Kysely: Alkoholiriippuvuuden hoidon ja kuntouksen pyskososiaaliset menetelmät

Kysymysmerkki 21
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on kokouksessaan 19.3.2020 hyväksynyt alustavasti suositusluonnoksen ”Alkoholiriippuvuuden hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät”. Suositusluonnoksen mukaan alkoholiriippuvuuden hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Palvelunjärjestäjän on myös varmistettava, että sen alueella on käytettävissä riittävä hoidon ja kuntoutuksen menetelmävalikoima ja varmistettava, että niitä käytetään sekä hoidon että kuntoutuksen toteuttamisessa edellä mainituilla menetelmillä. Lisäksi on otettava huomioon riippuvuuden sairausluonne sekä alkoholiriippuvuuteen liittyvä somaattinen ja psykiatrinen sairastavuus ja sosiaaliset seuraukset.

Alkoholiriippuvuus on erittäin vakava sairaus, joka kehittyy haittoja aiheuttamattoman käytön kautta. Se lyhentää merkittävästi sairastuneen henkilön elinajanodotetta, lisää kuolleisuutta ja heikentää monin tavoin elämänlaatua. Se koskettaa sairautena satoja tuhansia suomalaisia ja vaikuttaa epäsuorasti myös sairastuneiden henkilöiden omaisten ja läheisten, varsinkin perheiden lasten, hyvinvointiin ja terveyteen sekä aiheuttaa myös muita haittoja toisille mm. väkivallan ja liikenneonnettomuuksien seurauksina. Terveydenhuollon menoista noin 1 % menee alkoholiriippuvuudesta aiheutuviin kustannuksiin.

Alkoholiriippuvuuden hoidossa ja kuntoutuksessa käytettävien menetelmien sisällössä ja määrissä tiedetään olevan paljon perusteetonta vaihtelua eri tuottajien ja maan eri alueiden välillä. Suosituksilla tavoitellaan sitä, että käytössä olevat menetelmät ovat vaikuttavia ja, että sillä lisätään tällaisten menetelmien yhdenvertaista saatavuutta, palvelujen asiakaslähtöisyyttä sekä hoidon tai kuntoutuksen kokonaisvaltaisuutta määrittelemällä julkisessa terveydenhuollossa käytössä olevan palveluvalikoiman sisältöä. Suositukset perustuvat systemaattisella kirjallisuuskatsauksella koottuun tietoon. Suosituksilla kohdennetaan yhteiskunnan resursseja vaikuttaviin hoito- ja kuntoutusmenetelmiin.

Suosituksessa tarkastellaan psykososiaalisten menetelmien käyttöä alkoholiriippuvuuden hoidossa tilanteissa, joissa kevyemmät menetelmät eivät riitä. Suositus on kohdennettu terveydenhuollon järjestäjille ja potilaita hoitaville tahoille. Se koskee potilasryhmää, jolla on alkoholiriippuvuus (F10.2 Alkoholin käytön aiheuttama elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö; riippuvuusoireyhtymä).

Suositusluonnoksen, valmistelumuistion sekä niiden liitteet löydät avaamalla kohdan ”Näytä lisätiedot”. Ennen vastaamista tutustu sekä suositusluonnokseen että valmistelumuistioon.

Kommentointiaika päättyy 10.5.2020.

Perustiedot

Päättynyt: 10.5.2020
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaajan taustatiedot
Tämä kenttä vaaditaan.
Kerro mistä näkökulmasta kommentoit suositusluonnosta
Tämä kenttä vaaditaan.
Suositusluonnos
Yleisarviosi suosituksesta
Täysin hyödytön = 1...Erittäin hyödyllinen = 5
Tämä kenttä vaaditaan.
Kiitos kommenteistasi!