KUOPION MAASEUTUOHJELMA 2022-2030/LUONNOS

Puhekupla 8
15.6.2021 | Kuopion kaupunki
Kuopion maaseutuohjelma 2022-2030

Kuopiossa maaseutuohjelma on täsmentänyt ja toteuttanut kulloinkin voimassa olevaa Kuopion strategiaa. Viimeisin maaseutuohjelma on vuodelta 2014. Kuopion maaseutualue on kuntaliitosten myötä kasvanut ja Kuopion strategia on uudistettu. Maaseudun kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä on työstetty keväällä 2021 yhdessä maaseudun toimijoiden kanssa. Maaseutuohjelmaluonnokseen toivotaan palautetta elokuun 2021 loppuun mennessä.

Painalla "Näytä lisätiedot" löydät maaseutuohjelmaluonnoksen.


Kuopiossa on maaseutupoliittisena kehittämisvälineenä 2000-luvulla toiminut maaseutuohjelma. Maaseutuohjelma on täsmentänyt ja toteuttanut kulloinkin voimassa olevaa  Kuopion strategiaa. Viimeisin maaseutuohjelma (Kuopion maaseutuohjelma 2014-2020) on vuodelta 2014. Maaseutuohjelma on ollut koonti Kuopion maaseutualueen kehittämistarpeista ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä ja sen yhtenä tarkoituksena on ollut yhdistää asukkaiden, järjestöjen, maaseudulla toimivien yritysten, maaseudun kehittämistyössä toimivien tahojen ja kaupungin hallinnon toimintaa tiiviiksi yhteistyöksi.

Edellisen päivityksen jälkeen Kuopion maaseutualue on kasvanut Maaningan ja Juankosken kuntaliitosten myötä. Maaseudun toimintaympäristö on ollut vahvassa muutoksessa ja Kuopion strategia uusittu. Liitoskuntien (Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski) lähidemokratiaa tukemaan on perustettu 6 pitäjäraatia.

Vuoden 2019 syksyllä valtuustoaloitteen pohjalta päätettiin, että on perusteltua käynnistää prosessi, jossa alueet ja maaseudun kehittämisen kanssa toimivat tahot yhdessä hahmottavat kehittämistarpeita ja tarvittavia toimia.

Maaseutuohjelman laatiminen on edennyt siten, että vuoden 2020 aikana tehtiin kattava tilannekatsaus maaseudun viimevuosien kehitykseen sekä maaseudun tulevaan kehitykseen vaikuttaviin megatrendeihin. Samalla haastateltiin maaseudun toimijoita ja koottiin aiemmissa yhteyksissä esille nousseita kehittämistarpeita. Keväällä 2021 maaseutuohjelmaa on työstetty kolmessa työpajassa. 

Maaseutuohjelma täydentää Kuopion strategiaa ja sen toimenpideohjelmia tuoden esiin kehittämistarpeita erityisesti maaseudun näkökulmasta katsottuna. Tavoitteena on viedä ohjelma päätöksentekoon syksyllä 2021. 

Ohjelma pitää sisällään laajempaan maaseutukatsaukseen perustuvan kuvauksen maaseudun kehityksestä ja tilanteesta sekä kehittämisen painopisteet sekä tavoitteet.


Perustiedot

Julkaistu: 15.6.2021

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:
  • Kuopio

Liitteet

Ilmianna