Kommentoi suositusluonnosta Isatuksimabin, karfiltsomibin ja deksametasonin yhdistelmähoito (IKd) uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa

Kysymysmerkki 0
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 15.12.2021 alustavasti suosituksen, jonka mukaan isatuksimabin, karfiltsomibin ja deksametasonin (IKd) yhdistelmähoito kuuluu kansalliseen palveluvalikoimaan multippelin myelooman hoidossa. Edellytyksenä on, että myyntiluvan haltija ja ostaja sopivat erittäin merkittävästä julkista tukkumyyntihintaa alemmasta hinnasta. Suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa-palvelussa 20.1.2022 saakka.

Suositusluonnoksen ja Fimean arviointiraportin ja yhteevedon löydät avaamalla kohdan "Näytä lisätiedot" ja sieltä väliotsikon Liitteet alta. Ohje Palkon suositusluonnoksia kommentoivalle.

Isatuksimabin, karfiltsomibin ja deksametasonin (IKd) yhdistelmähoito on tarkoitettu multippelin myelooman hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet aikaisemmin vähintään yhtä hoitoa.

Hoidolla on osoitettu tehoa yhden tutkimuksen perusteella. IKEMA-tutkimuksessa tautivapaa elossaoloaika (PFS) piteni jataudin etenemiseen liittyviä tapahtumia oli tilastollisesti merkitsevästi vähemmän IKd-yhdistelmähoitoa saaneilla kuin pelkästään karfiltsomibi ja deksametasoni -hoitoa saaneilla. Vaikutusta kokonaiselossaoloaikaan ei voitu vielä arvioida. Vertailutieto muihin hoitovaihtoehtoihin on puutteellista. Tämä tuo epävarmuutta arvioon IKd-yhdistelmähoidon hoidollisesta arvosta sekä asemasta nykyisessä hoitokäytännössä.

IKd-hoidon yhden potilaan kustannukset ovat listahinnoin noin 330 000–355 000 euroa vuodessa. Arvion mukaan 29 potilasta voisi saada IKd-yhdistelmähoitoa vuosittain, mutta hoitoa saavien määrä voi olla suurempi.

Multippeli myelooma on veren ja luuytimen plasmasolusyöpä, jossa pahanlaatuiset plasmasolut alkavat lisääntyä luuytimessä. Myelooma on nykyhoidoin parantumaton sairaus, jossa mahdollista elpymis- eli remissiovaihetta seuraa taudin uusiutuminen. Potilaat ovat pääosin jo iäkkäitä ja keskimääräinen elinaika taudin toteamisen jälkeen on nykyään 7–8 vuotta. Vuonna 2019 uusia myeloomatapauksia todettiin 365 ja myeloomaan kuolleita raportoitiin 280.

Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen helmikuussa 2022. 

Perustiedot

Päättynyt: 20.1.2022

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Suositusluonnos
Yleisarvosanasi suosituksesta
1=matalin arvosana, 5=korkein arvosana
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Kiitos kommenteistasi!