Helmi-elinympäristöohjelma 2030, ohjelmaluonnoksen kommentointi

Kysymysmerkki 86
Kysely | Ympäristöministeriö
Kysely on päättynyt

Helmi-elinympäristöohjelman luonnosversio avoimesti kommenteille

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja Helmi-ohjelmaan suunnitelluista vuoteen 2030 saakka ulottuvista tavoitteista ja toimenpiteistä. Ohjelmaluonnos on avoimesti yleisön kommentoitavana otakantaa.fi -palvelussa 31.1.2021 saakka. Tavoitteena on, että ohjelma hyväksytään ohjausryhmässä maaliskuun lopussa, jonka jälkeen siitä valmistellaan ympäristöministeriössä päätös Valtioneuvostoon vietäväksi.


Ohjeet kommentointiin: 

Kommentointia ohjaavat kysymykset on jaoteltu ohjelmaluonnoksen lukujen mukaan. Kommentit annetaan kyseisen luvun kohdalla. Koko ohjelmaa koskevat kysymykset tulevat viimeisinä.

Ohjelmaluonnos on liitteenä pdf-tiedostona.

Kysymyksiin vastaaminen on valinnaista. Voit halutessasi kommentoida vain osaa teemoista. Taustatietokysymys on pakollinen.

Luonnoksesta puuttuvat vielä ohjelman seurantoja koskeva luku, yhteenvedot sekä ohjelman kustannuslaskelmat. Näiden osalta kuuleminen tehdään valmiin ohjelman lausuntokierroksella.

Perustiedot

Päättynyt: 31.1.2021

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Taustatiedot
Voit valita useamman. Kommentoidessasi organisaatiosi edustajana, nimeä edustamasi taho seuraavassa kysymyksessä.
Tämä kenttä vaaditaan.
Luku 1 Helmi-elinympäristöohjelma
Luvussa 1. taustoitetaan Helmi-ohjelmaa ja sen liittymistä muihin keskeisiin ohjelmiin ja strategioihin. Lisäksi luvussa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja vieraslajikysymystä.
Luku 2 Helmi-alueet keskittävät toimenpiteet laajoiksi kokonaisuuksiksi
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi Helmi-alueiden toimivuudesta
Luku 3 Soiden suojelu ja ennallistaminen
Määrälliset tavoitteet on asetettu minimi- ja maksimihaarukoihin.
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi soiden suojelun ja ennallistamisen tavoitteista
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi soiden suojelun ja ennallistamisen toimenpiteistä
Luku 4 Lintuvesien ja -kosteikkojen hoito
Määrälliset tavoitteet on asetettu minimi- ja maksimihaarukoihin.
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi lintuvesien ja -kosteikkojen hoidon tavoitteista
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi lintuvesien ja -kosteikkojen hoidon toimenpiteistä
Luku 5 Perinnebiotooppien kunnostus ja hoito
Määrälliset tavoitteet on asetettu minimi- ja maksimihaarukoihin.
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon tavoitteista
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon toimepiteistä
Luku 6 Metsien monimuotoisuuden turvaaminen
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi Helmi- ja METSO-ohjelmien roolien ja yhteistyön kuvaamisen selkeydestä
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi vuosien 2021-2025 toimenpiteiden tavoitteista
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi vuosien 2026-2030 toimenpiteiden tavoitteista
Luku 7 Pienvesien ja rantaluonnon hoito
Määrälliset tavoitteet on asetettu minimi- ja maksimihaarukoihin.
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi pienvesien ja rantaluonnon hoidon tavoitteista
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi pienvesien ja rantaluonnon hoidon toimenpiteistä
Luku 8.1 Selvitykset ja inventoinnit, tutkimus ja tietojärjestelmät
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi luvun 8.1 toimenpiteistä
Luku 8.2 Viestintä ja sidosryhmäyhteistyö sekä Helmi-ohjelman organisoituminen
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi viestinnän, sidosryhmäyhteistyön ja ohjelman organisoitumisen toimien tarkoituksenmukaisuudesta ohjelman toteuttamiseksi.
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi viestinnän, sidosryhmäyhteistyön ja ohjelman organisoitumisen toimenpiteistä
Koko Helmi-elinympäristöohjelmaa koskeva palaute
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi ohjelman vastaamisesta sille luvussa 1. asetettuihin tavoitteisiin