Siirry sisältöön

Kysely kuntalaisille: Kemiläisten asumistoiveiden kartoitus Peurasaaren alueella

Kysymysmerkki 72
Kysely | Kemin kaupunki/Kaavoitus
Kysely on päättynyt

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää kemiläisten mielipiteitä Peurasaaren alueen kaavamuutoksesta. Kyselyssä haetaan asukkaiden mielipiteitä erityisesti kaavamuutoksen myötä syntyvien uusien asuinkorttelien laadusta ja rakentamisen volyymista. Uudet asuinkorttelit tulevat sijoittumaan rautatien ja Kalkkinokantien väliselle alueelle Kemin Vesi ja Energia Oy:n eteläpuolelle nykyisen korttelin 1306 alueelle.

Alla ko. alueen yleissuunnitelmavaihtoehdot.
_______________________________________________________________________________________________________

Vaihtoehto 1:

Pienemmän tehokkuuden vaihtoehto. Uudisrakentaminen sijoittuu pääasiassa nykyisen korttelin 1306 alueelle rannan tuntumaan. Alueelle muodostuu enimmäkseen omakotitontteja.

Nykyisen korttelin 1306 alueelle syntyvään asuinympäristöön on sijoitettu omakotitalotonttien lisäksi yksi rivitalotontti. Suunnittelualueen keskelle on jätetty viheralue, joka on samalla varaus mahdolliselle lähiliikuntapaikalle.

Uusien asuinkortteleiden rakennukset sijoitellaan niin, että mahdollisimman moni pääsee nauttimaan merinäkymästä.

Alueen pohjois- ja itäosa säilyy pääasiassa entisellään. Niiden osalta on tarkasteltu aluevarauksia sekä käyttötarkoituksia. Merkittävin kaupunkikuvaan vaikuttava muutos syntyy entisen päiväkodin kortteliin 1334, kun kaavamuutoksella mahdollistetaan kaksikerroksinen asuinrakentaminen. Kaavamerkintä mahdollistaa myös palveluasumisen.

_______________________________________________________________________________________________________

Vaihtoehto 2:

Tiiviimmän rakentamisen vaihtoehto. Nykyisen korttelin 1306 alueelle muodostuu vähemmän omakotitalotontteja kuin vaihtoehdossa 1. Rivitalotonttien osuus taas on suurempi. Uudisrakentamista on myös sijoitettu kortteliin 1315 Kalkkinokantien varrelle sekä kortteliin 1328 suunnittelualueen pohjoisosaan. 

Alue jakaantuu selkeästi omakotiasumisen sekä rivitaloasumisen erillisiin kortteleihin. Alueen keskiosiin on jätetty pieni viheralue, joka on samalla varaus mahdolliselle lähiliikuntapaikalle.

Uusien asuinkortteleiden rakennukset sijoitellaan niin, että etenkin omakotitonteilta mahdollisimman moni pääsee nauttimaan merinäkymästä.

Alueen itäosa säilyy pääasiassa entisellään. Pohjoisosa tiivistyy. Entisen päiväkodin korttelin 1334 osalta muutos on sama kuin vaihtoehdossa 1. Aivan suunnittelualueen pohjoisosaan kortteliin 1328 on esitetty varaus rivitalorakentamiselle.

Perustiedot

Päättynyt: 22.2.2021

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Ennen kyselyyn vastaamista, paina kyselyn yläpuolelta "Näytä tiedot" nähdäksesi luonnosvaihtoehdot.
Huom! Huomaathan painaa ennen kyselyyn vastaamista kyselyn yläpuolelta "Näytä lisätiedot", jotta näet vaihtoehtosuunnitelmat ja niiden kuvailut.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Peurasaaressa asuminen
Tämä kenttä vaaditaan.
Lähiliikunta Peurasaaressa
“Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan päivittäiseen liikuntaan tarkoitettua, vapaassa ja maksuttomassa käytössä olevaa liikuntapaikkaa, joka sijaitsee asuinalueella käyttäjiensä helposti ja turvallisesti saavutettavassa paikassa. Lähiliikuntapaikan fyysinen toteutus lähtee paikallisista tarpeista ja lähtökohdista, mutta keskeisinä tavoitteina korostuvat aina myös lähiliikuntapaikan liikunnallinen monikäyttöisyys, ympärivuotisuus sekä viihtyisyys.” lähiliikuntapaikat.fi
Voit valita useamman vaihtoehdon.
Vaihtoehtoiset suunnitelmat alueesta
Huom! Huomaathan painaa ennen kyselyyn vastaamista kyselyn yläpuolelta "Näytä lisätiedot", jotta näet vaihtoehtosuunnitelmat ja niiden kuvailut.
Erilliset kysymykset uusiin asuinkortteleihin muuttamaan/rakentamaan kiinnostuneille
Kiitos vastauksista!