Takkavitsankujan katusuunnitelmaluonnos

Puhekupla 10
14.4.2023 | Espoon kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Tekninen lautakunta on hyväksynyt suunnitelman 15.6.2022. Katusuunnitelman löydät hankesivulta espoo.fi |Takkavitsankuja

Tilaa Vaikuta nyt -uutiskirje ja saat tiedon mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Tilaa Vaikuta nyt -uutiskirje tästä.

Kuvituskuva

Takkavitsankuja on nykyisin noin 120 metrin mittainen ja noin 4,5 metrin levyinen sorapintainen päättyvä asuinpientaloalueen tonttikatu. Kadun kuivatus hoidetaan sivuojin.
Takkavitsankujan liikenne on pääosin katuvarren asukas- ja työmatkaliikennettä.


Katusuunnitelman mukaisesti sille toteutetaan uudet katurakenteet ja poikkileikkaus rajataan reunatuin. Takkavitsankuja on yksiajoratainen ja kaksikaistaisten, ajoradan leveys on 5,00 metriä. Ajorata on sivukalteva.

Kadun päähän toteutetaan henkilöautolla ympäriajettava kääntöpaikka. Kadun päässä olevan henkilöautoliikenteelle mitoitetun kääntöpaikan halkaisija on 14,00 metriä. Sen läheisyyteen esitetään toteutettavaksi kaksi yleiselle pysäköinnille tarkoitettua henkilöautojen pysäköintipaikkaa. Kadun tasauksen yleisperiaate säilyy nykyisenä, olemassa olevat tonttiliittymät sitovat kadun tasausta. Kadulle rakennetaan hulevesiviemäri, joka palvelee kadun ja tarpeen mukaan siihen liittyvien tonttien kuivatusta. Myös kadulla olevaa vesijohtoa jatketaan. Lisäksi rakennetaan tietoliikenne- ja tarvittaessa energiaverkon linjoja. Kadun pituuskaltevuus on riittävä toimivalle pintakuivatukselle.

Ajoradan kulutuskerros on asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia, piennaralueet nurmetetaan. Ajorata valaistaan 1-vartisin valaisinpylväin, korkeus 6 m.

Takkavitsankujan rakentaminen kuuluu vuoden 2022 rakentamisohjelmaan.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan nähtäville keväällä 2022 ja sen jälkeen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Lue suunnitelmasta hankkeen verkkosivuilta www.espoo.fi - Takkavitsankuja


Perustiedot

Päättynyt: 14.4.2023

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #ympäristö ja luonto
  • #liikenne
Kunnat:
  • Espoo

Liitteet

Ilmianna