Arbets- och näringsministeriets och Ernst & Young Oy:s enkät till konsumenter om frågor som gäller handelsbranschen

Kysymysmerkki 9
Kysely | Ernst & Young Oy, Työ- ja elinkeinoministeriö
Kysely on päättynyt

Med denna enkät samlas information för utveckling av handelsbranschen som håller på att förändras både i Finland och globalt. Också coronaviruspandemin har för sin del påskyndat förändringen inom branschen.

Enkäten är en del av beredningen av en framtidsredogörelse för handeln. Genom att svara på enkäten har du en utmärkt möjlighet att lämna information och synpunkter till stöd för beslutsfattandet och på så sätt påverka utvecklingen av handelsbranschen i Finland. Enkäten genomförs av Ernst & Young Oy på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Perustiedot

Päättynyt: 3.12.2020

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Bakgrundsuppgifter
Lägesbild av köpbeteendet - Livsmedel och andra dagligvaror
Välj den butikstyp du använder mest för dessa inköp
Välj de tre viktigaste
Välj de tre viktigaste
Välj det alternativ som bäst beskriver ditt köpebeteende
Välj de tre viktigaste
Lägesbild av köpbeteendet - Specialhandel
Välj de tre viktigaste
Välj de tre viktigaste
Välj de tre viktigaste
Med regelbundet avses månatligen eller mer än 12 gånger per år
Välj de tre viktigaste
Framtidsbild av köpbeteendet - Livsmedel och andra dagligvaror
Välj de tre viktigaste
Vill du till exempel få information om hälsosamheten eller miljövänligheten hos de produkter du köper
Framtidsbild av köpbeteendet – Specialhandel
Välj de tre viktigaste
Välj de tre viktigaste
Välj de tre viktigaste
Den offentliga sektorns påverkningsmöjligheter
Till exempel främja hälsosamma, inhemska eller ansvarsfullt producerade produkter med hjälp av subventioner eller skattelättnader
Till exempel på tobak, alkohol, bränslen
Till exempel starköl och long drink men en alkoholhalt på högst 5,5 procent
Enligt finsk lagstiftning avses med svaga alkoholdrycker en alkoholhalt på högst 22 procent
Till exempel anteckningar om ekologisk produktion, Nyckelflagga, hjärtvänlighet och koldioxidavtryck
Öppet svar