Siirry sisältöön

Kommentoi suositusluonnosta: "Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa"

Kysymysmerkki 29
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on kokouksessaan 26.5.2016 hyväksynyt alustavasti suositusluonnoksen ”Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa”. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta. Suositusluonnoksen ja taustamuistion löydät väliotsikon Liitteet alta. Ennen vastaamista tutustu sekä suositusluonnokseen että taustamuistioon.

Kommentointiaika päättyy 26.6.2016.

Hampaattomuutta hoidetaan yleisimmin irrotettavalla kokoproteesilla. Hampaiden lähtemisen tai poiston jälkeen leukaluun harjanne alkaa surkastua ja irtoproteesin pysyvyys erityisesti alaleuassa heikkenee vähitellen. Huono pysyvyys heikentää purentakykyä, mikä taas rajoittaa ruokavaliota. Huono ravitsemustilanne puolestaan altistaa monille sairauksille. Proteesin pysymättömyys voi myös haitata puhetta ja muuta sosiaalista kanssakäymistä.

Kiinnittämällä alaleuan kokoproteesi kahdella implantilla leukaluuhun voidaan parantaa purentakykyä ja välttää proteesin paikoillaan pysymättömyydestä johtuvat ongelmat. Kahdella implantilla kiinnitettävän alaleuan kokoproteesin tuottamiskustannukset vuonna 2016 ovat 2800−4000 euroa. Implanttikiinnitteisestä alaleuan proteesista hyötyvien määräksi on osittain tutkimustiedon ja osittain asiantuntijoiden kokemuksen perusteella arvioitu enintään 18 000−27 000 henkilöä. Ottaen huomioon proteesien kestoikä (yleensä 10 vuotta) ja nykyiset henkilöstöresurssit tämän suosituksen mukainen hoito implanttikiinnitteisellä proteesilla tulisi vuosittain tehtäväksi noin 3000 potilaalle. Vuosittainen julkisista varoista maksettava rahoitusosuus olisi tällöin noin 6,45 miljoonaa euroa.

Suositusluonnoksen ja taustamuistion löydät avaamalla kohdan Näytä lisätiedot

Perustiedot

Päättynyt: 5.7.2016

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaajan taustatiedot
Kerro mistä näkökulmasta kommentoit suositusluonnosta
Suositusluonnos
"Alaleuan hampaattomuuden hoito kahteen implanttiin kiinnitettävällä kokoproteesilla kuuluu Suomen terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan potilailla, joiden syöminen, puhuminen tai muu sosiaalinen kanssakäyminen on vaikeutunut alaleuan kokoproteesin pysymättömyyden tai soveltumattomuuden takia."
"Hampaattomuus vaikuttaa ravitsemukseen, puhumisen selkeyteen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Heikko ravitsemustila altistaa monille sairauksille ja yleiskunnon heikkenemiselle, mikä korostuu ihmisen ikääntyessä."
"Proteesien käyttö parantaa ravinnonsaantia. Osalla alaleuan irrotettavan kokoproteesin käyttäjistä on ongelmia proteesin pysyvyyden kanssa. Implanttikiinnitteisten kokoproteesien on todettu parantavan merkittävästi potilaan purentakykyä ja koettua elämänlaatua verrattuna irrotettaviin kokoproteeseihin."
"Implanttien käytöstä on yli 30 vuoden kokemus eikä niihin liity merkittäviä turvallisuusriskejä. Jokaisen potilaan kohdalla tehdään aina lääketieteellinen arvio soveltuvista hoitomenetelmistä ja hoito toteutetaan, kun se on potilaan sairaudet, lääkitys ja toimintakyky huomioiden mahdollista ja järkevää tehdä."
"Kahdella implantilla kiinnitettävän alaleuan kokoproteesin tuottamiskustannukset vuonna 2016 ovat 2800−4000 euroa. Kustannukset vaihtelevat mm. käytettävistä tekniikoista ja materiaaleista riippuen. Terveyskeskuksissa annetusta hoidosta julkisin varoin rahoitettava osuus nykyisillä asiakasmaksusäädöksillä on noin 2150 euroa ja yksityisellä palveluntuottajalla annetusta hoidosta noin 250 euroa. Loput tuottamiskustannukset jäävät potilaan maksettaviksi. Proteettisesta hoidosta potilas maksaa aina hammaslaboratoriokustannukset, proteesin ja useimmissa kunnissa myös implanttimateriaalit. Julkisessa terveydenhuollossa potilaan maksettavaksi jää siis 650 - 1850 euroa ja yksityisestä hoidosta 2550 - 3750 euroa."
"Ei ole käytettävissä tilastotietoa niiden 45−79 -vuotiaiden määrästä, joilla on ongelmia alaleuan kokoproteesin pysymättömyyden tai soveltumattomuuden takia. Implanttikiinnitteisestä alaleuan proteesista hyötyvien määräksi on osittain tutkimustiedon ja osittain asiantuntijoiden kokemuksen perusteella arvioitu enintään 18 000−27 000 henkilöä. Kokemuksen perusteella kaikki heistä eivät kuitenkaan halua proteesia. Ottaen huomioon proteesien kestoikä (yleensä 10 vuotta) ja nykyiset henkilöstöresurssit tämän suosituksen mukainen hoito implanttikiinnitteisellä proteesilla tulisi vuosittain tehtäväksi noin 3000 potilaalle. Vuosittainen julkisista varoista maksettava rahoitusosuus on tällöin noin 6,45 miljoonaa euroa."
"Kun nykyiseen, vuosikymmenien aikana kasaantuneeseen hoidon tarpeeseen on vastattu, implanttikiinnitteisten proteesien tarvitsijoiden määrä on huomattavasti pienentynyt, koska hampaattomuus on vähenemässä."
"Potilaiden yhdenvertaisuus ei toteudu proteesien saatavuuden eikä proteesien hankkimisen taloudellisten mahdollisuuksien suhteen."
Yleisarviosi suositusluonnoksesta
Täysin hyödytön = 1 ... Erittäin hyödyllinen = 5
Kommentoinnin arviointi
Vaikeaa = 1 ... Helppoa = 5
Kiitos kommenteistasi!