Rahapeleillä rahoitettujen toimintojen uusi rahoitusmalli

Puhekupla 31 Kysymysmerkki 62
1.12.2021 | Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asettama hankeryhmä on syksyn ajan valmistellut uutta rahoitusmallia rahapeleillä rahoitettujen toimintojen uudeksi rahoitusmalliksi. Uuden rahoitusmallin tavoitteena on luoda avustuksensaajille vakaa, ennustettava ja autonomian malli saada rahoitusta. Valtiosihteerit ovat valmistelleet kokonaisuudistusta ja siihen tähtäävää tiekarttaa. Vuoden 2022 aikana valmistelua jatketaan ministeriöissä. Uusi malli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 alusta.

Kysely on auki 8.12. asti.


Hankeryhmä esittää mallia, jossa Veikkaus Oy:n tulouttama tuotto tilitetään valtion tulotilille sekä edelleen menopuolelle osaksi yleiskatteellista kehysrahoitusta. Vuosittaisen talousarviovalmistelun yhteydessä päätetään uuden valtionavustusmomentin rahoitustaso, joka kohdennetaan kolmelle ministeriölle (OKM, STM, MMM), jotka päättävät rahoituksen myöntämisestä edunsaajille nykyiseen tapaan. Momentin rahoitustason määritykselle on kaksi vaihtoehtoa:

 1. valtionavustusmomentin summa on vähintään Veikkauksen tulouttamaa tuottoa vastaava
 2. valtionavustusmomentin määrärahasta ei säädetä mitään, vaan määrärahataso päätetään vuosittaisen talousarviovalmistelun yhteydessä

Vaihtoehdossa 1 yhteys voittovarojen ja edunsaajien välillä ei täysin katkea, vaikka momentin määrä olisi jokaisena vuotena jotain muuta kuin voittovarat.

Valtionavustusrahoituksen kohdentamiselle on kolme vaihtoehtoa:

 1. Kolmen ministeriön prosentuaaliset osuudet määritellään uudessa jakosuhdelaissa (jakosuhteiden muuttaminen edellyttää eduskunnan päätöstä).
 2. Kolmen ministeriön prosentuaaliset osuudet määritellään momentin päätösosassa (päätösosan kirjaus on vuosittain muutettavissa, mutta ko. vuonna juridisesti sitova).
 3. Jakosuhteista ei määritellä missään (jakosuhteet päätetään erikseen poliittisesti joka syksy).

Ensimmäinen vaihtoehto luo jatkuvuutta toimintoon, kun taas vaihtoehto 2 mahdollistaa jakosuhteiden muuttamisen vuosittain.


Perustiedot

Julkaistu: 1.12.2021

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
 • #talous
 • #sosiaali- ja terveyspalvelut
 • #tiede ja tutkimus
 • #kulttuuri ja vapaa-aika
 • #hallinto ja kehittäminen
 • #lainsäädäntö ja oikeudet
 • #Muut
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna