Arbets- och näringsministeriets och Ernst & Young Oy:s enkät till anställda inom handeln

Kysymysmerkki 2
Kysely | Ernst & Young Oy, Työ- ja elinkeinoministeriö
Kysely on päättynyt

Med denna enkät samlas information för utveckling av handelsbranschen som håller på att förändras både i Finland och globalt. Också coronaviruspandemin har för sin del påskyndat förändringen inom branschen.


Enkäten är en del av beredningen av en framtidsredogörelse för handeln. Genom att svara på enkäten har du en utmärkt möjlighet att lämna information och synpunkter till stöd för beslutsfattandet och på så sätt påverka utvecklingen av handelsbranschen i Finland. Enkäten genomförs av Ernst & Young Oy på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Perustiedot

Päättynyt: 3.12.2020

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Bakgrundsuppgifter
Lägesbild för arbetstagare inom handeln
Arbetsgivaren betalar utbildningen och utbildningen sker under arbetstid
Till exempel så att arbetsgivaren betalar utbildningen och utbildningen sker under arbetstid
Öppet svar
Till exempel genom att marknadsföra ansvarsfullt producerade produkter eller öka utbudet av ansvarsfullt producerade produkter
Slopandet av begränsningarna för öppettiderna har ur min synvinkel
Intresse för branschen, om man har avsikt att byta bransch eller om man över huvud taget har kommit till branschen permanent eller om man arbetar t.ex. vid sidan av studierna? Intresse för branschen, om arbetet är heltids- eller deltidsarbete/visstidsanställning eller fast anställning/ funktionärs- eller chefsarbete?
Öppet svar
De anställdas syn på framtiden inom handelsbranschen
Välj de tre viktigaste.
Till exempel automatisering, smarta apparater eller virtuell verklighet
Till exempel automatisering eller robotik
Handelsbranschen som arbetsplats - Den offentliga sektorns påverkningsmöjligheter
Välj de tre viktigaste.