Siirry sisältöön

Kommentoi tonttijakosuunnitelman tietomallin luonnosta

Kysymysmerkki 20
Kysely | Ympäristöministeriö
Kysely on päättynyt

Ympäristöministeriö ja sen palkkaama konsultti (Ubigu Oy) kutsuvat tonttijakosuunnitelmia laativia ja sen tuntemia tahoja ja sidosryhmiä kertomaan mielipiteensä uuden MRL:n lakiluonnoksen mukaisen tietomallin tämän hetkisestä luonnoksesta. Tietomallia kehitetään kesäkuun 2021 loppuun asti aktiivisesti, jonka jälkeen siihen tehdään vielä tarpeen vaatiessa muokkauksia. Vastaamalla tähän kyselyyn pääset vaikuttamaan tietomallin rakenteeseen ennen sen ensimmäisen version julkaisua. 

Tonttijakosuunnitelmaa koskevat tiedot ovat julkaistu sivulla tonttijakosuunnitelma.fi. Suosittelemme tutustumaan sivustoon ennen kyselyyn vastaamista. Kehittämistyö on osa Ympäristöministeriön Ryhti-hanketta, jonka myötä on jo aiemmin tuotettu yleis- ja asemakaavalle oma tietomalli. Myöhemmin tietomallinnus jatkuu kiinteistönmuodostuksen osalta. Tietomalli, ja sen käsittämät käsitteet ja koodistot ovat julkaistu myös yhteentoimivuusalustalla, jossa niihin pääsee tutustumaan halutessaan. 

Kysely rakentuu viidestä osasta: 

  1. Vastaajan perustiedot (organisaatiosi ja asiantuntijaroolisi, henkilötietoja ei kysytä)
  2. Käsitteet: Voit tutustua tonttijakosuunnitelman käsitemalliin sivustolla sanastot.suomi.fi. Pyrkimyksenä on semanttinen yhteensopivuus. 
  3. Koodistot: Voit tutustua tonttijakosuunnitelman koodistoihin sivustolla koodistot.suomi.fi ja kirjoittamalla hakukenttään "tonttijako". Pyrkimyksenä on, että tonttijakosuunnitelmaa kuvaavat muuttujat voisivat saada vain tiettyjä, ennalta määriteltyjä arvoja. 
  4. (Looginen) Tietomalli: Voit tutustua tonttijakosuunnitelman tietomalliin sivustolla tietomallit.suomi.fi.  Tietomalli kuvaa tonttijakosuunnitelman eri osasten väliset suhteet tavalla, joka varmistaa tiedon eheyden. 
  5. Kokonaisuuden arvostelu: Voit kommentoida tonttijakosuunnitelman tietomallityötä kokonaisuutena. 

Avaa seuraavaksi kyselyyn liittyvä Miro-työskentelytila klikkaamalla tästä. Miro-työtilassa pääset tarkastelemaan tietomallia kokonaisuudessaan. Kyseinen työtila auttaa erityisesti kyselyn viimeisen osion väittämiin vastaamisessa. 

Vastaa kyselyyn pe 11.6.2021 mennessä. Kerro näkemyksesi tietomallin toimivuudesta oman asiantuntijaroolisi näkökulmasta.

Kyselyyn liittyvät kysymykset ja kommentit voi lähettää Marko Kaupille (Ubigu Oy, marko.kauppi@ubigu.fi). 

Perustiedot

Päättynyt: 11.6.2021

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

PERUSTIEDOT
Tämä kenttä vaaditaan.
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
Tämä kenttä vaaditaan.
KÄSITTEET
On tärkeää, että kaikki toimijat hyödyntävät työssään samoja määritelmiä (semanttinen yhteentoimivuus). Osa käsitteistä kuten 'esitontti' ovat uusia ja tulevat MRL:n uudistuksen lakiluonnoksesta. Uusi tonttijakosuunnitelma vastaisi kutakuinkin nykyisen lain sitovaa tonttijakoa. Ohjeellista tonttijakoa ei enää olisi.
Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Valitse yksi.
Osa käsitteistä on yksilöity jo asema- ja yleiskaavatason mallintavan kaavatietomallin puolella (www.kaavatietomalli.fi/1.0/kasitemalli/).
KOODISTOT
Koodistot ovat valmiiksi määriteltyjä arvojoukkoja, joita yksilöity muuttuja voi saada arvokseen.
Kerro mielipiteesi mahdollisista arvoista: 1) Asemakaavan kanssa hyväksytty tonttijakosuunnitelma ja 2) Erillinen tonttijakosuunnitelma. Tarvitseeko näitä jatkossa erotella?
Kerro mielipiteesi mahdollisista arvoista: 1) Vireillä, 2) Luonnos, 3) Ehdotus, 4) Hyväksytty, 5) Voimassa, 6) Kumottu osittain, 7) Kumottu kokonaan, 8) Kumoutunut osittain ja 9) Kumoutunut kokonaan.
Kerro mielipiteesi mahdollisista arvoista: 1) Hakemus, 2) Havainnekuva, 3) Tonttijakosuunnitelmakartta, 4) Tonttijakosuunnitelmakarttaliite, 5) Kirje, 6) Kuulutus, 7) Lausunto, 8) Mielipide, 9) Muistio, 10) Muistutus, 11) Päätös, 12) Pöytäkirja, 13) Valitus , 14) Vastine ja 15) Muu asiakirja.
Kerro mielipiteesi mahdollisista arvoista: 1) Peruskiinteistön alapuolinen ja 2) Peruskiinteistön yläpuolinen.
Valitse yksi.
LOOGINEN TIETOMALLI
Looginen tietomalli kuvaa tonttijakosuunnitelman tiedot ja tietorakenteet loogisella tasolla. Looginen tietomalli on käsitemallista tarkemmalle tasolle viety kuvaus, joka kuvaa tonttijakosuunnitelman tietomallin luokat, niiden väliset assosiaatiot (suhteet) ja luokkiin sisältyvät attribuutit.
Kommentoi yllä esitettyä väittämään tonttijakosuunnitelman suunnittelutyön toimivuuden kannalta.
Kommentoi yllä esitettyä väittämään tonttijakosuunnitelman suunnittelutyön toimivuuden kannalta.
Kommentoi yllä esitettyä väittämään tonttijakosuunnitelman suunnittelutyön toimivuuden kannalta.
Kommentoi yllä esitettyä väittämään tonttijakosuunnitelman suunnittelutyön toimivuuden kannalta.
Kommentoi yllä esitettyä väittämään tonttijakosuunnitelman suunnittelutyön toimivuuden kannalta.
Kommentoi yllä esitettyä väittämään tonttijakosuunnitelman suunnittelutyön toimivuuden kannalta.
KOKONAISUUS
Millaisia ajatuksia tonttijakosuunnitelman tietomallin luonnos herättää kokonaisuutena?
Kommentoi väittämää.
Kommentoi väittämää.
Valitse yksi.
Tässä olivat kaikki kysymykset/väittämät. Kiitos paljon ajatuksistasi! Löydät projektin yhteyshenkilöt sivulta www.tonttijakosuunnitelma.fi.