Durvalumabin, etoposidin ja platinayhdisteen yhdistelmähoito levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa

Kysymysmerkki 1
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 5.5.2021 alustavasti suosituksen, jonka mukaan durvalumabin, etoposidin ja platinayhdisteen yhdistelmähoito ei kuulu kansalliseen palveluvalikoimaan levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa. Suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa-palvelussa 2.6.2021 saakkaSuositusluonnoksen ja Fimean arviointiraportin löydät avaamalla kohdan"Näytä lisätiedot" ja sieltä väliotsikon Liitteet alta.


Durvalumabi on PD-L1 -vasta-aine, joka lisää immuunijärjestelmän kykyä hyökätä syöpäsoluja vastaan ja hidastaa sairauden etenemistä. Suositus perustuu sokkouttamattomaan faasin III CASPIAN-tutkimukseen, jossa durvalumabi-yhdistelmähoitoa (durvalumabi + etoposidi + platinayhdiste, n=268) verrattiin etoposidi ja platinayhdisteeseen (EP –hoito, n=269).Potilaat saivat ensin durvalumabi yhdistelmähoitoa kolmen viikon välein yhteensä neljän syklin ajan. Hoitoa jatkettiin neljän syklin jälkeen ylläpitohoitona, jolloin potilaat saivat ainoastaan durvalumabia. Vertailuryhmässä (EP-hoito) oli ylläpitovaiheessa mahdollisuus saada kaksi lisäsykliä sekä pään alueen profylaktinen sädehoito. Durvalumabi-hoitoa jatkettiin taudin etenemiseen saakka, tai kunnes ilmaantui sietämättömiä haittatapahtumia.

Durvalumabi-yhdistelmähoitoa saaneilla potilailla elossaoloajan mediaani oli 2,7 kuukautta pidempi kuin potilailla, jotka saivat pelkästään etoposidia ja platinayhdistettä (12,9 vs. 10,5 kuukautta). Yhden vuoden elossaolo-osuudet olivat durvalumabi-ryhmässä 53 % ja EP -hoitoryhmässä 39 %. Kahden vuoden elossaolo-osuudet olivat vastaavasti 22 % ja 14 %. Myös elossaoloaika ennen taudin etenemistä oli hieman pidempi durvalumabi- yhdistelmähoitoa saaneilla potilailla. Ryhmien väliset erot näyttivät muodostuvan durvalumabi-ylläpitohoidon aikana eli noin kuuden kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta. Durvalumabi saattaa siis tuoda lisähyötyä erityisesti sellaisille potilaille, jotka etenevät ylläpitovaiheeseen. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole tunnistettu selkeitä hoidon tehoa ennustavia tekijöitä. Tutkimuspotilaat olivat nuoria ja hyväkuntoisia verrattuna suomalaisiinkeuhkosyöpäpotilaisiin.

Hoidon lisäkustannus nyt käytössä olevaan etoposidin ja platinayhdiste -hoitoon verrattuna on merkittävä, noin 78 000 euroa noin seitsemän kuukauden hoitojaksoa kohden. Fimean arvion mukaan hoitoon soveltuvia potilaita Suomessa on vuosittain 114–145.

Pienisoluinen keuhkosyöpä on nopeasti etenevä keuhkosyövän alatyyppi, joka lähettää varhain etäpesäkkeitä. 60 %:lla potilaista tauti on levinnyt jo toteamisvaiheessa. Suomessa todetaan vuosittain noin 370 uutta tautitapausta. Potilaiden elossaoloajan mediaani oli 4,5 kuukautta.

Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen kesäkuussa.

Perustiedot

Päättynyt: 2.6.2021

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Suositusluonnos
Yleisarvosanasi suosituksesta
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Kiitos kommenteistasi!