Kommentoi suositusluonnosta: Unettomuuden hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä (CBT-I)

Kysymysmerkki 4
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) hyväksyi kokouksessaan 27.10.2021 alustavasti suositusluonnoksen: Unettomuuden hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä (CBT-I). Suositusluonnoksen mukaan CBT-I kuuluu kansalliseen palveluvalikoimaan nuorten ja aikuisten unettomuuden hoidossa kaikille unettomuuden diagnostiset kriteerit täyttäville potilaille. Palveluvalikoimaneuvoston mukaan CBT-I on todettu vaikuttavaksi menetelmäksi unettomuuden hoidossa, haittavaikutukset ovat vähäisiä ja ohimeneviä ja pidemmällä aikavälillä unettomuuden hoito CBT-I:llä tuo mahdollisesti kustannussäästöjä.

Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa.fi -palvelussa 22.11.2021 saakka. Suositusluonnoksen, valmistelumuistion ja kirjallisuuskatsauksen löydät avaamalla kohdan "Näytä lisätiedot" ja sieltä väliotsikon Liitteet alta. Ennen vastaamista tutustu sekä suositusluonnokseen että valmistelumuistioon. Ohje Palkon suositusluonnoksia kommentoivalle.

Unettomuus on lisääntynyt viime vuosikymmeninä ja pitkäaikaisesta unettomuushäiriöstä kärsii noin 12% suomalaisesta aikuisväestöstä. Unettomuus altistaa monille somaattisille ja psyykkisille sairauksille, pahentaa ja ylläpitää niitä. Pitkittyessään unettomuushäiriö lisää riskiä tapaturmiin, sairausperusteiseen työkyvyttömyyteen ja nostaa kuolleisuusriskin noin 1,5-kertaiseksi. Suositusten mukaan unettomuuden hoidon pitäisi olla ensisijaisesti lääkkeetöntä. Tällä hetkellä Suomessa unettomuuden lääkkeettömän hoidon saatavuudessa, saavutettavuudessa ja laadussa on kuitenkin suuria alueellisia eroja.

Digitaalinen CBT-I on kustannusvaikuttavaa ja helposti saatavilla, mutta CBT-I:tä voidaan toteuttaa myös muilla tavoilla ja on tärkeää ottaa potilaan yksilölliset mahdollisuudet ja toiveet huomioon toteutustavan valinnassa. Unettomuuden tunnistaminen, arviointi ja tarpeen mukaan potilaan jatkohoitoon ohjaaminen porrasmallin mukaisesti kuuluvat unettomuuden hyvään hoitoon. Palveluntarjoajilla tulee olla systemaattinen unettomuuden hoito- ja palveluketju, jossa kuvataan hoidon eteneminen, mutta myös se minne potilas ohjataan tai lähetetään, jos CBT-I:stä ei ole riittävää hyötyä.

Vaikuttavien menetelmien käytön vakiintuminen edellyttää, että palvelunjärjestäjällä on käytettävissä riittävä hoidon menetelmävalikoima, palveluntuottajilla on käytettävissään riittävä moniammatillinen hoitomenetelmien osaaminen ja että lääkkeettömiä menetelmiä unettomuuden hoidossa käytetään. CBT-I on osa terveydenhuollon menetelmiä ja hoito sekä hoidon sisältö tulee kirjata potilasasiakirjoihin.

Lopullinen suositus pyritään hyväksymään ja julkaisemaan loppuvuodesta 2021.

Lisätietoja antavat asiantuntija Laura Sandström, laura.sandstrom@gov.fi, puh: +358 295 163 759 ja erityisasiantuntija Sinikka Sihvo, sinikka.sihvo@gov.fi, puh: +358 295 163 221.

Perustiedot

Päättynyt: 22.11.2021

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Suositusluonnos
Yleisarvosanasi suosituksesta
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Kiitos kommenteistasi!