Kommentoi suositusluonnosta: Semiplimabi edenneen ihon okasolusyövän hoidossa

Kysymysmerkki 2
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi kokouksessaan 29.10.2019 alustavasti suositusluonnoksen, joka koskee semiplimabi-lääkkeen käyttöä edenneen ihon okasolusyövän hoidossa. Suositusluonnoksen mukaan semiplimabi ei kuuluisi palveluvalikoimaan. Luonnos on nyt kommentoitavana otakantaa.fi-sivuilla 17.11.2019 saakka, jonka jälkeen Palko hyväksyy lopullisen suosituksen. Suositusluonnoksen sekä Fimean arviointiraportin ja tiivistelmän löydät avaamalla kohdan Näytä lisätiedot/Liitteet alta.

Suositusluonnoksen mukaan semiplimabi ei kuuluisi kansalliseen palveluvalikoimaan paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen ihon okasolusyövän hoidossa. Semiplimabin tutkimustuloksiin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta ja vaikuttavuuden arviointi on toistaiseksi vaikeaa. Semiplimabilla todettiin jonkin verran hoitovastetta ja sillä saattaa olla vaikutusta potilaiden taudin etenemiseen. Ei voida päätellä, johtaako saavutettu hoitovaste lopulta elinajan pidentymiseen.

Semiplimabi on immunoterapioihin kuuluva monoklonaalinen vasta-aine. Se on ensimmäinen lääkehoito, jolla on käyttöaihe edenneeseen ihon okasolusyöpään. Euroopan lääkevirasto EMA myönsi valmisteelle ehdollisen myyntiluvan kesällä 2019. Semiplimabi on tarkoitettu yksinään käytettäväksi ihon etäpesäkkeisen tai paikallisesti edenneen okasolusyövän hoitoon aikuisille potilaille, kun potilas ei sovellu saamaan parantavaa leikkaushoitoa tai sädehoitoa. Lääke annostellaan laskimoon kolmen viikon välein. Hoitoa voidaan jatkaa, kunnes sairaus etenee tai ilmenee vaikeita haittavaikutuksia.

Yhdessä tutkimuksessa 44% potilaista hyötyi lääkkeestä eli sai hoitovasteen. Vaste säilyi vähintään kuusi kuukautta kolmella neljästä vasteen saaneista potilaista. Potilaista 86 % oli elossa 12 kuukauden kohdalla. On viitteitä, että hoitovasteet ovat parempia semiplimabilla kuin solunsalpaajahoidoilla. Tämä tulos on kuitenkin epävarma, koska vertailu on suoritettu vertaamalla eri tutkimusten tuloksia keskenään.

Hoidon potilaskohtaiset lääke- ja annostelukustannukset ovat noin 155 000 euroa. Epävarmuustekijöistä johtuen semiplimabi-hoidon kustannusvaikuttavuudesta ei ole mahdollista tehdä luotettavia johtopäätöksiä.

Suomessa todetaan vuosittain noin 1 700 uutta ihon okasolusyöpää, ja noin puolet potilaista on 80-vuotiaita tai vanhempia. Valtaosa tapauksista (noin 95 %) saadaan hoidettua leikkauksella ja/tai sädehoidolla. Edenneeseen tautiin ei ole vakiintunutta hoitokäytäntöä.

Suositusluonnos on kommentoitavana Palkon otakantaa.fi-sivulla 17.11.2019 saakka. Lopullinen suositus pyritään julkaisemaan joulukuussa 2019.

Linkki Palkon otakantaa.fi-sivulle: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sinikka Sihvo, sinikka.sihvo@stm.fi tai puh. 0295 163221.

Perustiedot

Päättynyt: 17.11.2019

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaajan taustatiedot
Kommentoi suositusluonnosta
Yleisarviosi suosituksesta
Kiitos vastauksestasi!