Siirry sisältöön

Kysely alueen rakennuttajille/yrityksille: rakentamisen mahdollisuudet Peurasaaren alueella

Kysymysmerkki 0
Kysely | Kemin kaupunki/Kaavoitus
Kysely on päättynyt

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää Meri-Lapin ja lähialueiden rakennusliikkeiden/yritysten mielenkiintoa kaavamuutoksen alla olevaa Peurasaaren aluetta kohtaan. Kyselyssä haetaan rakennusliikkeiden/yritysten mielipiteitä erityisesti kaavamuutoksen myötä syntyvien uusien asuinkorttelien laadusta ja rakentamisen volyymista. Uudet asuinkorttelit tulevat sijoittumaan rautatien ja Kalkkinokantien väliselle alueelle Kemin Vesi ja Energia Oy:n eteläpuolella.

Alla ko. alueen yleissuunnitelmavaihtoehdot.

Vaihtoehto 1:

Pienemmän tehokkuuden vaihtoehto. Uudisrakentaminen sijoittuu pääasiassa nykyisen korttelin 1306 alueelle rannan tuntumaan. Alueelle muodostuu enimmäkseen omakotitontteja.

Nykyisen korttelin 1306 alueelle syntyvään asuinympäristöön on sijoitettu omakotitalotonttien lisäksi yksi rivitalotontti. Suunnittelualueen keskelle on jätetty viheralue, joka on samalla varaus mahdolliselle lähiliikuntapaikalle.

Uusien asuinkortteleiden rakennukset sijoitellaan niin, että mahdollisimman moni pääsee nauttimaan merinäkymästä.

Alueen pohjois- ja itäosa säilyy pääasiassa entisellään. Niiden osalta on tarkasteltu aluevarauksia sekä käyttötarkoituksia. Merkittävin kaupunkikuvaan vaikuttava muutos syntyy entisen päiväkodin kortteliin 1334, kun kaavamuutoksella mahdollistetaan kaksikerroksinen asuinrakentaminen. Kaavamerkintä mahdollistaa myös palveluasumisen.

Vaihtoehto 2:

Tiiviimmän rakentamisen vaihtoehto. Nykyisen korttelin 1306 alueelle muodostuu vähemmän omakotitalotontteja kuin vaihtoehdossa 1. Rivitalotonttien osuus taas on suurempi. Uudisrakentamista on myös sijoitettu kortteliin 1315 Kalkkinokantien varrelle sekä kortteliin 1328 suunnittelualueen pohjoisosaan.

Alue jakaantuu selkeästi omakotiasumisen sekä rivitaloasumisen erillisiin kortteleihin. Alueen keskiosiin on jätetty pieni viheralue, joka on samalla varaus mahdolliselle lähiliikuntapaikalle.

Uusien asuinkortteleiden rakennukset sijoitellaan niin, että etenkin omakotitonteilta mahdollisimman moni pääsee nauttimaan merinäkymästä.

Alueen itäosa säilyy pääasiassa entisellään. Pohjoisosa tiivistyy. Entisen päiväkodin korttelin 1334 osalta muutos on sama kuin vaihtoehdossa 1. Aivan suunnittelualueen pohjoisosaan kortteliin 1328 on esitetty varaus rivitalorakentamiselle.

Perustiedot

Päättynyt: 12.1.2021

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Jos haluatte pysyä anonyymina, jättäkää kenttä tyhjäksi.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Voitte valita useamman vaihtoehdon.
Vaihtoehtoiset suunnitelmat alueesta
Kiitos vastauksista!
Tutustukaa ennen kyselyyn vastaamista luonnosvaihtoehtoihin. Mobiiliversiossa löydätte vaihtoehdot ja niiden kuvaukset painamalla "Näytä lisätiedot" kyselyn yläpuolelta.