Siirry sisältöön

RYHTI - Rakentamislupapäätöksen tietomalli

Kysymysmerkki 6
28.9.2021

Osana koko suomalaisen yhteiskunnan digitalisaatiota uudistuu myös tapa hallita, käsitellä ja hyödyntää rakennettua ympäristöä koskevaa tietoa. Nelivuotisen (2020–2023) Ryhti-hankkeen tehtävänä on mahdollistaa tämä muutos valtakunnallisesti. Hankkeessa rakennetun ympäristön suunnitelma- ja rakennuslupatiedot kootaan saataville yhtenäisessä muodossa. Tätä varten luodaan laajassa yhteistyössä valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ).


Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ) koostuu alueidenkäytön suunnitelmatietovarannosta ja rakennustietovarannosta. Osana tätä määrittelyä ympäristöministeriö käynnisti vuonna 2021 määrittelytyön rakentamiseen liittyvien päätösten tietomalleista.

Tavoitteena oli luoda uusi tietomalli rakentamislupapäätösten ja rakentamisen aikaisen valvonnan tietojen tietovarannoksi.

Vuoden 2021 aikana tehtävässä tietomallien määrittelytyössä laadittiin mm.

1. Rakentamislupapäätöksen tietomallin tietokomponenttikirjasto
2. Rakennuksen purkamispäätöksen tietomalli tietokomponenttikirjastona
3. Poikkeamislupapäätöksen tietomalli tietokomponenttikirjastona
4. Rakennuskohteinen viranomaiskatselmuksen tietojen tietomalli soveltamisprofiileina seuraavista viranomaiskatselmuksista

  • Aloittamisilmoitus
  • Aloituskokous
  • Pohjakatselmus
  • Sijaintikatselmus
  • Rakennekatselmus
  • Lämpö- vesi ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus
  • Osittainen loppukatselmus
  • Loppukatselmus

5. Maisematyölupapäätöksen tietomalli tietokomponenttikirjastona
6. Keskeisten lupapäätösten käyttötapausten kuvaus soveltamisprofiileina

Työn tulokset valmistuvat lokakuussa 2021 ja niitä hyödynnetään tietojärjestelmän hankinnassa vuonna 2022.

Rakennustietovarannon tietomallin määrittelytyö on edennyt kommentoinnin vaiheeseen. Tietomalliin voitte tutustua tästä linkistä. 

Lisätietoja:

Määrittelytyötä edistää rakennetun ympäristön konsulttitoimisto Sitowise Oy yhdessä Nosto Consultingin ja Spatineon kanssa. Määrittelytyötä tehdään yhteistyössä kuntien, virastojen ja muiden alan toimijoiden kanssa. Hankkeen etenemistä voi seurata Ryhti-hankkeen kotisivuilla sekä Ryhti-hankkeen uutiskirjeessäMaankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen tilannetta voitte seurata heidän uutissivustolla.

Lisätietoja hankkeesta ja kommentointikierroksesta:

Projektipäällikkö Kai Niemeläinen, Sitowise Oy
etunimi.sukunimi@sitowise.com

Anssi Hänninen, Ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@gov.fi


Perustiedot

Julkaistu: 28.9.2021

Omistajat:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna