kaupunki, hyvinvointia jokaiselle, toimivat yhteydet ja ilmastoviisas kaupunki
Elinvoimainen kaupunki-painopisteen kuvaus on jaettu kolmeen osaan. Lopussa on vapaa teksikenttä avovastauksille.
Hyvinvointia jokaiselle -painopisteen kuvaus on jaettu kahteen osaan. Lopussa on vapaa teksikenttä avovastauksille.
Toimivat yhteydet -painopisteen kuvaus on jaettu kolmeen osaan. Lopussa on vapaa tekstikenttä avovastauksille.
Ilmastoviisas kaupunki -painopisteen kuvaus on jaettu kahteen osaan. Lopussa on vapaa tekstikenttä avovastauksille.
Tähän voit vielä kertoa omin sanoin mitä ajatuksia strategialuonnos sinussa herätti.
Kiitos osallistumisestasi strategiaprosessiin!