Kommentoi polvikuluman tähystyskirurgisen hoidon suositusluonnosta

Kysymysmerkki 3
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) hyväksyi suosituksen alustavasti kokouksessaan 13.12.2016. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta. Suositusluonnoksen ja taustamuistion löydät avaamalla kohdan Näytä lisätiedot ja sieltä väliotsikon Liitteet alta. Ennen vastaamista tutustu sekä suositusluonnokseen että taustamuistioon. Kommentointiaika päättyy 15.1.2017.

Suositusluonnoksen mukaan polven nivelrikon ja degeneratiivisen (rappeumaperäisen) polvikierukan repeämän tähystyskirurginen hoito ei kuulu Suomen julkisesti rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan, ellei kyseessä ole akuutin polvivamman tai lukkopolven hoito.

Toistuva tai pitkäaikainen polvikipu on yleistä aikuisilla ja lisääntyy ikääntymisen myötä. Kyselytutkimusten perusteella joka neljännellä 40 vuotta täyttäneellä on tällaisia polvikipuja, jotka tyypillisimmin johtuvat polvikulumasta. Kivun lisäksi polvikuluma voi aiheuttaa polven jäykkyyttä sekä vaikeuttaa liikkumista ja päivittäisistä toiminnoista selviytymistä.

Polvikuluman tähystyskirurgisen hoidon pitkäaikaiset tulokset eivät tutkimustulosten ole parempia kuin liikuntaharjoittelun tulokset. Sen sijaan tähystyskirurgiset toimenpiteet aiheuttavat suuria kustannuksia. Kirurgisiin toimenpiteisiin liittyy aina myös haittatapahtumien mahdollisuus.

Vuonna 2014 Suomessa tehtiin julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa yhteensä noin 15 000 tähystyskirurgista toimenpidettä polvikuluman takia. Niiden laskennalliset julkisesti rahoitetut suorat kustannukset olivat noin 23,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi tulevat sairauspoissaoloista ja asiakasmaksuista aiheutuvat kustannukset ja menetykset.

Suositusluonnoksen ja taustamuistion löydät avaamalla kohdan Näytä lisätiedot.

Perustiedot

Päättynyt: 15.1.2017

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaajan taustatiedot
Tämä kenttä vaaditaan.
Kerro mistä näkökulmasta kommentoit suositusta
Tämä kenttä vaaditaan.
Suositusluonnos
"Polven nivelrikon ja degeneratiivisen polvikierukan repeämän tähystyskirurginen hoito ei kuulu Suomen terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan potilailla, joilla ei ole akuuttia polvivammaa tai lukkopolvea."
Tämä kenttä vaaditaan.
"Toistuva tai pitkäaikainen polvikipu on yleistä aikuisilla ja lisääntyy ikääntymisen myötä. Kyselytutkimusten perusteella joka neljännellä 40 vuotta täyttäneellä on tällaisia polvikipuja, jotka tyypillisimmin johtuvat polvikulumasta. Polvikuluma voi kivun lisäksi aiheuttaa polven jäykkyyttä sekä vaikeuttaa liikkumista ja päivittäisistä toiminnoista selviytymistä."
"Tähystyskirurgisilla toimenpiteillä (huuhtelu, mekaaninen puhdistus eli debridement, nivelkierukan poisto tai osapoisto) ei saavuteta lisähyötyä kulumapolven kivun hoidossa tai polven toiminnassa liikuntaharjoitteluun verrattuna."
"Tähystyskirurgian tavallisin haitta on laskimotukos, joka ilmenee 2-11 potilaalla tuhannesta tähystetystä. Tulehduksia esiintyy 1-4:llä tuhannesta. Muita, harvinaisempia haittoja ovat uuteen, suunnittelemattomaan toimenpiteeseen joutuminen ja jopa kuolema."
"2014 julkisessa terveydenhuollossa polvikuluman takia tehdyt tähystyskirurgiset toimenpiteet aiheuttivat n. 22,6 milj. €:n suorat laskennalliset kustannukset. HILMO-järjestelmän mukaan julkisessa terveydenhuollossa tehtiin 2014 polvikuluman takia 10 617 tähystyskirurgista toimenpidettä. Tietojen mukaan toimenpiteen keskimääräinen kustannus oli 2130 euroa. Lisäksi 2014 tehtiin yksityisessä terveydenhuollossa 4520 tähystyskirurgista toimenpidettä, joiden lääkärinpalkkioita Kela korvasi yhteensä 900 000 eurolla. Suomessa tehtiin 2014 siis yhteensä noin 15000 tähystyskirurgista toimenpidettä polvikuluman takia. Näiden laskennalliset julkisesti rahoitetut suorat kustannukset olivat noin 23,5 miljoonaa euroa. Sairauspoissaolosta aiheutuneet kustannukset eivät ole tässä mukana."
"Polvikuluman tähystyskirurgisen hoidon pitkäaikaiset tulokset eivät ole parempia kuin liikuntaharjoittelun tulokset. Polvikuluman tähystyskirurgiset toimenpiteet aiheuttavat suuria kustannuksia ja niihin liittyy harvinaisia mutta vakavia haittoja."
Yleisarviosi suositusluonnoksesta
Täysin hyödytön = 1... Erittäin hyödyllinen = 5
Tämä kenttä vaaditaan.