Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriön ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelmaluonnoksen avoin kommentointi

Kysymysmerkki 47
Kysely | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kysely on päättynyt

           

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytävät kommentteja ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelmaluonnoksesta. Sopeutumissuunnitelmaluonnos on avoimesti yleisön kommentoitavana otakantaa.fi -palvelussa 19.2.2021 saakka. Tavoitteena on, että suunnitelma hyväksytään ministeriössä maaliskuun lopussa, jonka jälkeen se julkaistaan STM:n julkaisusarjassa.

Taustaa

Vuonna 2015 voimaan tulleessa ilmastolaissa (609/2015) säädetään ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä, johon kuuluvat valtioneuvoston kerran vaalikaudessa hyväksymä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma sekä vähintään kerran kymmenessä vuodessa hyväksyttävät pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma ja ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumissuunnitelma. Kansainvälistä ilmastopolitiikkaa ohjaa YK:n ilmastosopimuksen alla solmittu vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskeva Pariisin ilmastosopimus, jonka kaikilta osapuolilta odotetaan lisääntyviä toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Sosiaali- ja terveyshallinnon sopeutumissuunnitelman tavoitteena on tunnistaa kunkin sektorin tärkeimpiä tehtäviä sopeutumisen edistämiseksi lähivuosina. Suunnitelman perusta on selvittää sopeutumisen ja sitä tukevien rakenteiden nykytilaa Suomessa, tunnistaa nykyisiä ja uusia sopeutumistoimia terveyden ja hyvinvoinnin toimialueella, kansallisessa sopeutumisstrategiassa esitettyjen toimenpiteiden konkretisoiminen ja selkeyttäminen STM:n hallinnonalan vastuualueella, sopeutumissuunnitelman jalkauttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen valtavirtaistaminen lisäämällä riskitietoisuutta.

Kommentoitava suunnitelma

STM ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman luonnos 2021

Ohjeet kommentointiin:

Kommentointia ohjaavat kysymykset koskevat koko suunnitelmaa. Vastausten alkuun voi merkitä, mitä lukua kommentti koskee. 

Suunnitelmaluonnos on liitteenä pdf-tiedostona.

Kysymyksiin vastaaminen on valinnaista. Voit halutessasi kommentoida vain osaa  kysymyksistä. Taustatietokysymys on pakollinen.

Henkilötietojen käsittelystä:
Tässä kyselyssä ei kerätä henkilötietoja ja pyydämmekin, että ette kirjoita kyselyn vastauskenttiin henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja kuten henkilön nimi, sähköpostiosoite, henkilökohtainen puhelinnumero tai ikä.

Voit tutustua tietosuojaselosteeseen osoitteessa www.stm.fi/tietosuoja

Ethän lähetä Webropolin kautta salassa pidettäviä tai arkaluonteisia tietoja.

Kysymyksiin sosiaali- ja terveysministeriön ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelmaluonnoksen kommentoinnista vastaa Erikoistutkija Päivi Meriläinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. etunimi.sukunimi@thl.fi

Perustiedot

Päättynyt: 21.2.2021

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Taustatiedot
Voit valita useamman. Kommentoidessasi organisaatiosi edustajana, nimeä edustamasi taho seuraavassa kysymyksessä.
Tämä kenttä vaaditaan.
Koko sopeutumissuunnitelmaa koskeva palaute
Vapaaehtoinen perustelu valinnallesi suunnitelman vastaamisesta sille luvussa 1. asetettuihin tavoitteisiin
Tarkenna halutessasi, mitä kappaletta tai aihealuetta kommentti koskee
Tarkenna halutessasi, mitä kappaletta tai aihealuetta kommentti koskee
Tarkenna halutessasi, mitä toimenpidesuositusta kommentti koskee
Tarkenna halutessasi, mitä kappaletta tai aihealuetta kommentti koskee