Siirry sisältöön

Kommentoi strategialuonnosta ja ehdota mittareita

Kysymysmerkki 3
Kysely 1 päivä, 16 tuntia jäljellä | Valtiovarainministeriö

Strategiassa on neljä painopistealuetta, joilla on tavoitteita. Voit kommentoida painopisteitä ja tavoitteita ja esittää tavoitteille mittareita. 

Perustiedot

Avoin: 1.10.2020 - 30.10.2020

Päättymispäivä: 30.10.2020

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Esitä liitteenä olevan strategian painopiste 1:lle toimenpiteitä ja mittareita.
Vastaukset
 • valtio opin kursseja kehitysvammaisille vammaisia ois ehokkana https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2513/

 • Toimenpide: Avoimen hallinnon tulee ymmärtää yhteiskunnan haavoittuvassa asemassa olevia keräten heidän kokemuksiaan hallinnon tilasta ja saadun palautteen pohjalta kehittää prosesseja.
  Mittari: palautejärjestelmän kehitysideat on huomioitu ja prosesseja sujuvoitettu niiden pohjalta eri viranomaistasoilla.

Esitä liitteenä olevan strategian painopiste 2:lle toimenpiteitä ja mittareita.
Vastaukset
 • valtio opin kursseja kehitysvammaisille vammaisia ois ehokkana https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2513/

 • Viittomakieltä käyttävien oikeuksia tulee vahvistaa entisestään. Viittomakielilaki velvoittaa viranomaisia edistämään viittomakieltä käyttävien mahdollisuuksia saada tietoa omalla kielellään ja käyttää omaa kieltään. Avoimen hallinnon tulee ottaa myös tämä huomioon omassa toiminnassaan. Nyt sitä ei strategiassa näy. (Ks. myös PL 17.3 §)

 • Toimenpide: Lapsuudessa ja nuoruudessa vakavaa lähisuhde-/seksuaaliväkivaltaa kokeneiden ihmisten kokemuksia kuunnellaan, eikä kielletä tai kiistetä niitä. Toimenpide toteutetaan eri viranomaistasolla, myös yhteiskunnan ylimmällä päättävällä tasolla blogien ja kokemusasiantuntijavierailujen muodossa.
  Mittari: esim. kerran vuodessa julkaistaan Best Practice -koonti, aineisto, johon on koottu esimerkkejä tilanteista, missä viranomaiset ovat kuunnelleet uhreja/selviytyjiä.
  Perustelu: Olisi hienoa, jos uskallettaisiin kohdata uhrien ja erityisesti lasten arkitodellisuus. Viranomaisilla voi olla taipumus etäännyttää vaikeita asioita teorioiden ja vanhentuneiden menettelytapojen viidakkoon – ja uhrien hätä saattaa jäädä kohtaamatta. Väkivalta on traumatisoivaa, myös viranomaisten oma henkilökohtainen kyky käsitellä asioita on rajallista ja edellyttää siksi uudenlaista valmentautumista.

Esitä liitteenä olevan strategian painopiste 3:lle toimenpiteitä ja mittareita.
Vastaukset
 • valtio opin kursseja kehitysvammaisille vammaisia ois ehokkana https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2513/

 • Toimenpide-ehdotus: Hallitusohjelmaan ja ministeriöitä ohjaaviin asiakirjoihin ilmiöpohjaista tarkastelua lisää. Yksi ilmiö voisi olla "Lapsuudessa ja nuoruudessa vakavaa lähisuhde- ja/tai seksuaaliväkivaltaa kokeneiden uhrien polku uhrista selviytyjäksi": viranomaisille holistinen/asiakaslähtöinen/siilot ylittävä näkemys väkivaltailmiöstä.
  Perustelu edellä ehdotettuun toimenpiteeseen: sillä on merkittävä vaikutus osallisuuden kokemukseen yhteiskunnassa, sillä holistinen näkökulma luo edellytykset parantaa ihmisten hyvinvointia ylisukupolvisesti.
  Mittarista: Ehdotetun toimenpiteen mahdollinen toimeenpano tulisi näkymään monien jo olemassa olevien mittareiden tuloksissa suotuisasti erityisesti OM:n, SM:n, STM:n, TEM:n ja OM:n hallinnonaloilla jo lyhyellä aikajänteellä ja progressiivisesti, kun mennään ajassa eteenpäin.

Esitä liitteenä olevan strategian painopiste 4:lle toimenpiteitä ja mittareita.
Vastaukset
 • valtio opin kursseja kehitysvammaisille vammaisia ois ehokkana https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2513/

 • Toimenpide: Parhaat hallinnon kehittämiskokemukset esitellään kansainvälisillä foorumeilla.
  Mittari: Jokaisella hallinnonalalla kerätään kansainvälisillä foorumeilla esiteltyjen avoimen hallinnon menettelyjen lukumäärät/arviot vaikuttavuudesta vuosittain ja seurataan trendiä.

Vastaukset
 • valtio opin kursseja kehitysvammaisille vammaisia ois ehokkana https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2513/ ps kansalaisaloitteen vois tehä sähköpostilla ja väittelyt pois https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2469/

 • Kielellisten oikeuksien nykyistä laajempi turvaaminen tulee olla strategian toteuttamisen yksi tärkeä painopiste.

Tämä kenttä vaaditaan.