Sepontien katusuunnitelma

Puhekupla 6
3.12.2020 | Espoon kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

HANKE ON PÄÄTTYNYT.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 23.11.-7.12.2020. Hankkeen vuorovaikutusta on käsitelty omana osionaan katusuunnitelmaselostuksissa.

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Suunnitteluhankkeen sivut espoo.fi sivustolla: Sepontie | Espoon kaupunki
Rakennushankkeen sivut espoo.fi sivustolla: Sepontie | Espoon kaupunki

Valokuva Sepontiestä

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt katusuunnitelman laatimisen Sepontiestä. Sepontien nykyinen jalkakäytävä levennetään 2,5 metrisestä 3,5 metriseksi. Kadulle osoitetaan yleisiä pysäköintipaikkoja kadun varteen ja sen länsipäähän. Katulinjausta muutetaan ajonopeuksien hillitsemiseksi.

Asukastilaisuutta ei järjestetä koronatilanteen vuoksi. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä Ota kantaa.fi -sivustolla 7.10. alkaen ja luonnosta voi kommentoida 16.10.2020 asti.


Maankäytön tarpeet

Pohjois-Tapiolassa sijainnut Sepon koulu purettiin keväällä 2020, ja sen tilalle rakennetaan uusi yhtenäinen peruskoulu. Uusi koulurakennus tulee palvelemaan n. 1 000 oppilasta.Alueelle on tarkoitus sijoittaa myös jalkapallokenttä, joka palvelee koulun oppilaita, sekä alueen muuta väestöä iltaisin ja viikonloppuisin.

Sepontien ja Louhentien kulmassa on vireillä asemakaavan muutos, jossa tavoitteena on sijoittaa alueelle neljäkerroksisia asuinkerrostaloja. Alueella sijaitsevat liikerakennukset suojellaan asemakaavan muutoksella.

Kadun suunnitelmat

Kadun perusparannushankkeella parannetaan alueen liikenneturvallisuutta ja helpotetaan saattoliikennettä. Sepontien nykyinen jalkakäytävä levennetään 2,5 metrisestä 3,5 metriseksi. Kadulle osoitetaan yleisiä pysäköintipaikkoja kadun varteen ja sen länsipäähän. Yleistä pysäköintiä tarvitaan alueen vierailijoiden käyttöön, koulun saattoliikennettä sekä urheilukentän iltakäyttöä varten. Katulinjausta muutetaan ajonopeuksien hillitsemiseksi.

Suojelukohteet

Sepontiehen rajautuu I-maailmansodan tykkiasema, joka on luokiteltu muinaismuistolailla rauhoitetuksi kiinteäksi muinaisjäännösalueeksi. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.

Asemakaavan muutoksen yhteydessä alueelle laadittiin liito-oravaselvitys ja luontolausunto. Sepontien suunnittelualue sijoittuu osittain Pohjois-Tapiolan koulun länsipuolella olevalle liito-oravan elinalueella. Kadun välittömässä läheisyydessä on myös liito-oravien pesä- ja papanapuita. Kadun suunnittelussa on huomioitu liito-oravien kulkureitit ja liito-oraville oleellinen puusto on suunnitelmissa esitetty säilytettäväksi.

Hankkeen aikataulu

Katusuunnitelma on virallinen asiakirja, jota koskee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely. Katusuunnitelmaehdotukset maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville marraskuussa 2020. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse. Näillä näkymin rakentaminen aloitetaan kesällä 2021.

Mukaan suunnitteluun Otakantaa.fi -sivuston kautta

Alueen asukkaiden ja aiheesta kiinnostuneiden toivotaan osallistuvan katusuunnitelmien laatimiseen. Kaikille avoimen yleisötilaisuuden järjestäminen ei ole tällä hetkellä mahdollista koronatilanteen vuoksi. Tämän takia Sepontien katusuunnitteluhankkeessa käytetään Otakantaa.fi palvelua osana hankkeen vuorovaikutusta. Kommentointi on auki 7.-16.10. välisenä aikana, ja se on valvottu kaupungin toimesta.

Selostetuilla esittelykalvoilla kerrotaan hankkeen etenemisestä ja kadun suunnitelmista. Kommenttikentässä kerätään lisätietoa katusuunnitelman lopullisten suunnitelmaratkaisujen laatimisen tueksi. Keskustelun kautta pääsee kommentoimaan suunnitelmia ja esittämään kysymyksiä suunnittelijoille. Keskusteluun toivotaan mukaan kaikkia alueen asukkaita ja alueen suunnittelusta kiinnostuneita.

Katusuunnitelmaehdotukset tulevat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n

mukaisesti julkisesti nähtäville marraskuussa 2020.

Suunnitteluhankkeen sivut espoo.fi sivustolla: Sepontie | Espoon kaupunki
Rakennushankkeen sivut espoo.fi sivustolla: Sepontie | Espoon kaupunki

Lisätietoja antavat: Marja Lindroos

puh. 040 639 3212

marja.lindroos@espoo.fi


Perustiedot

Päättynyt: 3.12.2020

Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #liikenne
Kunnat:
  • Espoo

Liitteet

Ilmianna