Nikkilän kaavarunko (KR3) ja Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava (NG8)

Puhekupla 102
14.1.2021 | Sipoon kunta
Nikkilän kartanon keskuksen havainnekuva

Sipoon Nikkilään on laadittu kaavarunkoehdotus sekä Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavan luonnos. Tämä Ota kantaa -keskustelu on yhteinen näille hankkeille, koska ne käsittelevät osittain samaa aluetta. Suunnitelmat ovat nähtävillä ja kommentoitavana 15.1.-15.2.2021.

Alla olevan Näytä lisätiedot -linkin alta löydät hankkeiden tarkemmat kuvaukset.


Nikkilän kaavarunko (KR3)

Kaavarunko on asemakaavaa yleispiirteisempi ja yleiskaavaa yksityiskohtaisempi, ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jolla ei ole oikeusvaikutuksia. Kaavarunko toimii lähtökohtana alueelle vaiheittain laadittaville asemakaavoille ja asemakaavan muutoksille. Kaavarunkotyössä tarkastellaan Nikkilää kokonaisuutena ja tarkennetaan ja konkretisoidaan Nikkilän kehityskuvassa esitettyjä strategisia linjauksia. Kaavarungossa tarkastellaan keskusta-alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia sekä tulevaan asemanseutuun tukeutuvien uusien asuntoalueiden sijoittumista ja maankäyttöpotentiaalia. Kaavarungossa esitetään myös liikenneverkon perusperiaatteet sekä yleispiirteisellä tasolla Nikkilän kaavarunkoalueen viheralueverkoston.

Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava (NG8)

Nikkilän kartanon keskus on Sipoon keskeisimpiä lähivuosien kehittämishankkeita. Kaavatyöllä luodaan edellytykset Nikkilän taajamakeskuksen laajentumiselle olemassa olevan radan pohjoispuolelle ja samalla henkilöjunaliikenteen avaamiselle Kerava–Nikkilä‐rataosuudella. Alueelle on suunnitteilla vahvasti Nikkilän tulevaan juna‐asemaan tukeutuva, monimuotoinen asumisen ja palveluiden alue noin 3000 uudelle asukkaalle. Juna-aseman alue suunnitellaan erillisessä asemakaavassa.


Perustiedot

Julkaistu: 14.1.2021

Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
Kunnat:
  • Sipoo

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna