Kommentoi suositusluonnosta Pembrolitsumabi-yhdistelmähoito ruokatorvisyövän ja ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman hoidossa

Kysymysmerkki 0
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 4.2.2022 alustavasti suosituksen, jonka mukaan pembrolitsumabi yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa kuuluu kansalliseen palveluvalikoimaan ruokatorvisyövän tai ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman ensilinjan hoidossa. Edellytyksenä on, että myyntiluvan haltija ja ostaja sopivat merkittävästä julkista tukkumyyntihintaa alemmasta hinnasta. Suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa-palvelussa 4.3.2022 saakka. Suositusluonnoksen ja Fimean arviointiraportin löydät avaamalla kohdan "Näytä lisätiedot" ja sieltä väliotsikon Liitteet alta. Ohje Palkon suositusluonnoksia kommentoivalle.

Pembrolitsumabi on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa ensilinjan hoitona aikuispotilailla, jotka sairastavat paikallisesti edennyttä ja leikkaukseen soveltumatonta tai etäpesäkkeistä ruokatorvisyöpää tai HER-2 negatiivista ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinoomaa tilanteissa, joissa kasvainsolut ilmentävät PD-L1-ligandia.

Tutkimusnäyttö perustuu faasin III satunnaistettuun, kaksoissokkoutettuun KEYNOTE-590-tutkimukseen, jossa pembrolitsumabin, fluorourasiilin ja sisplatiinin yhdistelmähoidon tehoa verrattiin lumeen, fluorourasiilin ja sisplatiinin yhdistelmähoitoon hyväkuntoisilla aikuispotilailla. Tulosten mukaan fluorourasiilin ja sisplatiinin yhdistelmään lisätty pembrolitsumabi pidensi kokonaiselossaoloajan mediaania noin neljällä kuukaudella niillä paikallisesti edennyttä, leikkaukseen soveltumatonta tai etäpesäkkeistä ruokatorven syöpää tai HER-2 negatiivista ruokatorvi-mahalaukkurajan syöpää sairastavilla, joiden kasvaimen PD-L1 värjäytyvyys oli positiivinen (CPS ≥ 10). Pembrolitsumabin lisääminen hoitoon pidensi myös aikaa ennen taudin etenemistä lähes kahdella kuukaudella. On huomioitava, että tutkimukseen osallistuneet potilaat poikkesivat monilta osin tyypillisestä suomalaisesta ruokatorven tai ruokatorvi-mahalaukkurajan syöpää sairastavasta potilaista. Tutkimustulosten mukaisesti hoito tulisi kohdentaa potilaille, joiden toimintakykyluokka on hyvä.

Potilaskohtaiset listahinnoin lasketut lääke- ja annostelukustannukset pembrolitsumabi-yhdistelmähoidolle ovat noin 90 000 euroa, kun hoidon kesto on 7,7 kuukautta. Hoitoon soveltuvia potilaita olisi arviolta 44 vuodessa.

Paikallisesi edennyt tai metastasoitunut ruokatorven tai ruokatorvi-mahalaukkurajan syöpä on vakava, elämänlaatua merkittävästi heikentävä sairaus, jonka ennuste on huono. Sairauteen ei ole parantavaa hoitomuotoa. Suomessa todettiin vuonna 2019 uusia ruokatorvisyöpätapauksia 368 ja uusia mahasyöpiä 603. Ruokatorvi-mahalaukkurajan syöpätapausten määrää Suomessa ei tiedetä, koska sairauden diagnoosi kirjataan terveydenhuollossa vaihtelevasti. Vuosina 2017-2019 yhden vuoden elossaolo-osuus ruokatorvisyöpää sairastavilla oli 41 % ja viiden vuoden elossaolo-osuus 17 %.

Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen toukokuussa 2022. 

Perustiedot

Päättynyt: 4.3.2022

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Suositusluonnos
Yleisarvosanasi suosituksesta
1=matalin arvosana, 5=korkein arvosana
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Kiitos kommenteistasi!