Siirry sisältöön

Yleis- ja asemakaavojen tietomallit

Kysymysmerkki 58
20.8.2020 | ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön asema- ja yleiskaavojen tietomallit –projektissa määritellään kansalliset tietomallit asema- ja yleiskaavoille. Projektissa määriteltäviä tietomalleja hyödynnetään muun muassa kaavatiedon hallintaan tulevassa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä. Yhteisten tietomallien avulla voidaan varmistaa tiedon yhteentoimivuus ja hyödynnettävyys eri järjestelmissä ja rekistereissä. Nyt pyydämme palautetta kaavan käsitemallin luonnoksesta ja siinä käytetyistä termeistä.


Asema- ja yleiskaavojen tietomallit -projekti on osa rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyötä, jota tehdään laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Projektille on koottu erityinen sparrausryhmä, joka koostuu mm. asema- ja yleiskaavoituksen asiantuntijoista ja kaavatiedon hyödyntäjistä.

Projektin aikana keräämme palautetta tehdyistä ratkaisuista kahteen otteeseen Ota kantaa -palvelun kautta. Nyt käynnissä oleva ensimmäinen kysely liittyy kaavan käsitemallin luonnokseen. Toinen kysely toteutetaan projektin loppuvaiheessa (lokakuussa 2020) ja silloin palautetta kerätään kaikista määrittelytyön tuotoksista (tietomalli, sanasto, soveltamisohjeet sekä tiedon laatu- ja elinkaarisäännöt).

Projekti käynnistyi toukokuussa 2020 ja valmistuu marraskuun 2020 loppuun mennessä. Työn toteuttaa Spatineo Oy yhdessä Asiantuntijat n+1 Oy:n kanssa.

Kaavan käsitemallin luonnos

Kaavan käsitemallin tarkoituksena on kuvata mahdollisimman osuvasti ja ymmärrettävästi asema- ja yleiskaavan keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. Kansallisen kaavan käsitemallin ja siihen liittyvän sanaston kehittäminen edistää rakennetun ympäristön tietojen joustavaa hyödyntämistä, koska sen avulla voidaan varmistaa, että käytettävät käsitteet ovat yhtenevät eri prosessien välillä.

Käsitemallin luonnoksen lähtökohtana on ajatus, että kaava on yksi erikoistapaus yleisemmästä maankäyttöasia-käsitteestä eli maankäytön suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä asiakokonaisuus, josta voidaan tehdä toimivaltaisen viranomaisen päätös. Sekä asema- että yleiskaavan tietosisältö mallinnetaan käyttäen samoja peruskäsitteitä. Eri kaavalajien erityispiirteet otetaan huomioon tietomallin kohteiden tyypityksellä ja tarvittaessa rajoittamalla kohteiden yhteyksiä kussakin kaavalajissa. Kaavan varsinainen sisältö koostuu kaavakohteista sekä niihin liittyvistä kaavamääräyksistä. Kaavaan voi liittyä myös yleismääräyksiä, jotka koskevat koko suunnittelualuetta (kaava-aluetta).

Kyselyyn vastaaminen

Tässä kyselyssä keskitytään arvioimaan, ovatko käsitemallin luonnoksessa mukana kaavaan liittyvät keskeiset käsitteet, ja onko niiden määritelmät sekä eri käsitteiden väliset suhteet oikein kuvattu.

Kaavan käsitemallin luonnos on nähtävillä kaaviona, jota voit tarkastella samalla, kun vastaat Ota kantaa -kyselyyn. Kyselyssä keskitymme kaavan kannalta keskeisiin käsitteisiin, jotka on korostettu kaaviossa keltaisella värillä. Halutessasi voit tutustua saman käsitemallin luonnokseen myös Yhteentoimivuusalustalla (kaavan käsitemalli ja sanasto).

Osallistumalla vaikutat tietomallipohjaisen kaavoituksen tulevaisuuteen!

Lisätietoja kyselystä ja projektista antavat:

Sakari Jäppinen, erityisasiantuntija, YM (etunimi.sukunimi@ym.fi)
Ilkka Rinne, projektipäällikkö, Spatineo Oy (etunimi.sukunimi@spatineo.fi)


Perustiedot

Julkaistu: 20.8.2020

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna