Siirry sisältöön

Kokemuksia julkisuuslain toimivuudesta

Kysymysmerkki 72
Kysely | Oikeusministeriö
Kysely on päättynyt

Perustuslaissa turvatun julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Julkisuusperiaatetta toteutetaan pääsääntöisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999; julkisuuslaki) kautta. Julkisuuslaissa säädetään jokaisen oikeudesta saada viranomaiselta tietoja. Viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Julkisuuslaissa säädetään lähtökohtaisesti kaikkia viranomaisia koskevasti jokaisen oikeudesta saada tieto asiakirjasta tekemällä asiakirjapyyntö viranomaiselle, asiakirjapyyntöjen käsittelyyn liittyvästä menettelystä, sekä siitä millaiset asiakirjat tai tiedot ovat salassa pidettäviä.

Julkisuuslain toimivuutta on viimeksi tarkasteltu kokonaisuutena vuosituhannen alussa. Voimassa olevasta julkisuuslaista on kertynyt runsaasti soveltamiskokemusta ja huomattava määrää tuomioistuimien ja ylimpien laillisuusvalvojien tulkintakäytäntöä. Näiden myötä on noussut esiin erityyppisiä lainsäädännön selkeyttämis- ja kehittämistarpeita. Tässä kyselyssä selvitetään eri tahojen näkemyksiä julkisuuden toteutumisesta ja lainsäädännön selkeydestä, digitalisaation vaikutuksesta julkisuusperiaatteen toteutumiseen sekä julkisuusperiaatteen ja henkilötietojen suojan välisestä suhteesta. Lisäksi tiedustellaan tietopyyntöjä tehneiltä kokemuksia julkisuuslain toimivuudesta.

Julkisuuslaki sääntelee sekä asiakirjojen että tietojen julkisuutta. Sääntelyn kohteena on viranomaisen hallussa oleva tallennettu tieto. Käytännössä tiedonsaantioikeus voidaan toteuttaa joko pyytämällä tallennettu tieto tai tietoja taikka pyytämällä viranomaisella oleva asiakirja. Tässä kyselyssä pyritään selvittämään, miten oikeus saada asiakirjoja ja tietoja viranomaiselta toteutuu käytännössä.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilla:

Julkisuuslain ajantasaistaminen - Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)

Huomioithan, että vastaukset julkaistaan otakantaa.fi –palvelussa. Kyselyyn voi myös vastata toimittamalla vastaus oikeusministeriön kirjaamoon: kirjaamo.om(at)gov.fi, korvaa (at)-merkintä @-merkillä.

Ethän kirjoita vastauksiin henkilötietojasi tai tunnistettavissa olevia ihmisiä koskevia tietoja.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä oikeusministeriön palveluissa: https://oikeusministerio.fi/tietosuoja

Perustiedot

Päättynyt: 4.2.2022

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

1. Kokemuksia julkisuuslain toimivuudesta (jos olet tehnyt julkisuuslain mukaisen tietopyynnön, vastaa seuraaviin kysymyksiin)
Jos olet tehnyt useita tietopyyntöjä, voit vastata kyselyn 1. kohdan kysymyksiin useita kertoja. Tällöin tulee jokaisella kerralla vastata myös kohdan 5 pakolliseen kysymykseen.
2. Julkisuuden toteutuminen ja lainsäädännön selkeys
3. Digitalisaatio ja ajantasaistaminen
4. Julkisuusperiaatteen ja henkilötietojen suojan välinen suhde
Tämä kenttä vaaditaan.