Kommentoi daratumumabi-lääkettä koskevaa suositusluonnosta

Kysymysmerkki 1
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi kokouksessaan 12.6.2019 alustavasti suositusluonnoksen, joka koskee äskettäin diagnosoidun multippelin myelooman hoitoa daratumumabi-lääkkeellä yhdistelmänä (D-VMP) ja ylläpitohoitona. Luonnoksen mukaan lääke ei tässä käyttöaiheessa kuuluisi palveluvalikoimaan. Luonnos on nyt kommentoitavana otakantaa.fi-sivuilla 11.8.2019 saakka, jonka jälkeen Palko hyväksyy lopullisen suosituksen.

Suositusluonnoksen sekä Fimean arviointiraportin ja tiivistelmän löydät avaamalla kohdan Näytä lisätiedot ja sieltä väliotsikon Liitteet alta.

Suositusluonnoksen mukaan daratumumabi yhdistelmänä (D-VMP) ja sen jälkeisenä ylläpitohoitona ei kuuluisi kansalliseen palveluvalikoimaan äskettäin diagnosoidun multippelin myelooman hoidossa aikuisilla, jotka eivät sovellu autologiseen kantasolusiirtoon. Tutkimustieto ei mahdollista sen arvioimista, mikä on yhdistelmähoidon jälkeen jatkuvan ylläpitohoidon (D-VMP + D) lisäarvo ja daratumabi-hoidon optimaalinen kesto. Tutkimuksen seuranta-aika on vielä lyhyt D-VMP + D -hoidon mahdollisen pidempikestoisen hyödyn arvoimiseksi.

Multippeli myelooma on pahanlaatuinen ja nykyhoidoin parantumaton verisairaus, jossa yhdestä kantasolusta polveutuva plasmasolujoukko lisääntyy luuytimessä. Kantasolusiirto on ensisijainen hoitomuoto. Kliinisessä lääketutkimuksessa, jonka perusteella daratumumabille myönnettiin myyntilupa, autologisen kantasolusiirron yläikäraja oli 65 vuotta, mutta Suomessa autologinen kantasolusiirto voidaan toteuttaa noin 75 vuoden ikään asti. Autologiseen kantasolusiirtoon soveltumattomien potilaiden hoitomahdollisuudet ovat lisääntyneet ja myös taudin ennuste on parantunut. Nykyisin potilaita voidaan hoitaa useita kertoja eri taudin vaiheissa yksilöllisesti räätälöidyllä hoidolla.

Tutkimuksen seuranta-aika on vielä lyhyt D-VMP + D -hoidon mahdollisen pidempikestoisen hyödyn arvoimiseksi, minkä vuoksi myös mallinnukseen perustuvaan arvioon D-VMP -hoidon kustannusvaikuttavuudesta liittyy huomattavaa epävarmuutta. Daratumumabin lisäämistä myelooman ensilinjan hoitoon ei nykytiedoin voida pitää kustannusvaikuttavana vaihtoehtona. Sen lisäkustannukset laatupainotettua lisäelinvuotta (QALY) kohti (inkrementaalinen kustannusvaikuttavuus suhde, ICER) olisiarviolta 194 000 € nykykäytännön mukaiseen bortetsomibi-, melfalaani- ja prednisoni- (VMP)-hoitoon verrattuna ja 155 000 € lenalidomidi- ja deksametasoni- (Rd)-hoitoon verrattuna.

Suositusluonnos on kommentoitavana Palkon otakantaa.fi-sivulla 11.8.2019 saakka. Sieltä löytyy myös Fimean laatima arviointiraportti ja tiivistelmä. Lopullinen suositus pyritään hyväksymään ja julkaisemaan syksyllä 2019.

Uusi suositusrakenne

Tämä suositus perustuu Palkon uuteen suositusrakenteeseen. Sillä pyritään nopeuttamaan suositusvalmistelua vähentämällä muista lähteistä tulevan tekstin toistamista. Suositus on lyhempi kuin aiemmat perustelumuistiot ja se sisältää tiivistetysti keskeiset perusteet ja Palkon johtopäätöksen. Lopullisen hyväksymisen yhteydessä suosituksesta laaditaan vielä tiivistelmä.

Uuden suositusrakenteen myötä myös tämän kommentoinnin toteutus muuttuu. Teknisistä syistä kommentoitavaa tekstiä ei ole enää mahdollista liittää nähtäville kysymyksen yhteyteen, vaan kommentoijan tulee pitää teksti erikseen käytettävissään. Suositusluonnoksessa on rivinumerot ja kommentoijan toivotaan merkitsevän kunkin kommentin yhteyteen rivinumerot, jota kommentti koskee.

Kommentoinnin lopussa kysytään mielipiteitä uudesta suositusrakenteesta.

Perustiedot

Päättynyt: 11.8.2019
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaajan taustatiedot
Tämä kenttä vaaditaan.
Kerro mistä näkökulmasta kommentoit suositusluonnosta
Tämä kenttä vaaditaan.
Suositusluonnos
Yleisarviosi suosituksesta
Täysin hyödytön = 1 ... Erittäin hyödyllinen = 5
Tämä kenttä vaaditaan.
Palkon uusi suositusrakenne
Tämä suositus perustuu Palkon uuteen suositusrakenteeseen. Sillä pyritään nopeuttamaan suositusvalmistelua vähentämällä muista lähteistä tulevan tekstin toistamista. Suositus on lyhyempi kuin aiemmat perustelumuistiot ja se sisältää tiivistetysti keskeiset perusteet ja Palkon johtopäätöksen.
Jos Palkon aiemmat suositukset ovat sinulle tuttuja, kerro näkemyksesi, onko uusi vai vanha rakenne parempi.
Kiitos vastauksistasi