Kysely yhdistysavustusten muutostarpeista

Kysymysmerkki 11
23.2.2021 | Ruskon kunta
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Kunnanhallitus päätti 14.12.2020 käsitellessään ilmoitusasioita pykälässä § 258, että uusi järjestöavustusten jakomalli valmisteltaisiin kunnanhallitukselle helmikuun 2021 loppuun mennessä. Tehtävään liittyen Otakantaa.fi -palveluun avattiin järjestöille suunnattu kysely avustusjärjestelmän muutostarpeista ja kuntayhteistyöstä. Kyselystä uutisoitiin kunnan verkkosivuston uutispalstalla ja yhdistyksille lähetettiin osallistumiskutsu myös sähköpostitse. Kysely oli avoinna 26.1. – 5.2.2021.

Kyselyyn saatiin 12 vastausta. Otosta ei voida pitää kovin laajana; Ruskolle on rekisteröitynyt 87 yhdistystä (2/2021). Osallistujia oli yleishyödyllisistä yhdistyksistä, eläkeläis- ja veteraanijärjestöistä sekä kulttuuriyhdistyksistä.

Vastauksissa esitettiin avustusten hakumenettelyn ja myöntämisen kriteereiden selkiyttämistä, läpinäkyvyyttä sekä hakijoiden yhdenvertaista kohtelua. Erityistä huomiota kiinnitettiin avustussumman määrittävään pisteytykseen ja jonkin verran tietojen luovuttamiseen kunnalle.

Kumppanuussopimusta kohtaan ilmaistiin kiinnostusta, mutta vastauksissa nousi myös esiin, että käytäntö on monelle vieras eikä välttämättä yhdistyksen sääntöjen mukaan mahdollinen.

Kuntayhteistyössä toivottiin pitkälti rakentavaa vuorovaikutusta. 

Kuvituskuva

Ruskon kunta on myöntänyt yhdistyksille vuosittain avustuksia liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan sekä muuhun toimintaan.
Perusavustuksen lisäksi on myönnetty projektiavustuksia kokeilutoimintaan. Kunnanhallitus on halunnut täsmentää avustusjärjestelmän kriteereitä.
Yhdistyksiltä toivotaan ajatuksia ja ideoita avustusjärjestelmän toimivuuteen liittyen.Perustiedot

Päättynyt: 23.2.2021

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #kulttuuri ja vapaa-aika
  • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna