Ota kantaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän sisältöön

Puhekupla 3
18.6.2021 | ympäristöministeriö
Kuvituskuva

Osana koko suomalaisen yhteiskunnan digitalisaatiota uudistuu myös tapa hallita, käsitellä ja hyödyntää rakennettua ympäristöä koskevaa tietoa. Nelivuotisen (2020–2023) Ryhti-hankkeen tehtävänä on mahdollistaa tämä muutos valtakunnallisesti. Hankkeessa rakennetun ympäristön suunnitelma- ja rakennuslupatiedot kootaan saataville yhtenäisessä muodossa. Tätä varten luodaan laajassa yhteistyössä valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ).


Suomen ympäristökeskus on käynnistänyt ympäristöministeriön kanssa vuoden 2021 keväällä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) ensimmäisen toteutusvaiheen määrittelyhankkeen. Tavoitteena on luoda toteutuksen ensimmäisen vaiheen rajaus RYTJ:lle siten, että sen perusteella varsinainen tietojärjestelmän toteutuksen hankinta on mahdollista kilpailuttaa suunnitellusti.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ) koostuu alueidenkäytön suunnitelmatietovarannosta ja rakennustietovarannosta. Vuoden 2021 aikana tehtävä ensimmäisen vaiheen määrittely koostuu seuraavista osista:

  1. Muutostarpeiden kuvaus
  2. Liiketoimintatarkastelu
  3. RY-tietojärjestelmän toiminnallisuudet ja käsitemalli
  4. RY-tietojärjestelmän vähimmäisvaatimukset ja looginen tietomalli

Työn tulokset valmistuvat loppuvuodesta 2021 ja niitä hyödynnetään tietojärjestelmän hankinnassa vuonna 2022.

Tässä kyselyssä testaamme tähänastisen työn ja työpajojen tuloksia. Työ on esillä Ryhti-hankkeen infoissa elo-syyskuussa, ja julkaisemme vastaavia kyselyitä myös syksyllä työn edettyä.

Lisätietoja:

Hanketta toteuttaa laaja-alaisen osaamisen rakennetun ympäristön prosesseista, tietomalleista ja järjestelmäkehityksestä omaava konsulttikonsortio, johon kuuluvat Ramboll Finland Oy, Ubigu Oy, Gravicon Oy ja Gofore Oy. Se tehdään yhteistyössä kuntien, virastojen ja muiden alan toimijoiden kanssa. Hankkeen etenemistä voi seurata Ryhti-hankkeen kotisivuilla sekä Ryhti-hankkeen uutiskirjeessä.

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä:

Projektipäällikkö Tiina Perttula, Ramboll Finland Oy
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Hankepäällikkö Päivi Malmi, Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi


Perustiedot

Julkaistu: 18.6.2021

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna