Siirry sisältöön

Perämeren rannikon kalaleader-strategia 2022-2027

Kysymysmerkki 11
Kysely | Oulun Seudun Leader -Perämeren rannikon kalaleader-ryhmä
Kysely on päättynyt

Perämeren rannikon alueelle on valmisteltu tulevalle EU-ohjelmakaudelle kalaleader-strategia. Kalaleder toimintamallin avulla kalataloutta kehitetään paikallislähtöisesti. Perämeren kalaleader-strategiassa määritellään Perämeren rannikon kalaleaderin toimet kalatalousalan kehittämiseksi vuosille 2022-2027. Strategia keskittyy kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen sekä kalastusmatkailun kehittämiseen. Strategian keskiössä on paikallisen kalan käytön edistäminen.

Perämeren rannikon kalaleader-strategia ohjaa käytettävissä olevan rahoituksen käyttöä. Strategian tavoitteena on saada lisättyä paikallisen kalan käyttöä, parantaa alan kannattavuutta, tehdä kalatalousalaa näkyvämmäksi sekä parantaa kalastusmatkailupalveluiden tarjontaa.

Perämeren rannikon kalaleader-strategiaa laadittaessa on kuultu laajasti alueen kalatalouden toimijoita ja muita sidosryhmiä. Keväällä 2021 on lisäksi järjestetty strategiaan liittyviä valmistelutilaisuuksia, jotka ovat myös toimineet apuna kalaleader-strategiaa laadittaessa.

Tämä nähtävillä oleva strategia-versio liitteineen on vielä luonnosversio, johon voi vaikuttaa antamalla palautetta 16.11. mennessä. Strategia-luonnos ja liitteet löytyvät klikkaamalla alla olevaa "NÄYTÄ LISÄTIEDOT" painiketta.

Perustiedot

Päättynyt: 16.11.2021

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaukset
 • Kalastajille on asetettu ihan liikaa ohjeistuksia. Mm.maihin tulo ajan ilmoittaminen, ja sakkoa tulee jos ilmoitat väärän ajan. Samoin kieltoja myydä kalaa ulkopuolisille jos muut rehuksi ynnä muuta...hylje kanta päässyt kasvamaan niin isoksi, että niiden tuhot ovat suuremmat kuin saadut korvaukset.

 • Kalastus elinkeinon harjoittajaksi ryhtyminen on tänäpäivänä kulurakeenteeltaan ja byrokratialtaan tehty hyvin luotaan työntäväksi elinkeinoksi.

 • hyvin vastaa

 • Vastaa hyvin kehittämistarpeisiin. Vahva panostus kalatalouden investointien edistämiseen tulee näkyä erityisesti ohjelmassa. Strategiassa oli hyvin kuvattu se, että investoinnit ovat aivan keskeissä asemmassa ja ne luovat uutta elinvoimaa koko elinkeinoille.

 • Hylkeitä on perämerellä jo niin paljon,ettei kaupallista kalastusta Kohta ole vähääkään. Hyljekannan voimakkaaseen vähentämiseen pitää satsata. Suuret hyljekannat ohjailevat kalojen liikkeitä. Siinä ei hylkeet kestävistä pyydyksistä ole mitään hyötyä. Haitta hylkeiden pyynti pitää sallia muutenkin kuin nykykäytännön mukaan.

 • Strategiassa painotetaan investointien merkitystä, mutta myöhemmin kerrotaan, että investointeja voidaan rahoittaa vain ELY-keskuksen kautta. Tätä voisi avata jo aiemmassa vaiheessa strategia-asiakirjaa tarkemmin eli tuoda selkeästi esiin työnjako kalaleaderin ja ELY-keskuksen välillä sekä se, miten kalaleader edesauttaa investointien tekemistä, kun siihen ei suoraa rahoitusta kalaleaderistä saa. Tällöin lukija saisi selkeämmän kuvan kalaleaderin roolista ja siitä, mistä hänen kannattaa lähteä tukea tarvitessaan liikkeelle. Pystyisikö kalastusmatkailun toimenpiteisiin saamaan vielä vähän lisää konkretiaa ja esimerkkejä miten sitä voitaisiin käytännössä edistää?

 • On aivan järjetöntä että kalastaja joka on myös yrittäjä kohdellaan järjettömillä säädöksillä satamaan tulon aikatauluilla sekä ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta määrätään sakkoja,nämä asiat ei auta saamaan alalle uusia kalastajia,pannaan samantien kaikki suomen yrittäjät samalle viivalle kalastajien kiristyneen seurauksen johdosta.Hylkeiden osalta pitää saada hyljehaitan poistorahaa kalastajille tai metsästäjille ,hyljekanta on aivan liian suuri kilpailija kalastajille.Kalastajiin kohdistuva byrokratia on aivan sairasta nykyistä kalastajaammattia harjoittavien kohdalla,Pitää järjestää valtakunnallinen hyljekannan pienentäminen koko perämeren alueella ,ja siihen pitää saada rahoitusta että kiinnostus hylkeiden poistaminen olisi kannattavaa ja kiinnostavaa

 • Toimenpiteet vastaa melko hyvin kehittämistarpeisiin. Tärkein on ehdottomasti elinvoimatoimenpiteet, joihin tulee panostaa vieläkin enemmän kuin tässä on kuvattu. Mestari-kisälli mallia, työssäoppimista on kokeiltu muualla Suomessa, sitä voisi kokeilla myös Perämeren alueella ja yhdistää siihen yhteistyötä tai harjoittelua kalastajien kesken uran alussa.

  Kalastajien toimeentulo tuolla kuvatulla euromäärällä + investoinnit kalastukseen ovat vaikea yhtälö, johon täytyy etsiä jatkuvasti kehittäen uusia ratkaisuja.

  Alaa uhkaa myös välillisesti turkistarhauksen alasajo markkinasyistä, jolloin silakankalastus / troolaus voi vähetä rehunkysynnän vähetessä. Panostukset muihin kala- ja saalislajeihin ja niiden markkinointiin ja saatavuuteen ovat oikeansuuntaisia. Paikallisen kalan saatavuutta voi vieläkin parantaa.

  Hylkeet ovat suuri ongelma. Hylkeiden osalta kalaleader voisi kehittää yhteistyötä alueen metsästäjien kanssa ja lisätä tiedottamalla rajoittajien ymmärrystä alasta. Kalastuksella on myös myönteiset puolensa, kalan lisäksi ja sen mukana fosforia saadaan merestä pois.

  Kalaleaderin suurin ansio on se, että tarjoaa ammattialaa tuntevaa neuvontaa ja ohjausta kalastajille ja muille alan toimijoille, sitä on enää vähän saatavissa kunnista. Tiedottamisella, alan toimijoiden keskinäisillä kohtaamisilla, vertaisoppimisella ja koulutuksella sekä neuvonnalla, erilaisilla kokeiluilla, joilla edistetään kalataloutta alueella, on tärkeä merkitys alan kehittymiselle - Ja siihen tulee panostaa Kalaleaderin varoja.

  Kalatalousleader voisi kehittää kalastussesonkien ulkopuolelle kalastuksen tukielinkeinoja, eli selvittää mitä ne ovat nykyisillä kalastajilla ja pyrkiä löytämään uusia avauksia esim. merenhoidossa ja tukialoilla. Kalastusmatkailupalvelujen kysyntä on varsin pientä, eikä tarjontaa juuri ole. Kalatalouden sesongit menevät osin päälletysten matkailusesonkien kanssa. Sillä ei ole kovin suurta merkitystä alalle, ellei jotkut kalastajat erikoistu siihen, so. kouluttaudu matkailuyrittäjiksi. KalaLeaderin on tehtävä selvä rajaus missä määrin tuetaan kalastuksen kehittämistä ja missä määrin kalastusmatkailua ja matkailukalastusta. (Kala)satamat tosin kiehtovat matkailijoita, ja niissä on havaittu matkailuliikennettä, mutta palveluja heille ei ole siellä tarjolla. Joten Kalatalousleader voisi organisoida koulutuksen, joka ottaa huomioon kalastusmatkailualan vaatimukset ja haasteet eli esim. palvelutarjonnan tuotekehityksen, turvallisuusvaatimukset, hinnoittelun, markkinoinnin. Kalastajat ovat usein monialaisesti taitavia ammattilaisia, elintarviketaloudesta, kuljetukseen ja tekniikkaan, koneiden korjaukseen ja rakentamiseen.

  Oletettavasti ohjelmassa täytyy ottaa kantaa myös ympäristö- ja ilmastoasioihin, vaikka ne ovat haastavia tällä alalla, ja toimenpiteissä voisi olla joku toimenpide, jolla edistetään esim. yhteistyötä, energiansäästöä tai kiertotaloutta, joilla parannettaisiin myös kalastajien taloutta.

  Tämän päivän ammattikalastajat ovat sitkeää ja ammattitaitoista joukkoa, joilla on paljon annettavaa uusille yrittäjille.

 • Jeesus haluaa pelastaa Sinut

  JEESUS rakastaa sinua ja tahtoo pelastaa sinutkin. Ota siksi Jeesus vastaan Vapahtajanasi, että saisit iankaikkisen elämän Taivaassa.

  Sinäkin voit pelastua. Jumalan armahtavan laupeuden kautta saat uuden alun jo täällä maan päällä.

  ”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.” Apt. 17:30

  ”Minä sanon teille: eivät suinkaan! Mutta ellette käänny, samoin te kaikki tuhoudutte.” Luukas 13:3

  ”Ja niin kuin ihmisille on määrätty, että heidän on kerran kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio,” Hebr. 9:27

  JEESUS RAKASTAA SINUA

  ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3:16

  ”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta.” Joh. 15:13

  JEESUKSEN VERESSÄ ON PUHDISTAVA VOIMA

  ”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois” Apt. 3:19

  ”Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1 Joh. 1:7-9

  OTA JEESUS VASTAAN OMANA VAPAHTAJANASI TÄNÄÄN!

  Voit rukoilla vaikka näin

  ”Rakas Jeesus, tiedän olevani syntinen ja tarvitsen pelastusta. Uskon, että olet sovittanut minunkin syntini. Haluan NYT vastaanottaa Sinut omana Vapahtajanani ja nöyrryn parannukseen synneistäni. Herra Jeesus, auta minua! Haluan tästä lähtien seurata Sinua ja tunnustaa Sinut myös ihmisten edessä. Amen.”

Anna strategiaan liittyvää palautetta tai kehittämisehdotuksia vapaamuotoisesti.
Vastaukset
 • Toivoisin että pienkalastajia tuetaan paremmin ja mahdollistetaan paikallisen kalan myynti myös suora myyntinä. Täällä Perämeren alueella on vähän enää päätoimisia kalastajia ja siksi olisi tärkeää löytää keinot säilyttää kalastajan ammatti sellaisena että se houkuttelee alalle myös uusia yrittäjiä.

 • Jos voidaan luoda kaikin tavoin edellytyksiä alueen pienyrittäjille toiminnan kehittämiseen, niin silloin ollaan onnistuttu strategian laadinnassa.

 • N. 100 vuotta sitten haluttiin rajoittaa hylkeiden määrää voimakkaasti kalakantojen vahvistamiseksi. Niinpä kehitettiin ns."tapporaha" järjestelmä perämeren molemmin puolin. Palkkio oli niin iso, että se motivoi pyyntimiehiä lähtemään viikkokausiksi jäälakeuksille hylkeiden perässä.
  Ehkä vielä tänäkin päivänäkin metsästäjät innostuisivat asiasta jos sillä olisi isompi taloudellinen merkitys.

 • Markkinointia pitää tehostaa ja mahdollistaa pienimuotoinen kalastus, joka voi olla askel ammattilaisuuteen.

 • PERÄMEREN RANNIKON KALALEADER-STRATEGIA 2022–2027
  Pohjois-Pohjanmaan liiton kannanotto

  Perämeri

  Toiminta-alueen kuvauksesta puuttuu maankohoamisen huomiointi.

  Toiminta-alueen kuvauksessa on tarve täsmentää tuulivoimaa koskeva kohta.

  Esitämme lisättäväksi:

  Perämeren toiminta-alueeseen vaikuttaa vähitellen etenevä maankohoaminen.

  Seuraavaan kappaleeseen esitämme lisättäväksi lauseen: Tuulivoimatoimijoiden mielenkiinto kohdistuu aluevesien lisäksi jo talousvyöhykkeelle saakka.

  Perämerellä vesialueen muuta käyttöä on melko vähän. Uutta tuulivoimaa on suunniteltu rakennettavaksi merelle, mutta toistaiseksi suuret kustannukset eivät ole mahdollistaneet tätä kehitystä. Tuulivoimatoimijoiden mielenkiinto kohdistuu aluevesien lisäksi jo talousvyöhykkeelle saakka. Muista merialueen toiminnoista on syytä mainita virkistyskäyttö, meriliikenne ja Puolustusvoimien ampuma alue Lohtajan edustalla sekä suuremmat teollisuuden hankkeet, näistä esimerkkeinä Pyhäjoen ydinvoimala ja Kemin sellutehdas. Uudessa merialuesuunnitelmassa Perämeren vahvuuksiksi mainitaan muun muassa kalatalouden ja matkailun potentiaali.

  Vesiviljely

  Vaelluskalakokonaisuus on kuvattu kapeasti. Aiheella voisi olla oma otsikkonsa tai vähintään se on hyvä kytkeä osaksi Kalastusmatkailu-kappaletta. Vaelluskalojen hoitotyötä tehdään laajalla rintamalla mm. erilaisissa vaelluskalahankkeissa.

  Esitämme lisättäväksi:

  Vaelluskalakantojen tilaa edistetään laajalla yhteistyöllä. Edistetään kestävään kalastukseen perustuvaa kalastuksensäätelyllä sekä viestitään kestävästä kalastuksesta ja säännöistä niin kaupallisille kuin vapaa-ajankalastajille.

  Kalastusmatkailu

  Kalastusmatkailukokonaisuus on kuvattu kapeasti. Perämeren kalastusmatkailussa toki korostuvat lohikalojen osalta Tornionjoki ja Simojoki. Kuitenkin viime vuosina myös esimerkiksi Oulujoen alaosa on merilohien- ja taimenien kalastuksessa muodostunut suosituksi kohteeksi. Myös muilla jokialueilla (esim. Kiiminkijoki) on potentiaalia mereltä jokiin nousevien lohikalojen osalta. Toisaalta merialue (esim. Kokkola, Raahe) houkuttelee lohen vetouistelijoita.

  Lisäksi on tunnistettava, että myös vaalealihaisten kalojen osalta tapahtuu kalastusmatkailua. Esimerkiksi ahventa tullaan pilkkimään pitkienkin matkojen päästä Hailuodon/Lumijoen Varjakan alueelle. Samoin hauenkalastukseen on merien lahtivesillä paljon mahdollisuuksia.

  Esitämme lisättäväksi:

  Monissa Perämereen laskevissa joissa ja merialueella on merkittävä kalastusmatkailupotentiaali niin lohikalojen kuin vaalealihaisten kalojen osalta. Kalastusmatkailua tarkastellaan laajana ilmiönä, ei pelkästään kalastusmatkailuyrittäjyyden kautta. Alueen vahvat kalakannat mahdollistavat alueesta tehtävän positiivisen markkinoinnin laajasti ympäri Suomea.

  Muut toimijat

  Toimijat ovat listattuna hyvin, mutta strategian painottaessa erilaisia kehitystoimenpiteitä, on hyvä myös huomioida kalatalouden parissa toimivat TKI-organisaatiot. Alueella suuremmista organisaatioista aiheeseen on perehtynyt ainakin Oulun ammattikorkeakoulu jäljitettävyys- ja pakkausteknologian yms. kautta. Centrialla on myös kehityskohteisin soveltuvaa osaamista. Lisäksi voi harkita mahdollisuuksia strategia-alueen ulkopuolelta, esim. Seinäjoella on myös vahvasti ruokaan painottunut SeAMK ja Foodwest Oy.

  Heikkoudet

  Kalatalouden kehittämishankkeiden osalta heikkoutena on hanketoimijoiden vähäinen osaaminen kalatalousalalta.

  Edellistä lausetta on syytä tarkentaa. Mitä tällä tarkoitetaan? Onko kyse kalatalousalan ammattilaisten puutteesta kehittämishankkeissa, osaamisen puutteesta hanketoimijoiden keskuudessa, vai mistä?

  Kalatalouden kehittämisohjelman toteuttamisessa hyödynnettävät verkostot

  Strategian toteuttamisessa tärkeitä kumppaneita ovat Lapin ja Varsinais-Suomen ”kala-elyt”. Kehittämishankkeiden ja investointihankkeiden rahoituksista keskustellaan ELY-keskusten kanssa jo ennen hankkeiden toteuttamista. Alueen kalatalouden kehittämisinvestointeihin pyritään käyttämään ELY-keskuksen kautta haettavia suoria investointitukia. Myös neuvontaa merialueen valvonta-asioissa tehdään yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.

  ...keskustellaan ELY-keskusten kanssa jo ennen hankkeiden toteuttamista.

  Edellistä lausetta on syytä selventää. Tarkoitetaanko tällä hankkeen valmisteluvaihetta?

  Perämeren rannikon kalaleader-strategian vaikuttavuus

  Kalaleader-strategian keskiössä on paikallisen kalan käytön lisääminen niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella.

  Voisiko lause olla Kalaleader-strategian keskiössä on paikallisen kalan käytön lisääminen niin kotitalouksissa, suurkeittiöissä kuin ravitsemisliikkeissä.

  Viestintäsuunnitelma

  Esitämme lisättäväksi www-sivut yhdeksi viestintäkanavaksi.

  ___________________________

  Lisäksi esitämme lisättäväksi viittauksen maa- ja metsätalousministeriön Kotimaisen kalan edistämisohjelmaan. Ohjelmalla on monia yhtymäkohtia Perämeren rannikon Kalaleader-strategiaan 2022–2027.

  Esitämme myös, että hankerahoituksen painopisteisiin tehdään muutos siten, että Kalastusmatkailupalveluiden parempi tuotteistaminen ja yhteistyö muiden matkailupalveluiden kanssa -osion prosentuaalista osuutta nostetaan.