Siirry sisältöön

Muut ehdotukset

Puhekupla 13
Keskustelu | Salon kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Kaikki kuntalaisten tekemät esitykset eivät päätyneet äänestykseen asti. Syitä tähän on monia, kuten jo työn alla olevat kaupungin suunnitelmat, määrärahan rajallisuus, aikataulu tai asian kuuluminen toisen organisaation toimivaltaan. Kaikille ehdotuksen jättäneille lähetetään henkilökohtainen vastaus ja kaikki ehdotukset ovat menneet toimialoille tiedoksi. Myös näitä ehdotuksia voi kommentoida.


Ehdotus ylittää 100 000 euron määrärahan ja/tai toteutus ei onnistu vuoden 2021 aikana

 1. Rautatien alikulku Toijalanmäen kohdalta Halikontieltä Retail Parkiin / Määräraha ei riitä ja aikataulukin on liian tiukka. Toive on mukana Salo-Hajala -välin ratasuunnittelussa.
 2. Betoninen skeittiparkki Perniön kirkonkylään / Määräraha ei riitä eikä myöskään aikataulu. Toteutusväylä esimerkiksi kaupungin investointiohjelma, jolloin olisi mahdollisuus hakea valtionapua tai vastaavaa tukea.
 3. Siirtolapuutarha-alue, johon 100 kpl a' 400 neliön piha- ja viljelyalueita, tonttien vuokraus kaupungilta tai lunastus perustettavalta osuuskunnalta tai osakeyhtiöltä.  Jokainen rakentaisi mökin itse sovittujen määräysten mukaisesti. Alueelle rakennettaisiin infra ja yhteisötalo, jossa vesiWC:t, suihkut ja sauna sekä kokoustila keittonurkkauksella. / Määräraha ei riitä ja aikataulukin on liian tiukka. Siirtolapuutarhaa varten on asemakaava Merikulmantien varrella Rauvolassa ja joen rannassa on vuokraviljelypalstoja.
 4. Luonnonkukkaniityn perustaminen Vähäjoen varressa olevalle joutomaalle Karjaskylänkadun puolelle välille Tahkonkatu – Urheilupuistoon vievä kävelysilta. / Alueella on tehty kaukolämpötyömaan jälkitöitä ja tänä vuonna alueella tehdään Vähäjoen ruoppaus sekä sen jälkeen maisemointia tarvittaviin kohtiin. Näiden toimenpiteiden jälkeen kyseinen alue on sopiva esimerkiksi kukkaniityksi. 
 5. Annankadun suuntainen pyörätie asemilta Citymarketiin ja Postiin / Vaatii hallinnollista valmistelua ja päätöksentekoa, joten ei onnistu tässä aikataulussa, mutta idea liitetään keskustan kehittämiskokonaisuuteen.
 6. Kaupungin massatenniskenttien kunnostus / Ehdotettu kustannusarvio liian alhainen eikä aikataulullisestikaan voi toteuttaa tänä vuonna, pitää viedä osaksi kaupungin investointisuunnitelmaa.
 7. Salonjoen ruoppaus Vuohensaareen asti / Ei ole mahdollista tämän vuoden aikana ja käytettävän määrärahan puitteissa, edellyttää myös luvitusta.
 8. Määräaikainen suunnittelija kaupungin metsien käytön suunnitteluun (painopisteenä ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, opetuksen tarpeet) / Asia on tärkeä, mutta toteutus tämän vuoden aikana haasteellista esimerkiksi rekrytointiaikataulun osalta.


Ehdotukselle ei annettu kustannusarviota ja/tai samassa ehdotuksessa on monia eri toimenpiteitä, jotka eivät kaikki kaupungin toimivallassa

 1. Paras säästöehdotus palkitaan suhteessa säästettyyn summaan
 2. Kuusjoen katukuvan siistiminen
 3. Kuusjoen Nummijärven kehittäminen
 4. Helposti saavutettava metsäinen pyöräily-, kävely- ja polkujuoksureitti mahdollisimman lähellä kaupungin keskustaa
 5. Esteetön liikkuminen jalkakäytävillä terasseista huolimatta, jalkakäytävien kunto ympärivuoden tarkasteltava, tulevat terassit rakennettava niin että liikuntarajoitteiset pääsevät kulkemaan apuvälineillä esim. rollaattori mutta myös pyörätuoli, pyörä ja lastenvaunut, kukkaistutukset, roskikset ihmisille ja eläimille, kiinteät penkit sopivin välein ympäri Salon, liikenneväylien kunnossa pito.
 6. Lisää pyöräily- ja ulkoilureittejä sekä laavuja meren rannalle
 7. Kierrätyspiste, jonne kerätään kierrätyskelpoinen tavara jäteasemilta, tuotteet nähtäville verkkoon
 8. Talvikunnossapitoon on lisättävä määräraha, jolla poistetaan lumi/jääesteet, jotka kaupunki auraa kadulta omakotiasujien pihaliittymien kohdalle.Tämä ainakin vanhusten ja eläkeläisten kiinteistöjen osalta. Selvä terveysriski kaupunkilaisille.
 9. Pieni ulkoesiintymislava Kulttuuritila Villin yhteyteen
 10. Maksuttomat toimintatilat potilasjärjestöille Salossa / Ehdotuksessa ei ole kustannusarviota ja kaupungilla on myös tällä hetkellä meneillään selvitys yhdistysten toimitiloista.

  

Ehdotuksen toteutus toisi lisäkustannuksia kaupungille

 1. Röntgenlaite kaupungineläinlääkärille / Esim. laitteen sijoittaminen nykyvastaanotoille ei ole mahdollista ilman isoa remonttia ja mahdollisesti myös vastaanoton laajennus olisi tarpeen.


Kaupungilla on ehdotukseen liittyvä linjaus tai ohjeistus

 1. Korotetun suojatien / risteysalueen rakentaminen Ylhäistentielle Sirkkulan koulun kohdalle / Korotetun suojatien toteuttaminen vaatii aina liikennemittauksen sekä ns. pisteytysmenetelmän, jotta voidaan määritellä, onko korotetun suojatien toteuttaminen tarpeellinen. Tämä perustuu teknisen lautakunnan hyväksymään toteutustapaan (15.9.2009 tekn.ltk § 184). Liikennemittaukset on tehty 19. - 22.4. Katuverkon hidastetoimenpiteitä edellyttävä pisteytysraja ei ylittynyt Sirkkulan koululle johtavan suojatien osalta.


Suunnittelu tai työ on jo käynnissä kaupungin toimesta tai kyseistä toimintaa on jo lähialueella

 1. Entisen kaupunginpuutarhan alueen siistiminen Ollikkalassa (mm. pörriäishotellien rakentaminen, lasten osallistaminen esimerkiksi kasvien viljelyyn, vanhojen rakennusten purku) / Puutarhan alue suunnitellaan kokonaisuutena, sillä se on viheralueena poikkeuksellisen laaja ja ympäristönä merkittävä. Alueella on tällä hetkellä vielä jonkin verran viheraluetiimin toimintaa. Lähitulevaisuudessa alueelta puretaan mm. käytöstä poistettu kasvihuone sekä ainakin yksi rakennus.
 2. Suunnitteluraha tekojääradalle joko ympäräparkkiin tai muualle torin lähelle / Tekojääradan suunnittelua tehdään jo osana kaupungin liikuntapaikkasuunnitelmaa.
 3. Vuohensaaresta koko kansan huvi- ja vapaa-ajan viettopaikka (mm. uusi tanssilava, mökkejä, kaksisuuntainen silta) / Vuohensaaren asemakaavaehdotus on nähtävillä 5.5.2021 asti ja kaavan tausta-aineistona on käytetty kuntalaisille toukokuussa 2020 tehtyä ideointikyselyä merellisestä puistoalueesta.
 4. Tupurin Jahtipuiston hiekkakentästä koirien harraste/koulutuskenttä / Tupurissa on laajahko Iltaruskonpuiston koirapuisto.
 5. Rekijoen koulu pois myynnistä ja koulun käyttö ikäihmisten kokoontumistilana, olohuoneena sekä kansalaisopiston pitopaikkana / Kaupunginvaltuuston päätös myynnistä 7.9.2015 § 62 ja kaupunginhallituksen päätös siirrosta huutokauppaan 8.2.2021 § 56.
 6. Viitanummen siistiminen / Mm. uusi ulkoilureitti valmistumassa tänä vuonna.
 7. Yhtenäinen isompi pyöräparkki torille, sähköinen toripaikkojen varaus ja maksu, torille kunnollinen wc-rakennus, torikauppiaiden sähköt turvallisesti niin myyjien kuin asiakkaiden kannalta / Kyseiset ehdotukset on otettu huomioon tulevan torin huoltorakennuksen suunnittelussa ja lisäksi kerätään kokemukset jokirannan terassikokeilusta.
 8. Kerää roska päivässä -kampanja / Vastaavia kampanjoita on toteutettu niin kaupungin kuin muidenkin tahojen toimesta.
 9. Perniön keskusta-alueen viemärihajuhaitan tutkiminen
 10. Kalastuslaituri Vuohensaarentien viereen / Vuohensaarentietä korotetaan tien korjauksen yhteydessä tänä vuonna kymmeniä senttejä sillalle saakka. Samassa yhteydessä tien reunoille levitetään kiviheitoketta veteen saakka. Merenpinnan korkeuden nopea vaihtelu yhdessä tuulen kanssa sekä jäät ja jään liikkeet tuovat mekaanista rasitusta puurakenteiselle laiturille ja mahdollisesti säännöllisen kunnossapidon tarpeen. Siinä vaiheessa, kun nykyinen lumenkaatopaikka poistuu niin kyseiselle alueelle olisi mahdollista miettiä jonkinlaisia kestäviä kiinteitä rakenteita veden ääreen.
 11. Tupurin hiihtoreittien väylää levennetään siten, että sinne voidaan osoittaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille tila myös talviaikaan, esim. 1/3 reiteistä, 3 km / Tupurin maasto ei ole monitoimireitille hyvin soveltuva, kaupunki selvittää monitoimireitti-ideaa osana vuonna 2021 valmistuvaa liikuntapaikkasuunnitelmaa.

Kaupunki ei omista kiinteistöjä tai maata tai kaupungilla ei ole toimivaltaa

 1. Keskustarakennusten julkisivujen siistiminen
 2. Koko summa porkkanarahaksi keskusta-alueen huonokuntoisten rakennusten purkuun / Maankäyttö- ja rakennuslaki lähtee siitä, että omistajan velvollisuus on pitää pitää rakennukset kunnossa.
 3. Pyörätie Viitanummelta jokivartta keskustaan / Kaupunki ei omista maita, mutta hyvä ehdotus, joka pidetään mielessä tulevaisuudessa.
 4. Kameravalvonta Ristinkedonkadulle (nopeusrajoitus ja suojatien korotus ei riitä, ylinopeutta ajetaan) / Nopeusvalvonta ei kuulu kaupungin tehtäviin.
 5. Turvallinen jalankulku- ja pyöräily-yhteys Mathildedalin kylän keskustasta Matildanjärvelle ja Jeturkastiin / Vastuutaho ELY-keskus. Ehdotetun reitin maapohja ei ole kaupungin omistuksessa.
 6. Pyörätie Inkere-Kaivola-Salo / Vastuutaho ELY-keskus.
 7. Kiikalaan perhepuisto ja luontopolkureitistö Seurantalon lähimaastoon / Kaupunki ei omista maita, mutta hyvä ehdotus,  joka pidetään mielessä tulevaisuudessa.


Turvallisuustekijät

 1. Kelluva uimahyppytorni Kokkilaan / Veden syvyys pitää TUKESin määräysten mukaan olla vähintään 5 metriä, jos on 3 metriä tai korkeampi taso. Tästä syystä hyppytornit on poistettu Kokkilasta, koska vaadittua syvyyttä on vaikea ylläpitää eli edellyttää toistuvaa ruoppaamista, mikä puolestaan maksaa. Yhden metrin lauta Kokkilassa on. 


Muu syy

 1. Valaistus polulle, joka sijaitsee Valhojan asuinalueella ja yhdistää Vaahteratien ja Tyynelän asuinalueen pohjoispuolisessa rinteessä olevan kevyen liikenteen väylän / Polku ei ole kaavaan merkitty virallinen reitti.
 2. Padelkentän rakentaminen Kokkilan uimalaan. Uimalassa on kolme rantalentopallokenttää uimalan pohjoispuolella. Yksi kentistä voitaisiin muuttaa padelkentäksi, koska kaikki kolme kenttää ovat hyvin harvoin kaikki yhtä aikaa käytössä. Padel-kentän käyttö olisi maksullista ja sitä voisi käyttää myös muuhun pelaamiseen / Kaupunki haluaa säilyttää kaikki alueen beach-volleykentät, koska alue on kaupungin ainoa kolmen kentän kokonaisuus ja vain siellä voi järjestää turnauksia, puku- ja pesutilat ym. ovat vieressä. Beach-volley seuratoiminnan käynnistäminen on myös suunnitteilla. Kuvatunlainen padel-kentän monitoimikäyttö ei ole mahdollista. Padel-kentälle olisi tilaa kenttien yläpuolella olevalla alueella, mutta vaatisi tarkempaa selvitystä ja maanrakennusta, kustannusarvio ei myöskään todennäköisesti riittäisi. Yksityinen taho on myös ollut kiinnostunut rakentamaan padel-kenttiä uimarantojen läheisyyteen. 
 3. Koko summan käyttö katujen ja teiden siivoukseen koko Salon alueella palkkaamalla määräaikaisia työntekijöitä myös tulevina vuosina / Koko summaa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää käyttötaloustyyppiseen toimintaan.
 4. Moisionkosken Isosaaren siistiminen, mahdollisesti penkkejä ja silta tai muu käynti saareen / Vaihteleva veden korkeus ja jäät ovat riski rakenteille, mutta saarta siistitään muuten viheraluetiimin toimesta.
   
Perustiedot

Päättynyt: 6.5.2021

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kylän kehitys 100000 €

Profiilikuvan paikka

Liinu
22. huhtikuuta 2021 kello 22.41.43

Liikunta halli Hajalan koulun viereen, vanhaturuntien toiselle puolelle!


Koirapuistoja kyliin

Profiilikuvan paikka

Tiina von Flittner
22. huhtikuuta 2021 kello 22.54.08

Koiraharrastajat on Salossa aika unohdettu asukasryhmä, nyt ehdotetaan koirankakkaroskiksia. Lisäroskikset on kyllä ihan hyvä, kasvomaskejakin voisi löytyä vähemmän luonnosta, jos roskiksia olisi tarpeeksi. Kyliin olisi kiva saada paikkoja, joissa koirat voi vapaana tavata toisiaan. Tai miten olis puisto, jossa agility laitteita, millä voisi kokeilla koiran intoa lajiin


Pyörätie Viitannummelta keskustaan

Profiilikuvan paikka

Dino
23. huhtikuuta 2021 kello 9.39.11

Pyörätie keskustasta Viitannummen kautta aina Teijolle jokivartta pitkin asti olisi hieno.


Kevyen liikenteen väylä Halikontieltä Retail-Parkin Salon puoleiseen päätyyn.

Profiilikuvan paikka

@Seppe73
23. huhtikuuta 2021 kello 9.47.34

Tämä yksi ehdotus olisi vielä! Tarve ko. kevyenliikenteen väylälle olisi.

Nyt ainoat kevyen liikenteen reitit Retail-Parkkiin menevät joko Saloran ylikulkusillalta tai Halikon Lidlin vierestä.
Kuitenkin ihmiset paljon ylittävät riskillä rautatietä oikaistessaan.
Haastavinta ja kalleinta kai tuossa on Rautatien ylitys tai alitus.
Rinta-Joupin päädyssä näkyy olevan pieni pätkä tehtynä pyörätietä, mutta se päättyy nyt pusikkoon.

Ulkoilu paikka kaiken ikäisille ja liikunta rajoitteisille.

Profiilikuvan paikka

Paikkakuntalainen
23. huhtikuuta 2021 kello 12.31.47

Huonokuntoisille sairaille tasainen liikunta paikka luontoon minne pääsee rollaattorilla tai pyörätuolilla itsenäisesti kaiken ikäisille suunnattu ulkoilu voimistelu telineet mitkä kestää sään vaihtelua. On tärkeää saada kuntalaisille ilmainen paikka luonnon läheisyyteen jossa voi vapaasti harrastaa voimistelua monipuolisesti. Nämä voisi rakentaa ja suunnitella sekä työttömillä rakennuttaa.


Ulkoilu paikka kaiken ikäisille ja liikunta rajoitteisille.

Profiilikuvan paikka

@seppoysi
23. huhtikuuta 2021 kello 12.56.56

Liikuntarajoitteisille luontoon tasaiset ulkoiluun soveltuvat liikuntapaikat kaikenikäisille suunnattu, huomioitava pyörätuolilla liikkujat ja myös monipuoliset voimistelutelineet sekä liikuntaan soveltuvat välineet kiinteästi rakennettuna jotka kestää sään vaihtelut ulos luonnon läheisyyteen, niin ettei ole salon keskustasta pitkä matka.
Mahdollisuus kuntalaisille ilmaiseen käyttöön . Suunnitteluun voi osallistua kaupunki ja liikuntarajoitteisia yhdessä. Rakentaminen ja paikkojen huolto työttömille jolla edistetään nuoria työelämään.
Rakennetaan yhdessä monipuolista harrastus ystävällistä kaupunkia.


Jääkiekko/ rullakiekkokenttä inkere

Profiilikuvan paikka

Kalle
23. huhtikuuta 2021 kello 15.49.15

Inkereen vanhanjääkiekkokaukalon korvaus uudempaan ja asfalttikenttä kesäkäyttöiseksi, jossa voisi pelata rullakiekkoa.


Yksityisteiden ylläpitoon

Profiilikuvan paikka

Reuna-alueen asukas
23. huhtikuuta 2021 kello 17.21.09

Yksityisteiden ylläpitoon. Yksityisteiden varrella asuvat joutuvat maksamaan tiemaksuja jopa yli 200 euroa vuodessa. Yksikkömaksuja ei enää voi korottaa, joten teiden kunto on rapistumassa. Kiinteistöverot ovat samat kuin taajamien asukkailla, joiden liikkuminen kustannetaan kokonaisuudessaan verovaroista.


Suihkulähde/vesiaihe

Profiilikuvan paikka

Kaarne
23. huhtikuuta 2021 kello 22.41.20

Salosta puuttuu suihkulähde tai joku muu isohko vesiaihe, jonka ääressä kaupunkilaiset voivat rentoutua esim. torin alueella. Virtaavan veden rentouttavaa vaikutusta voi verrata nuotion ääressä hiljentymiseen. Suihkulähde voisi toimia hyvin suunniteltuna jopa turistikohteena, joita Salossa ei liiemmälti ole.Pyörätie Teijolle

Profiilikuvan paikka

Jukka Nortunen
24. huhtikuuta 2021 kello 20.35.47

Polkupyöräreitti "Rannikkoreitti, sivureitti" Salosta Teijolle ei ole turvallinen, tietä olisi levennettävä turvallisen pyöräkaistan verran.


Muurlan kuntorata

Profiilikuvan paikka

MK
25. huhtikuuta 2021 kello 19.32.29

Muurlan kuntoradan ja valaistuksen kunnostus


Luontopolku

Profiilikuvan paikka

Ulkoilija
26. huhtikuuta 2021 kello 12.17.47

Halikon joenvartta kulkevan luontopolun kunnostaminen (alkaa vanhalta sillalta).