Kommentoi suositusluonnosta: Välilevytyrän leikkaushoito ja sen jälkeinen kuntoutus

Kysymysmerkki 4
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 4.9.2019 alustavasti suositusluonnoksen, joka koskee välilevytyrän leikkaushoitoa ja sen jälkeistä kuntoutusta. Uuden suosituksen on tarkoitus korvata STM:n vuonna 2005 yhtenäisissä hoidon perusteissa antama suositus. Suositusluonnos on nyt kommentoitavana otakantaa.fi –palvelussa 6.10.2019 saakka, jonka jälkeen Palko hyväksyy lopullisen suosituksen.

Suositusluonnoksen ja kirjallisuuskatsauksen löydät avaamalla kohdan Näytä lisätiedot ja sieltä väliotsikon Liitteet alta.

Suositusluonnoksen mukaan välilevytyrän (pullistuman) paranemisennuste on hyvä ja siksi sen ensisijainen hoito on ei-leikkauksellinen. Hoito ja seuranta voidaan toteuttaa perus- tai työterveyshoidossa. Hyvään hoitoon kuuluu asianmukainen kivunlievitys ja potilaan ohjaaminen aktiivisuuteen kivusta huolimatta sekä hyvästä paranemisennusteesta informointi. Paraneminen kestää yleensä 1–2 kuukautta.

Mikäli kipuoire pitkittyy yli kuuden viikon kestoiseksi tai potilaalle kehittyy alaraajaheikkous, on syytä harkita magneettikuvausta. Mikäli kuvauksessa todetaan oireisiin sopiva löydös, voidaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa päätyä leikkaukseen, jossa poistetaan hermoa puristava välilevymassa.

Potilas kotiutuu yleensä ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä, jolloin hänelle annetaan ohjeistus omatoimista kuntoutumista varten. Leikkauksen jälkeen potilas voi kivun rajoissa toimia normaalisti ilman erityisiä rajoituksia, mutta raskaita suorituksia on alkuun syytä välttää.

Leikanneesta yksiköstä kirjoitetaan tarvittaessa todistus korkeintaan kahden viikon sairauspoissaoloa varten. Rutiininomainen jälkitarkastus leikanneessa yksikössä ei ole tarpeen, vaan seuranta ja mahdollinen sairauspoissaolon jatkon arviointi voidaan järjestää perus- tai työterveyshuollossa. Potilaalla tulee kuitenkin olla mahdollisuus saada yhteys leikanneeseen yksiköön, jos oireet palaavat.

Jos työ- tai toimintakyvyn palautuminen pitkittyy yli kuukauden leikkauksesta, toipumista estävien tai hidastavien syiden selvittely on käynnistettävä ja tarvittaessa ohjattava potilas kuntoutukseen. Tarvittaessa käynnistetään myös työn sisällön tai työajan muokkaaminen toipumista tukevaksi ja toimintakykyä vastaavaksi. Leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa voidaan soveltuvin osin noudattaa Palkon marraskuussa 2018 hyväksymän biopsykososiaalista kuntoutusta pitkittyvässä tai toistuvassa selkäkivussa koskevan suosituksen periaatteita.

Nyt kommentoivaksi julkaistava suositusluonnos ei koske päivystyksellisiä leikkauksia, joiden indikaatiot ovat vakiintuneet. Luonnoksen leikkauksen jälkeistä kotiutusta ja kuntoutusta koskevia osioita voidaan soveltaa myös päivystyksellisten leikkausten kohdalla.

Suositus tulee korvaamaan vuonna 2005 yhtenäisissä hoidon perusteissa julkaistun lannerangan välilevytyrän kiireetöntä leikkaushoitoa koskevan suosituksen. Suurimpana erona aiempaan suositukseen on leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen korostaminen silloin, kun toipuminen ei suju normaalisti.

Suositusluonnos on kommentoitavana Palkon otakantaa.fi-sivulla 6.10.2019 saakka. Sieltä löytyy myös Palkon asiaa varten hankkima kirjallisuuskatsaus. Lopullinen suositus pyritään hyväksymään ja julkaisemaan marraskuussa 2019.

Linkki Palkon otakantaa.fi-sivulle https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/

Suositusluonnoksessa on rivinumerot ja kommentoijan toivotaan merkitsevän kunkin kommentin yhteyteen rivinumerot, jota kommentti koskee.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Reima Palonen, reima.palonen@stm.fi tai puh. 02951 63090.

Perustiedot

Päättynyt: 6.10.2019

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaajan taustatiedot
Tämä kenttä vaaditaan.
Kerro mistä näkökulmasta kommentoit suositusluonnosta
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastaajan taustatiedot
Suositusluonnos
Rivit 13-18
Rivit 19-39
Rivit 40-56
Rivit 58-133
Rivit 134-153
Rivit 154-165
Yleisarviosi suosituksesta
Täysin hyödytön = 1 ... Erittäin hyödyllinen = 5
Tämä kenttä vaaditaan.
Kiitos vastauksistasi!