Kommentoi suositusluonnosta: Biopsykososiaalinen kuntoutus pitkittyvässä tai toistuvassa selkäkivussa

Kysymysmerkki 17
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi alustavasti kokouksessaan 4.9.2018 selkäkivun biopsykososiaalista kuntoutusta koskevan suositusluonnoksen. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta. Suositusluonnoksen ja taustamuistion löydät avaamalla kohdan Näytä lisätiedot ja sieltä väliotsikon Liitteet alta. Ennen vastaamista tutustu sekä suositusluonnokseen että taustamuistioon. Liitteistä löydät myös Palkon taustaksi hankkiman kirjallisuuskatsauksen.

Kommentointiaika päättyy 7.10.2018.

Suositusluonnoksen keskeinen sisältö on se, että selkäkivun pitkittyessä tai toistuessa tulee henkilön tilanne arvioida terveydenhuollossa yksilöllisesti huomioiden biopsykososiaaliset tekijät selkäkivun kroonistumisen ehkäisemiseksi. Perinteinen biolääketieteellinen toimintamalli, jossa huomio keskittyy kehon rakenteeseen ja toimintaan, ei tutkimusten mukaan ole riittävä selkäkivun kroonistumisen estämiseksi. Biopsykososiaalisessa mallissa huomioidaan lisäksi sekä psykologiset että sosiaaliset tekijät.

Psykologiset tekijät voivat luoda potilaalle oletuksia kivun aiheuttamista rajoituksista ja seurauksista sekä vaikuttaa yksilön motivaatioon ja kykyyn sitoutua omatoimiseen harjoitteluun sekä aktiiviseen toimintaan. Sosiaalisten tekijöiden huomioimisella pyritään vaikuttamaan sekä ympäristöön että henkilön toimintaan omassa arjessa ja työympäristössä.

Selkäkivun pitkittyessä kuuden viikon kestoiseksi ilman lievenemisen merkkejä tai sen toistuessa ja toiminta- ja työkyvyn ollessa selkäkivun johdosta uhattuna, tulee suositusluonnoksen mukaan tehdä yksilöllinen arvio tarvittavista toimenpiteistä huomioiden potilaan elämäntilanne ja biopsykososiaalisen kuntoutuksen osa-alueet. Tämä voi alkuvaiheessa edellyttää aiempaa pidempiä vastaanottokäyntejä, mutta voi vähentää myöhempien käyntien määrää.

Palko otti aiheen käsiteltäväkseen, koska selkäkipu on yleinen vaiva, josta kärsii kuukausittain lähes puolet ihmisistä. Vaikka suurimmassa osassa tapauksista oireet ovat ohimeneviä, osalla ne kroonistuvat tai toistuvat ja voivat johtaa pitkäaikaiseen tai pysyvään työ- ja toimintakyvyn alenemiseen. Yli 20 000 henkilöä saa vuosittain sairauspäivärahaa selkäkivun takia ja saman verran on työkyvyttömyyseläkkeellä sen takia.

Perustiedot

Päättynyt: 7.10.2018

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaajan taustatiedot
Tämä kenttä vaaditaan.
Kerro mistä näkökulmasta kommentoit suositusluonnosta
Tämä kenttä vaaditaan.
Suositusluonnos
''Biopsykososiaalinen kuntoutus kuuluu terveydenhuollon palveluvalikoimaan kun selkäkipu on pitkittymässä kuuden viikon kestoiseksi tai kun se toistuu lyhyemmissä jaksoissa, ja toiminta- ja työkyky ovat sen johdosta uhattuna.''
Tämä kenttä vaaditaan.
''Selkäkipu voi kroonistuessaan alentaa merkittävästi henkilön työ- ja toimintakykyä ja elämänlaatua. Krooninen kipu vaikuttaa myös mielentilaan. Viimeisen 30 päivän aikana selkäkipua on kokenut 44 prosenttia miehistä ja 48 prosenttia naisista. Sairauspäivärahaa selkäkivun takia sai vuonna 2017 noin 21 000 henkeä. Selkäsairauden takia oli työkyvyttömyyseläkkeellä vuonna 2012 noin 26 600 henkeä.''
''Potilaat, joiden selkäkipu pitkittyy tai toistuu ja on vaarassa kroonistua, tulee arvioida yksilöllisesti huomioiden biopsykososiaaliset tekijät. Potilaan toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tarvittavat kuntouttavat toimenpiteet suunnitellaan potilaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti huomioiden.''
''Biopsykososiaaliseen kuntoutukseen ei liity tekijöitä, jotka vaarantaisivat potilaan turvallisuuden verrattuna nykykäytännön mukaiseen biolääketieteelliseen malliin.''
''Selkäkivun aiheuttamat terveydenhuollon kustannukset koostuvat lääkärin sekä erityistyöntekijöiden, pääsääntöisesti fysioterapeuttien, vastaanottokäynneistä. Biopsykososiaalinen malli voi edellyttää aiempaa pidempiä vastaanottokäyntejä, mutta alkuvaiheessa tehtävä lisäpanostus voi kuitenkin vähentää seurantakäyntejä. Aktiivisesti toiminta- ja työkykyä tukeva biopsykososiaalinen kuntoutus vähentää sairauspoissaolojen tarvetta ja siten sairauspäivärahoista ja työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvia kuluja.''
''Epäspesifiin selkäkipuun liittyy sairauden tuntoa lisääviä asenteita ja toimintamalleja, minkä vuoksi on tärkeä arvioida yksilön voimavarat suhteessa ympäristön vaatimuksiin kokonaisuutena ja kohdentaa biopsykososiaaliset kuntoutustoimenpiteet yksilöllisesti tukemaan aktiivisuutta, voimaantumista ja osallisuutta.''
Yleisarviosi suositusluonnoksesta
Täysin hyödytön = 1 ... Erittäin hyödyllinen = 5
Tämä kenttä vaaditaan.