Siirry sisältöön

Minkälainen on hyvin toimiva ja tarpeisiin vastaava matalan kynnyksen soten peruspalvelu?

Puhekupla 17
Keskustelu | Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Keskustelu on päättynyt


Toivomme mielipiteitä ja ideoita hyvinvointialueen sote-valmisteluun. Keskustelunavaus liittyy sote-uudistuksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan ja tukee osaltaan tulevan hyvinvointialueen palveluiden ihmiskeskeistä kehittämistä.

Ajalla 3.–20.9.2021 pyydämme näkemyksiä uudenlaisten, matalan kynnyksen soten peruspalveluiden kehittämiseen. Avoin näkemystenvaihto, argumentointi ja rakentava kritiikki lisäävät ymmärrystä, ja johtaa siten kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Edellytämme hyvää keskustelutapaa, aiheessa pysymistä ja muiden näkemysten kunnioittamista.

Valmistelun tueksi kaipaamme kannanottoja erityisesti alla olevia kysymyksiin:

  • Minkälaisen terveyttä edistävän ja toimintakykyä ylläpitävän palvelun olet kokenut hyväksi? Minkälaiselle olisi tarvetta? Miksi?
  • Mitkä mielestäsi ovat tärkeimmät soten kumppanit (järjestöt, kuntien toimialat jne.), kun painopistettä siirretään hyvinvointia ja terveyttä edistäviin sekä sairauksia ehkäiseviin palveluihin ja ennakoivaan työhön?
  • Mitä mielestäsi tarkoittaa walk in-vastaanotto sosiaali- ja terveyspalveluissa?
  • Jos Eksote tarjoaa lähipalveluita muualla kuin omassa toimipisteessään, mitä palveluita sieltä haluat saada? Missä matalan kynnyksen sote-piste mielestäsi palvelisi parhaiten? Mitä asioita pitää mielestäsi ottaa huomioon sote-pisteen sijainnissa?

Tervetuloa osallistumaan ja vaikuttamaan hyvinvointialueen sote-keskusvalmisteluun! 

Perustiedot

Päättynyt: 21.9.2021

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Mitä odotan sotelta

Profiilikuvan paikka

Mielenkiinnolla odota
3. syyskuuta 2021 kello 12.10.00

Yhteistyötä kunnan liikuntatoimen kanssa voisi lisätä esim. iäkkäiden kuntoutuksessa ja kunnon ylläpitämisessä, ylipainon kanssa kamppailevien ryhmät. Myös Kelan henkilöitä voisi olla sijoitettuna sotekeskukseen. Tuodaan oikeasti ihmisille palvelut saman katon alle, jotta asioiden hoitaminen nopeutuu ja helpottuu.
Walk-in vastaanotolle voisi päästä heti samana päivänä esim. hoitajan vastaanotto ja fysioterapia.
Palvelun ostoja yleislääkärin vastaanotolle ja hammashuollon vuositarkastuksiin.
Joka kunnassa tulee olla ja säilyttää hyvinvointiasemat. Niissä voi olla noita muita kumppaneita (Kela) sitten vaikka kerran viikossa. Isommat sote-keskukset, (yleis- ja erikoislääkärit, hammaslääkärit, fysioterapia, sosiaalityöntekijä jne, labotorio, röntgen ja yhteistyökumppanit) voisi olla Lappeenrannassa keskussairaalan läheisyydessä (parkkipaikat huomioitava) ja Imatralla.

Näytä lisää vastauksia

Kehitys ehdotus

Profiilikuvan paikka

Mummo
3. syyskuuta 2021 kello 15.51.36

Matalan kynnyksen sotepalvelu? Ostopalveluna yleislääkärin vastaanotto? Meillä on jo terveyspalvelut, joihin pitäisi päästä nopeasti, miksi keksiä pyörää uudelleen? Matalan kynnyksen fysioterapia löytyy myös. Mutta palvelu joka neuvoo ihmisiä eri tilanteissa puuttuu täysin. Palvelu, jossa neuvotaan konkreettisesti ja autetaan selvittämään ongelma liittyen erilaisiin Sote palveluihin ja tukien hakemiseen. Samoin puuttuu moniammatillinen yhteistyö eri tahojen kanssa, kuten kela, työvoimatoimisto, terveydenhuolto, sosiaalitoimi. Tätä on, mutta se ei palvele ketään.

Profiilikuvan paikka

T
6. syyskuuta 2021 kello 13.28.20

Olisi varmaan nykyään aika käytännöllistä jos tuollaista neuvontaa voisi käyttää anonyymisti netin kautta 24/7. Vielä parempi jos se olisi läsnä siellä sosiaalisessa mediassa mitä ihmiset muutoinkin jo käyttävät (niinkuin esim. poliisilla ja nuorisotyöllä).

Näytä lisää vastauksia

Organisaatiosta ratkaisemaan asiakkaan ongelma

Profiilikuvan paikka

Ratkaistaan ongelma
3. syyskuuta 2021 kello 22.21.45

Edistystä olisi jos asiakas voisi tulla kertomaan ongelmasta ja joku ottaisi siitä kopin. Ei sanoisi, että kato nettisivulta vaan etsisi yhdessä ratkaisua ongelmaan/ huoleen ja sopisi jo tapaamisen oikealle asiantuntijalle. Maallikko ei ymmärrä palvelujärjestelmää vaan hänellä on huoli. Huoli omasta tai läheisen terveydestä ja sosiaalisesta selviytymisestä. Maksaa monin verroin jos vastaus on että en voi auttaa, ei kuulu meille. Ikäihmisten osalta tarkasteltava tarkoin onko elämänlaatua se että on yksin yksiössä turvattomana. Liian usein nykyään on niin. Kysytäänkö ihmiseltä itseltään saati läheisiltä riittävästi?


Mt/päihdepuoli

Profiilikuvan paikka

Päihde/mt läheisen äiti
4. syyskuuta 2021 kello 8.13.20

Mt puoli toimii todella hyvin, matalalla kynnyksellä, jopa tunnin sisään pääsee hoitajalle/lääkärille.
Suuri kehittäminen on omaisten hoito/tukeminen/kuuntelu. Toki nuori päihde asiakas on itsemäärämis ja vaitiolo velvollisuus, mutta akuutissa kriisissä esim kun, nuori otetaan osastolle sisään on annettava viipymättä apu läheisille keskustelun ja tuen muodossa.
Ja ehdottomasti sama taho, missä asiakas hoidossa,niiltä hoitajilta/lääkäreiltä, jotka asiakasta hoitavat.
Tätä tarjottava hyvin säännöllisesti, jos tukiverkosto päihde/mt nuoren/aikuisen ympärillä on voimaton, ei osaa, ei tiedä miten toimia.
On itse asiakkaankin kuntouttaminen huonompaa ja herkästi hakee tuen vääristä piireistä, kun omat vanhemmat/sisarukset/isovanhemmat ovat voimattomia.
Nyt yhden päihde nuoren hoito saattaa aiheuttaa laajemmin ongelmia ja läheiset vaarassa itse ajatua avun piiriin,kun jäävät ilman tukea.

Muistettava, että jokaisen potilaan ja asiakkaan ympärillä on myös ihmisiä, joille elämää surempaa on, jos hoitaja laittaa käden olkapäälle ja kysyy"miten sie jakselet? Haluaisitko jutella"


idea

Profiilikuvan paikka

kehitysvammaisten asiaa ajava
4. syyskuuta 2021 kello 18.22.51

vois olla tyytyväisyyskyselyitä myös työntekiöille
Ei keksitä pyörää uudelleen

Profiilikuvan paikka

Ydintoimintaa
4. syyskuuta 2021 kello 21.43.39

Sellainen missä on riittävästi lääkäreitä, joille pääsee esteettä.
” Yleislääkäreillä on myös tärkeä rooli hoitokokonaisuuksien koordinoinnissa. Potilaille tulisi tarjota mahdollisuus hakeutua perusterveydenhuoltoon matalalla kynnyksellä kaikissa terveyshuolissa, ilman että ongelman tarvitsee olla mitenkään jäsentynyt.”
https://www.potilaanlaakarilehti.fi/laakarin-aani/keita-yleislaakarit-ovat/


Ikääntyneiden mahdollisuus tavata toisiaan vietiin Etelä-Karjalassa

Profiilikuvan paikka

Syvästi huolestunut
5. syyskuuta 2021 kello 14.53.37

Eksote lopetti vanhusten päivätoiminnan vuosi sitten perustellen lopetuspäätöstään sillä ettei se kuulu kunnan lakisääteisiin toimintoihin. Tilalle tuli arjen olohuone -toiminta, joka tavoittaa vain murto-osan entisistä sadoista päivätoimintaan osallistuneista vanhuksista. Kaikissa niin kuntatason kuin myös valtakunnan ikääntyneiden hyvinvointia korostavissa julkilausumissa korostetaan, että meidän tulee kaikin mahdollisin keinoin tukea ja edistää vanhusten kotona pärjäämistä.

Kerran viikossa ikääntyneet tapasivat vertaisiaan päivätoiminnassa, jonka tavoitteena oli monipuolisesti tukea toimintakykyä. Tärkein motiivi toiminnalle oli asiakkaiden mielestä se, että näki toisia ikäisiään sekä ohjaajia - siis sosiaaliset kontaktit.

Lappeenrantaan sekä muihinkin alueen kuntiin tulisi perustaa toimivia vanhusten palvelukeskuksia, joissa olisi arkisin erilaisia ryhmiä sekä mahdollisuus tavata vapaamuotoisesti vertaisiaan. Tällaista on toimintaa on poikkeuksetta useimmissa Suomen kaupungeissa.


Rinnallakulkija

Profiilikuvan paikka

Tyytyväinen
8. syyskuuta 2021 kello 12.56.02

Olen saanut hyvää palvelua kuntoutuksen puolelta, rinnallakulkijuutta ja henkilön, joka ottaa vastuuta ja vie asioitani eteenpäin yhdessä kanssani. Kiitos kuntoutusohjaukseen!


Digipalvelut

Profiilikuvan paikka

Nopeasti apua
8. syyskuuta 2021 kello 17.24.22

Chat neuvontaa eri sote aloille, jossa voi nimettömästi kysyä hoitoon ja ohjaukseen liittyviä kysymyksiä.


Kokonaisvaltaista

Profiilikuvan paikka

Mie
20. syyskuuta 2021 kello 15.45.32

Etenkin monisairailla tuppaa puuttumaan taho, joka tuntisi ihmisen asiat kokonaisuudessaan. Puuttuu hlö, joka koordinoi asioita. Tulee turhia ja kalliita reissuja sen, tämän ja tuon lääkärin tai hoitajan/ sos. tt:n luo. Tulee inhimillistä kärsimystä. Lääkäriaikoja ei riitä kaikille. Jne. Onko meillä varaa tällaiseen pompotteluun?