Siirry sisältöön

Kysely rakennusalan toimijoille: rakentamisen mahdollisuudet Peurasaaren alueella

Kysymysmerkki 0
Kysely | Kemin kaupunki/Kaavoitus
Kysely on päättynyt

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää seutukunnan rakennusalan toimijoiden kiinnostusta Peurasaareen muodostuvia uusia asuinkortteleita kohtaan. Uudet asuinkorttelit tulevat sijoittumaan pääasiassa rautatien (teollisuusraide Ajokseen) ja Kalkkinokantien väliselle alueelle Kemin Vesi ja Energia Oy:n eteläpuolelle nykyisen korttelin 1306 alueelle meren läheisyyteen. Matkaa suunnittelualueelta Kemin keskustaan kertyy noin 2 km. Rakentamisen volyymi tullaan pitämään maltillisena, jotta alue sopeutuu Peurasaaressa vallitsevaan rakentamistyyliin. Kerrosluku alueella tulee olemaan maksimissaan II.

Alla ko. alueen yleissuunnitelmavaihtoehdot.
_______________________________________________________________________________________________________

Vaihtoehto 1:

Pienemmän tehokkuuden vaihtoehto. Uudisrakentaminen sijoittuu pääasiassa nykyisen korttelin 1306 alueelle rannan tuntumaan. Alueelle muodostuu enimmäkseen omakotitontteja.

Nykyisen korttelin 1306 alueelle syntyvään asuinympäristöön on sijoitettu omakotitalotonttien lisäksi yksi rivitalotontti. Suunnittelualueen keskelle on jätetty viheralue, joka on samalla varaus mahdolliselle lähiliikuntapaikalle.

Uusien asuinkortteleiden rakennukset sijoitellaan niin, että mahdollisimman moni pääsee nauttimaan merinäkymästä.

Alueen pohjois- ja itäosa säilyy pääasiassa entisellään. Niiden osalta on tarkasteltu aluevarauksia sekä käyttötarkoituksia. Merkittävin kaupunkikuvaan vaikuttava muutos syntyy entisen päiväkodin kortteliin 1334, kun kaavamuutoksella mahdollistetaan kaksikerroksinen asuinrakentaminen. Kaavamerkintä mahdollistaa myös palveluasumisen.

_______________________________________________________________________________________________________

Vaihtoehto 2:

Tiiviimmän rakentamisen vaihtoehto. Nykyisen korttelin 1306 alueelle muodostuu vähemmän omakotitalotontteja kuin vaihtoehdossa 1. Rivitalotonttien osuus taas on suurempi. Uudisrakentamista on myös sijoitettu kortteliin 1315 Kalkkinokantien varrelle sekä kortteliin 1328 suunnittelualueen pohjoisosaan.

Alue jakaantuu selkeästi omakotiasumisen sekä rivitaloasumisen erillisiin kortteleihin. Alueen keskiosiin on jätetty pieni viheralue, joka on samalla varaus mahdolliselle lähiliikuntapaikalle.

Uusien asuinkortteleiden rakennukset sijoitellaan niin, että etenkin omakotitonteilta mahdollisimman moni pääsee nauttimaan merinäkymästä.

Alueen itäosa säilyy pääasiassa entisellään. Pohjoisosa tiivistyy. Entisen päiväkodin korttelin 1334 osalta muutos on sama kuin vaihtoehdossa 1. Aivan suunnittelualueen pohjoisosaan kortteliin 1328 on esitetty varaus rivitalorakentamiselle.

Perustiedot

Päättynyt: 22.2.2021

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Ennen kyselyyn vastaamista, paina kyselyn yläpuolelta "Näytä tiedot" nähdäksesi luonnosvaihtoehdot.
Jos haluatte pysyä anonyymina, jättäkää kenttä tyhjäksi.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Voitte valita useamman vaihtoehdon.
Luonnosvaihtoehdot löydätte mobiililaitteella painamalla kyselyn otsikon jälkeen "+ Näytä tiedot". Vastaaminen ei sido teitä mihinkään, vaan tarkoituksena on kartoittaa alan toimijoiden kiinnostusta aluetta kohtaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Luonnosvaihtoehdot löydätte painamalla kyselyn yläpuolelta "+ Näytä tiedot".