Kommentoi suositusluonnosta: Huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät

Kysymysmerkki 16
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 17.6.2021 alustavasti suositusluonnoksen, joka koskee huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisia menetelmiä. Suositusluonnos on kommentoitavana Palkon otakantaa.fi-sivulla 29.8.2021 saakka. Sieltä löytyy myös Palkon asiaa varten hankkima kirjallisuuskatsaus, eettinen analyysi ja tiedot kokoava valmistelumuistio. Lopullinen suositus pyritään hyväksymään ja julkaisemaan syksyllä 2021.

Suosituksen ja valmistelumuistion luonnokset sekä muun materiaalin löydät avaamalla kohdan Näytä lisätiedot ja sieltä väliotsikon Liitteet alta. Suositusluonnoksessa on rivinumerot ja kommentoijan toivotaan merkitsevän kunkin kommentin yhteyteen rivinumerot, jota kommentti koskee.

Suositusluonnoksen mukaan huumeriippuvuuksien hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset menetelmät kuuluisivat terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Suosituksessa todetaan myös menetelmien vaikuttavuuden edellytykset sekä samanaikaisten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden sekä somaattisten sairauksien hoidon ja kuntoutuksen järjestämisen tärkeys. Vaikuttavien menetelmien käytön vakiintuminen edellyttää, että palvelunjärjestäjillä on käytettävissä riittävä hoidon ja kuntoutuksen menetelmävalikoima, riittävä moniammatillinen ja riippuvuuksien hoitomenetelmien koulutuksen saanut henkilöstö ja että menetelmävalikoimaan kuuluvia menetelmiä käytetään. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä on tässä potilasryhmässä erityisen tärkeää.

Väestön huumeiden käyttö on Suomessa lisääntynyt, samoin huumeiden sekä lääkkeiden yhteiskäyttö. Riippuvuudessa huumeiden käyttö muuttuu pakonomaiseksi, elämää hallitsevaksi. Huumeriippuvuus on vakava terveysongelma, ja siihen liittyy runsaasti haittoja niin yksilölle kuin koko väestölle. Ymmärtämättömyys riippuvuuksien luonteesta ja ennakkoluulot voivat vaarantaa palveluiden laadun ja vaikuttavuuden. Perusoikeus välttämättömään turvaan ja riittäviin palveluihin eivät tällä hetkellä toteudu yhdenvertaisesti muiden potilasryhmien kanssa.

Puutteelliset huumeriippuvuuksien hoito- ja kuntoutusmenetelmät johtavat huomattavaan terveyshyödyn menetykseen, kuormittavat erikoissairaanhoitoa ja lisäävät niin terveyspalvelujen (mm. tapaturmat, infektiot, myrkytystilat, psykoosit), sosiaalipalvelujen (mm. asuminen, toimeentulo, lastensuojelu), järjestyksen ylläpidon kuin oikeusjärjestelmän resurssien tarvetta ja kustannuksia. Lisäksi on huomioitava suorat ja epäsuorat haitat läheisille ja omaisille.

Huumeriippuvuuksien hoito ja siihen liittyvän kuntoutuksen sisältö, kesto sekä toteutuspaikka (avo- tai laitoshoito) määrittyy terveydenhuoltolain mukaisesti hoidollisen tarpeen mukaan, hallinnollisesta organisoinnista riippumatta. Suosituksessa esitetyt menetelmät sopivat käytettäväksi avohoidossa, kuntoutuslaitoksissa ja sairaalassa. Sekä kuntoutussuunnitelmaan että kuntoutuksen toteutukseen vaikuttavat myös sosiaaliset olosuhteet ja niistä johtuvat tarpeet.

Lopullinen suositus pyritään hyväksymään ja julkaisemaan syksyllä 2021.

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Tämä kenttä vaaditaan.
Suositusluonnos
Yleisarviosi suosituksesta
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Kiitos kommenteistasi!