Siirry sisältöön

Yksityistielain kokonaisuudistus

Kysymysmerkki 155
| Liikenne- ja viestintäministeriö
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

None

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnissä yksityistielain kokonaisuudistus. Uudistustyössä arvioidaan muun muassa yksityisteiden rahoitusta, tienkäyttöoikeuksia ja -maksuja sekä tiekunnan hallinnon järjestämistä ja tiekunnan oikeudellista muotoa. Koska laki on poikkeuksellisen vanha, liittyy siihen paljon muitakin modernisointitarpeita. Sinulla on nyt mahdollisuus esittää näkemyksesi yksityisiä teitä koskevista säännöistä. Miten yksityistielakia tulisi uudistaa?


Yksityistielain kokonaisuudistus

Nykyinen laki yksityisistä teistä on vuodelta 1963. Laki säädettiin aikanaan hyvin erilaiseen toimintaympäristöön verrattuna nykypäivään, sillä enemmistö suomalaisista asui tuolloin haja-asutusalueilla ja sai toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta.

Ikäänsä nähden laki on turvannut yksityisteiden toimivuuden ja hallinnoinnin muuttuneissa tilanteissa suhteellisen hyvin. Lukuisten osauudistusten johdosta laki on kuitenkin menettänyt yhtenäistä rakennettaan ja selkeyttään, eikä se vastaa maaseudun infrastruktuurin tehokkaan ja joustavan hallinnoinnin nykyisiin tarpeisiin. Modernisointitarpeita aiheuttavat myös kaupungistuminen ja maaseudun ikärakenteen muuttuminen sekä toisaalta luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeet.

Kokonaisuudistuksen yhteydessä tarkastellaan erityisesti yksityisteiden rahoitusta sekä tienkäyttöoikeuksia ja käyttömaksuja. Kuntien tielautakunnat on tarkoitus lakkauttaa, ja niiden tehtävien siirtymistä muun viranomaisen hoidettavaksi selvitetään. Muita arviointia vaativia kohteita ovat mm. tiekunnat ja niiden oikeudellinen asema, yksityisten teiden hallinnoinnin tehostaminen sekä muiden palvelutehtävien mahdollistaminen yksityistiestä vastaavalle taholle.

Uudistuksen tavoitteena on uudenlainen moderni laki yksityisistä teistä, joka mahdollistaa uudenlaisen elinkeinotoiminnan varsinkin maaseudulla. Tavoitteena on selkeä, joustava ja helppolukuinen sekä nykypäivän tarpeisiin vastaava laki. Uudistuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti sääntelyn sujuvoittamiseen sekä turhan sääntelyn purkamiseen. Vain välttämättömistä asioista säädetään lailla.

Liikenne- ja viestintäministeriö teki päätöksen uudistamishankkeen aloittamisesta syksyllä 2015. Uudistusta valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriössä virkatyönä avoimessa vuorovaikutuksessa hallinnonalan viranomaisten ja toimialan sidosryhmien kanssa. Hallituksen esitys uudeksi laiksi yksityisistä teistä on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 2017 aikana.

Voit halutessasi tutustua myös yksityistielain kokonaisuudistuksen arviomuistioon, jossa käydään läpi aiemmissa selvityksissä ja sidosryhmäyhteistyössä esiin nousseita uudistustarpeita.


Perustiedot

Päättynyt:

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #liikenne
  • #lainsäädäntö ja oikeudet
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna